settings icon
share icon
Soru

Siyahların Özgürlüğü Teolojisi nedir?

Yanıt


Siyahların özgürlüğü teolojisi, Güney Amerika özgürlük teolojisinin bir yan ürünüdür ve çoğunluk hümanisttir, Hristiyan teolojisini fakirlerin kötü durumuna uyarlamaya çalışır. Siyahların özgürlüğü teolojisi, genellikle Afrikalıların ve özellikle de Afrikalı Amerikalıların gerçek ya da algılanan, ister sosyal, ister ekonomik, ya da dinî olsun her türlü kölelik ve adaletsizlikten özgür kılınmasını odaklar.

Siyahların özgürlüğü teolojisinin hedefi, “Hristiyanlığı siyahiler için gerçek kılmak”tır. Siyahların özgürlüğü teolojisinin temel hatası odağıdır. Siyahların Özgürlüğü Teolojisi, Hristiyanlığı sosyal adaletsizlikten gelecek yaşamda değil şimdi ve burada özgürlük olarak odaklamaya çalışır. İsa bunun tam tersini öğretmiştir. “Benim krallığım bu dünyadan değildir” (Yuhanna 18:36). Siyahlara/Afrikalılara ve özellikle de Afrikalı Amerikalılara yakın tarihimizde adil olmayan bir biçimde, haksızca ve kötü davranılmış mıdır? Kesinlikle! Müjdenin sonuçlarından biri, ırkçılık, ayrımcılık, önyargı ve eşitsizliği sonlandırmak olmalı mıdır? Yine evet, kesinlikle (Galatyalılar 3:28)! Sosyal adaletsizlikten kurtarılmak müjdenin ana ilkesi midir? Hayır.

Müjde’nin mesajı hepimizin günahla enfekte olduğumuzdur (Romalılar 3:23). Hepimiz Tanrı’dan sonsuzca ayrı olmayı hak ediyoruz (Romalılar 6:23). İsa bizim hak ettiğimiz cezayı üzerine alarak çarmıhta öldü (2. Korintliler 5:21; 1. Yuhanna 2:2) ve kurtuluşumuzu sağladı. İsa bundan sonra dirildi, böyle yaparak Kendi ölümünün günahın cezası için yeterli bedel olduğunu gösterdi (1. Korintliler 15:1-4). Eğer İsa’ya Kurtarıcımız olarak iman edersek bütün günahlarımız bağışlanır ve bize öldükten sonra cennete girmemiz bahşedilir (Yuhanna 3:16). Müjde budur. Odaklanmamız gereken budur. İnsanlığın başına bela olan şeyin tedavisi budur.

Bir insan İsa’yı Kurtarıcı olarak kabul ettiğinde, artık yeni bir yaratılış olur (2. Korintliler 5:17) ve içinde yaşayan Kutsal Ruh onu Mesih’in benzerliğine dönüştürme sürecini başlatır (Romalılar 12:1-2). Irkçılık ancak bu ruhsal değişim aracılığıyla gerçekten yenilebilir. Siyahların özgürlüğü teolojisi, hastalığı gerçekten ele almadan belirtilerine saldırdığı için başarısızdır. Hastalık, günah/düşmüşlüktür; ırkçılık bu hastalığın birçok belirtisinden sadece bir tanesidir. Müjde’nin mesajı, İsa’nın günahlarımız için kefaret eden kurbanı ve bundan ötürü bize imanla açık olan kurtuluştur. Irkçılığın sonu insanların İsa’yı Kurtarıcı olarak gerçekten kabul etmelerinin bir sonucu olur ancak müjdenin kendisinde ırkçılıktan özel olarak söz edilmemiştir.

Siyahların Özgürlüğü Teolojisi, ırkçılıkla ilgili konuları aşırı derecede vurgulamasından ötürü, siyah ve beyaz Hristiyan topluluklarını ayırmaya yatkındır ve bu da Kutsal Kitap’a tamamen aykırıdır. Mesih, Kendisine iman eden herkesi, Kendi bedeni olan ve Kendisinin de başı olduğu, tek bir evrensel Kilise’de birleştirmek için yeryüzüne gelmiştir (Efesliler 1:22-23). Mesih’in Bedeninin üyeleri, geçmiş, ırk ya da ulusları ne olursa olsun tüm diğer Hristiyanlar’la ortak bir bağ paylaşır. “Öyle ki, bedende ayrılık olmasın, . . üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin” (1. Korintliler 12:25). Mesih’in düşüncesine sahip olarak aynı düşüncede olmamız, aynı hedefe sahip olmamız, Mesih’in “tüm dünyaya gidin” buyruğunu yerine getirerek Tanrı’yı yüceltmemiz, müjdenin iyi haberini bildirmemiz ve başkalarına O’nun buyruklarını yerine getirmeyi öğretmemiz gerekmektedir (Matta 28:19-20). İsa bizlere en büyük iki buyruğun, Tanrı’yı sevmek ve başkalarını, ırklarına bakmadan, kendimizi sevdiğimiz gibi sevmemiz gerektiğini hatırlatır (Matta 22:36-40).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Siyahların Özgürlüğü Teolojisi nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries