settings icon
share icon
Soru

Sadece İsa, teklik Pentikostalların inançları nelerdir?

Yanıt


Aynı zamanda Teklik Pentikostalcılık ya da teklik teolojisi olarak da bilinen “Sadece İsa” hareketi, tek bir Tanrı olduğunu öğretir, ancak Tanrı’nın Üçlü Birliğini inkâr eder. Yani, teklik teolojisi Tanrılığın, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere farklı Kişilerini kabul etmez. Çeşitli biçimleri vardır: Bazıları İsa Mesih’i, Kendisini bazen Baba ya da Kutsal Ruh olarak ortaya koyan tek Tanrı olarak görür. Teklik Pentikostal / Sadece İsa doktrinin özü, İsa’nın Baba ve İsa’nın Kutsal Ruh olduğudur. Kendisini farklı “modlarda” vahyeden bir Tanrı vardır.

Sadece İsa/ Teklik Pentikostalların bu öğretisi yüzyıllardır şu ya da bu biçimde modalizm olarak vardır. Modalizm, Tanrı’nın değişik zamanlarda değişik biçimlerde ya da modlarda; bazen Baba, bazen Oğul ve bazen de Kutsal Ruh olarak etkin olduğunu öğretir. Ancak Tanrılığın iki Kişisinin ya da üç Kişisinin hepsinin bir yerde var olduğu Matta 3:16-17 ayetler, bu modalist görüşün aksini gösterir. Modalizm, İ.S. ikinci yüzyıl kadar erken bir zamanda sapkın bir öğreti olarak reddedilmişti. İlk kilise, Tanrı’nın değişik zamanlarda değişik biçimlerde etkin olan, sadece bir tek Kişi olduğu modelist görüşüne şiddetle karşı çıkmıştı. Tanrılığın birden fazla Kişisinin sık sık aynı anda görüldüğü ve birbirleriyle sık sık etkileşimde olduklarından ötürü Kutsal Yazılar’dan Tanrı’nın Üçlü Birliğinin açık olduğunu savundular (örnekler: Yaratılış 1:26; 3:22; 11:7; Mezmur 2:7; 104:30; 110:1; Matta 28:19; Yuhanna 14:16). Teklik Pentikostalcılığı / Sadece İsa doktrini Kutsal Kitap’a uygun değildir.

Diğer yandan, Tanrı’nın Üçlü Birliği kavramı, Kutsal Yazılar’ın bütünü boyunca mevcuttur. Fani akıllar tarafından kolayca kavranan bir kavram değildir. Ve insan, teolojisinde her şeyin mantıklı olmasından hoşlandığından, Sadece İsa hareketi, buna ek olarak Yehova Şahitleri gibi hareketler, sık sık Tanrı’nın doğasını açıklamaya çalışırlar. Tabii ki bu, Kutsal Kitap metnini zorlama yapılmadan gerçekleştirilemez. Hristiyanlar, Tanrı’nın doğasının, bizim O’nun üzerine koymaktan hoşlanabileceğimiz sınırlara tabi olmadığını kabul ettikleri noktaya gelmişlerdir. O, “Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız benim yollarım değil” diyor RAB. “Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir” dediğinde (Yeşaya 55:8-9) biz O’na iman ederiz. O’nun düşüncelerini ve yollarını anlayamıyorsak, doğasını da tamamen anlayamayacağımızı kabul ederiz.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Sadece İsa, teklik Pentikostalların inançları nelerdir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries