settings icon
share icon
Soru

Kutsal Kitap, pandemik hastalıklar hakkında ne der?

Yanıt


Ebola ya da korona virüs gibi çeşitli pandemik hastalıkların salgın hale gelmesi, birçok insanın Tanrı’nın pandemik hastalıklara neden izin verdiğini, hatta bunlara neden sebep olduğunu ve bu tür hastalıkların zamanın sonunun birer işareti olup olmadığını sormaya yöneltti. Kutsal Kitap, özellikle de Eski Antlaşma’da, Tanrı’nın Kendi halkı ve düşmanları üzerine, “Gücümü sana göstermek” için diyerek, belalar ve hastalıklar getirdiği değişik durumları tanımlar (Mısır’dan Çıkış 9:14, 16). Tanrı, Firavun’u İsrailliler’i kölelikten özgür kılmaya zorlamak için Mısır üzerinde belalar kullandı ve bunu yaparken Kendi halkını koruyarak onların bu hastalıklardan etkilenmemesini sağladı (Mısır’dan Çıkış 12:13; 15:26), böylece hastalıklar ve başka dertler üzerindeki egemen denetimini gösterdi.

Ayrıca halkını da, itaatsizliğin belalar dahil sonuçları hakkında uyardı (Levililer 26:21, 25). Tanrı iki değişik durumda,14,700 ve 24,000 insanı çeşitli itaatsizliklerinden ötürü yok etti (Çölde Sayım 16:49 ve 25:9). Tanrı, Musa’nın Yasası’nı verdikten sonra, insanlara bu yasaya itaat etmelerini buyurdu ve itaat etmezlerse kulağa Ebola gibi gelen bir şey dahil, birçok kötülüğe katlanacaklarını bildirdi. “[Rab sizi] Veremle, sıtmayla, iltihapla, yakıcı sıcaklıkla... cezalandıracak. Siz yok oluncaya dek bunlar sizi kovalayacak” (Yasa’nın Tekrarı 28:22). Bunlar Tanrı’nın neden olduğu birçok bela ve hastalığa sadece birkaç örnektir.

Bazen sevgi dolu ve merhametli Tanrımız’ın halkına karşı böylesi bir öfke ve gazap göstermesini hayal etmek zordur. Ama Tanrı’nın cezaları her zaman tövbe ve eski haline iade hedefini taşır. Tanrı, 2. Tarihler 7:13–14’de Süleyman’a şöyle dedi: “Yağmur yağmasın diye göğü kapadığımda, toprağın ürününü yiyip bitirmesi için çekirgelere buyruk verdiğimde ya da halkımın arasına salgın hastalık gönderdiğimde, adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.” Burada Tanrı’nın halkını Kendisine çekmek, tövbe oluşturmak ve Kendisine göksel Babaları’na gelen çocuklar gibi yaklaşmayı arzulamaları için felaketi kullandığını görüyoruz.

Yeni Antlaşma olan İncil’de İsa, “her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu,” bunun yanı sıra gittiği her yerdeki salgın hastalıkları da iyileştiriyordu (Matta 9:35; 10:1; Markos 3:10). Tanrı’nın gücünü İsrailliler’e göstermek için belalar ve hastalıkları kullanmayı seçmesi gibi, İsa da Kendisinin gerçekten de Tanrı Oğlu olduğunu kanıtlamak için aynı gücü göstererek insanları iyileştiriyordu. Öğrencilerin hizmetini doğrulamak için onlara da aynı gücü verdi (Luka 9:1). Tanrı hâlâ hastalıklara Kendi amaçlarından ötürü izin verir, ama bazen hastalıklar, hatta dünya çapındaki pandemikler sadece düşmüş bir dünyada yaşamanın sonuçlarıdır. Bir pandemiğin kesin bir ruhsal nedeni olup olmadığını belirlemenin bir yolu yoktur ama Tanrı’nın her şey üzerinde egemen denetimi olduğunu (Romalılar 11:36) ve Tanrı’nın, kendisini tanıyan ve sevenlerin iyiliği için her durumda iyilik için etkin olduğunu biliyoruz (Romalılar 8:28).

Ebola ve korona virüs gibi hastalıkların yayılması son zamanların bir parçası olarak pandemiklerin bir ön deneyimidir. İsa gelecekteki belalardan son günlerle bağlantılı olarak söz etti (Luka 21:11). Vahiy 11’de sözü edilen iki tanık, “... yeryüzünü, kaç kez isterlerse, her türlü belayla vurma yetkisine sahip” olacaklardır (Vahiy 11:6). Vahiy 16’da sözü edilen bir dizi nihai ve şiddetli yargıda yedi melek, yedi bela gönderecektir.

Pandemik hastalıkların ortaya çıkışı Tanrı’nın günah üzerine belirli bir yargısıyla bağlantılı olabilir ya da olmayabilir. Sadece düşmüş bir dünyada yaşamanın sonucu da olabilir. İsa’nın ne zaman geri döneceğini kimse bilmediğinden, küresel pandemiklerin son zamanlarda yaşadığımızın kanıtları olduğunu söyleme konusunda dikkatli olmalıyız. İsa Mesih’i Kurtarıcıları olarak tanımayanlar için, hastalık, bu yeryüzündeki yaşamın belirsizliği ve hayatlarını her an kaybedilebilecekleri hakkında bir hatırlatma olmalıdır. Pandemikler çok kötü olduğu halde, cehennem daha da kötü olacaktır. Ancak Hristiyan kişi, İsa Mesih’in çarmıhta bizim için akıttığı kanından ötürü kurtuluş güvencesine ve sonsuzluk umuduna sahiptir (Yeşaya 53:5; 2. Korintliler 5:21; İbraniler 9:28).

Hristiyanlar pandemik hastalıklara nasıl tepki göstermelidir? İlk olarak, paniğe kapılmayın. Tanrı her şeyin denetimindedir. Kutsal Kitap, 300’den fazla kez, “korkma” der ya da aynı anlama gelen sözcükler kullanır. İkincisi, akıllı olun. Hastalığa maruz kalmamak ve ailenizi koruyup onların ihtiyaçlarını karşılamak için mantıklı adımlar atın. Üçüncü olarak hizmet fırsatları arayın. Çoğu kez, insanlar hayatlarını kaybedeceklerinden korkarken, sonsuzluk hakkında konuşmalara daha açıktırlar. Her zaman sevgiyle gerçeğe uyarak Müjde’yi paylaşırken cesur ve merhametli olun (Efesliler 4:15).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Kutsal Kitap, pandemik hastalıklar hakkında ne der?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries