settings icon
share icon
Soru

Müjdeler’in Uyumu Nedir?


Müjdeler’in “uyumu” Kutsal Kitap’taki dört Müjde’nin söz birliği içinde oluşudur. Yeni Antlaşma olan İncil’deki dört Müjde, dört kişiden oluşan bir koronun şarkıcıları gibidir. Her birinin söyleyecek farklı bir kısmı vardır, yine de bu kısımlar birleşerek çok güzel bir kompozisyon oluştururlar. Dört Müjde’nin her biri İsa hakkında birazcık farklı bir bakış açısından tanıklık eder ancak hepsi de aynı hikâyeyi anlatır. Böylece hepsi birbiriyle uyum içindedir. Müjde anlatımlarını kronolojik olarak uyuma sokan kitaplara Müjdeler’in uyumu adı verilir ve bazı Kutsal Kitaplar’da aynı şeyi yapan Müjdeler’in uyumu adı verilen bir kaynak bölümü vardır.

Matta, Markos ve Luka’ya, İsa’nın hayatından birçoğu aynı olan etkinlikleri içerdikleri için “Sinoptik” Müjdeler adı verilir (sinoptik sözcüğü “aynı görüşte” anlamına gelir). Yuhanna, diğerlerinin dahil etmediği boşlukları doldurmasıyla kendi başınadır. Bu Müjdeler’in her biri farklı bir okur kitlesi için yazılmıştır ve İsa’nın hizmetinin farklı yönlerini vurgular. Matta’nın Müjdesi öncelikle Yahudiler için yazılmıştı ve İsa’nın kral olan Mesih’le ilgili peygamberlikleri nasıl yerine getirdiğini vurgular. Markos öncelikle Romalı ya da Yahudi olmayan Hristiyanlar için yazılmıştı, bu yüzden birkaç Eski Antlaşma peygamberliğini dahil eder ve birçok Yahudi sözcük ve adetlerini açıklar. Markos Müjdesi’nde İsa İlahi Hizmetkâr olarak resmedilmiştir. Luka da öncelikle Yahudi olmayan inanlılar için yazılmıştır, bu yüzden o da Yahudi adetlerini açıklar ve Grekçe isimleri içerir. Luka, İsa’nın hayatı hakkında düzenli bir anlatım yazmaya koyulur ve İsa’nın tam insanlığını vurgulayarak İsa’yı İnsanoğlu olarak vurgular. Yuhanna’nın Müjdesi, İsa’yı Tanrı Oğlu olarak vurgular ve İsa’nın Kendisi hakkında vahyettiklerini bütün diğer Müjdeler’den daha çok bilgi içerir. Ayrıca, İsa’nın son günleri hakkında da çok daha ayrıntılı bir resim sağlar.

Bazı kişiler, Müjde anlatımlarındaki görünürdeki tutarsızlıklara işaret ederek Kutsal Kitap’ın itibarını sarsmaya çalışır. Olayların sıralamasındaki farklılıklara ya da o olaylar içindeki küçük farklılıklara işaret ederler. Dört anlatım yan yana konulduğunda, hepsinin aynı katı kronolojiyi izlemediklerini görüyoruz. Bunun nedeni, anlatımların çoğunun konulara uygun bir şekilde düzenlenmiş olmasıdır. Olaylar benzer konulara göre gruplandırılmışlardır. Konuya göre yaklaşım, çoğumuzun günlük hayatlarımızdaki konuşmalarımızın şeklidir.

Mesih’in mezarındaki meleklerin sayısı gibi küçük farklılıklar (Matta 28:5; Markos 16:5; Luka 24:4; Yuhanna 20:12) da metnin kendisini anlatmasına izin verilerek yanıtlanır. Matta ve Markos “bir melek”ten söz eder, Luka ve Yuhanna ise iki melekten söz eder. Ancak Matta ve Markos hiçbir zaman orada “sadece” bir tek melek olduğunu söylemez; sadece orada bir meleğin hazır bulunduğunu söylerler. Bu tür farklılıklar birbirini tekzip etmez, tamamlar. Yeni bilgiler eklenebilir ancak bu yeni bilgiler hiçbir zaman daha önce var olan bilgilerin doğruluğunu hükümsüz kılmaz.

Dört Müjde de tıpkı Kutsal Yazılar’ın geri kalan kısmı gibi Tanrı’nın insanlara vahyine güzel birer tanıklıktır. Bir düşünün, bir vergi toplayıcısı (Matta), pes eden bir geçmişi olan eğitilmemiş bir Yahudi genç (Markos), Romalı bir doktor (Luka) ve bir Yahudi balıkçı (Yuhanna), bunların hepsi de İsa’nın hayatı hakkında uyumlu tanıklıklar yazmışlardır. Tanrı’nın işin içinde olması hariç, bunların bu harika doğruluktaki anlatımları yazmaları mümkün değildi. Tarih, peygamberlik ve kişisel ayrıntılar, bunların hepsi birlikte Mesih, Kral, Hizmetkâr ve Tanrı Oğlu olan İsa hakkında üstün bir doğruluktaki resmi oluşturur.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Müjdeler’in uyumu nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries