settings icon
share icon
Soru

Sıkıntı dönemi nedir? Sıkıntı döneminin yedi yıl süreceğini nereden biliyoruz?

Yanıt


Sıkıntı dönemi, Tanrı’nın İsrail’i disiplin etmeyi bitirip iman etmeyen dünya üzerindeki yargısını sonuçlandıracağı gelecekteki yedi yıllık bir süredir. Kendilerini günahtan ötürü cezalandırılmaktan kurtarması için Rab İsa’nın kişiliğine ve işine güvenen kişilerden oluşan kilise, sıkıntı dönemi sırasında yeryüzünde olmayacaktır. Kilise yeryüzünden göğe alınma olarak bilinen bir olayla alınacaktır (1 Selanikliler 4:13-18; 1 Korintliler 15:51-53). Kilise gelecek olan yargıdan kurtarılmıştır (1 Selanikliler 5:9). Kutsal Yazılar boyunca, sıkıntı döneminden Rab’bin Günü (Yeşaya 2:12; 13:6-9; Yoel 1:15; 2:1-31; 3:14; 1 Selanikliler 5:2); sıkıntı (Yasa’nın Tekrarı 4:30; Sefanya 1:1) ve yedi yıllık dönemin daha yoğun olan ikinci yarısından söz eden büyük sıkıntı (Matta 24:21); sıkıntı zamanı ya da günü (Daniel 12:1; Sefanya 1:15);Yakup soyu için sıkıntı dönemi (Yeremya 30:7) gibi başka isimlerle de söz edilir.

Sıkıntının amacını ve zamanını anlamak için Daniel 9:24-27’i anlamak gereklidir. Bu ayetler, “senin halkına” karşı ilan edilen 70 haftadan söz eder. Daniel’in halkı Yahudiler, İsrail ulusudur ve Daniel 9:24 Tanrı’nın, “Başkaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm ve peygamberliği mühürlemek, En Kutsal`ı meshetmek için” verdiği bir süreden söz eder. Tanrı “yetmiş tane yedi”nin bütün bu şeyleri yerine getireceğini bildirir. Bu süre 70 tane yedi yıl ya da 490 yıldır. (Bazı çeviriler 70 haftalık yıllardan söz eder.) Bu, Daniel’deki bu ayetin bir başka kısmında onaylanmıştır. 25 ve 26’cı ayetlerde, Daniel’e, Yeruşalim`i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden, Mesih’in gelişine dek yedi hafta “yedi tane yedi ve altmış iki hafta” (toplam 69 hafta) geçeceği bildirilmiştir. Yani, Yeruşalim`i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden sonra Mesih’in kesilmesine kadar 69 tane yedi yıl (483 yıl) geçecektir. Kutsal Kitap tarihçileri, İsa çarmıha gerildiğinde Yeruşalim`i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinin üzerinden 483 geçmiş olduğunu onaylar. Kıyamet (gelecekle ilgili şeyler/olaylar) bilim hakkındaki görüşleri ne olursa olsun, Hristiyan bilginlerin çoğu Daniel’de sözü edilen 70 tane yedi hakkında yukarıdaki görüşe sahiptir.

Yeruşalim`i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden Mesih’in kesilmesine kadar 483 yıl geçmesi, Daniel 9:24’ün deyimiyle yerine gelmesi gereken bir yedi yıllık dönem bırakır: “Başkaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm ve peygamberliği mühürlemek, En Kutsal`ı meshetmek için.” Bu son yedi yıllık dönem, sıkıntı dönemi olarak bilinir; bu Tanrı’nın İsrail’i günahından ötürü yargılamayı bitirdiği dönemdir.

Daniel 9:27 bu yedi yıllık sıkıntı döneminin birkaç önemli noktasına değinir: “Gelecek önder birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yarısı geçince, kurbanı da sunuyu da kaldıracak. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek yok edici önder tapınağın üst bölümüne yıkıcı iğrenç şeyler yerleştirecek.” Bu ayet, İsa’nın, “yıkıcı iğrenç şey” adını verdiği (Matta 24:15) ve Vahiy 13’de “canavar” adı verilen kişiden söz eder. Daniel 9:27, canavarın bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacağını ancak haftanın yarısı geçince (sıkıntı döneminin ilk 3 ½ yılından sonra), kurbanı da sunuyu da kaldıracağını söyler. Vahiy 13, canavarın tapınağa kendi heykelini koyup bütün dünyanın ona tapmasını isteyeceğini açıklar. Vahiy 13:5 bunun 3 ½ yıl olan 42 ay boyunca devam edeceğini söyler. Daniel 9:27 bunun haftanın ortasında gerçekleşeceğini söylediğinden ve Vahiy 13:5 de canavarın bunu 42 aylık bir dönem boyunca yapacağını bildirdiğinden, sıkıntı süresinin toplamının 84 ay ya da yedi yıl olduğunu görmek kolaydır. Ayrıca, canavarın yönetimde olacağı yedi yıllık sıkıntı döneminin ikinci üç buçuk yılı olan “büyük sıkıntı”dan söz eden Daniel 7:25’i de okumalısınız.

Sıkıntı dönemi hakkında daha çok kaynak için bkz. 1260 gün ve 42 aydan söz eden Vahiy 11:2-3 ve 1290 gün ve 1335 günden söz eden Daniel 12:11-12. Bu günler sıkıntı süresinin ortasını belirler. Daniel 12’deki ek günler, sonun ulusların yargılanması için ayrılan zamanı (Matta 25:31-46) ve Mesih’in bin yıllık egemenliğinin kurulduğu zamanı da (Vahiy 20:4-6) içeriyor olabilir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Sıkıntı dönemi nedir? Sıkıntı döneminin yedi yıl süreceğini nereden biliyoruz?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries