settings icon
share icon
Soru

Müjde’nin mesajının temel noktaları nelerdir?

Yanıt


“Müjde” sözcüğü, “iyi haber” anlamına gelir ve İsa Mesih’in gerçekleştirdiği kefaret işi aracılığıyla günahların bağışlanması mesajı olarak tanımlanır. Müjde, özde, adil ve kutsal olan Tanrı’yla barışmak için, Tanrı’nın ilahi Oğlu’na güvenenler için Tanrı’nın kurtarma planıdır. Bu kurtarıcı mesajın temel özü, Kutsal Kitap’ta bizim için açık bir şekilde bildirilmiştir.

Elçi Pavlus, Korintliler’e birinci mektubunda, müjde mesajının içeriğini bildirir: “Şimdi, kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız Müjde’yi anımsatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi” (1. Korintliler 15:1-4).

Bu ayetlerde, müjdenin mesajının üç ana öğesini görmekteyiz. İlk olarak, “günahlarımıza karşılık öldü” sözü çok önemlidir. Romalılar 3:23 ‘ün bize bildirdiği gibi, “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.” Kurtuluş için Tanrı’nın tahtına yaklaşanların hepsi, günahın gerçekliğini kabul etmelidir. Bağışlanmanın gerçekleşmesi için bir günahlı, Tanrı’nın önünde suçunun ümitsizliğini kabul etmeli ve “günahın ücretinin ölüm” olduğunu anlamalıdır (Romalılar 6:23). Bu temel gerçek olmadan hiçbir müjde sunumu tam değildir.

İkinci olarak, Mesih’in kişiliği ve gerçekleştirdiği iş, müjdenin ayrılmaz öğeleridir. İsa hem Tanrı (Koloseliler 2:9), hem de insandır (Yuhanna 1:14). İsa, bizim hiçbir zaman yaşayamayacağımız günahsız hayatı yaşadı (1. Petrus 2:22) ve günahlının yerine ölebilecek tek Kişi sadece O’ydu. Sonsuz Tanrı’ya karşı işlenen günah, sonsuz kurbanı gerektirir. Bu yüzden, ya fani olan insanın cehennemde sonsuzluk boyunca cezayı ödemesi lazımdır, ya da sonsuz Mesih’in onu bir kerede ödemesi lazımdır. İsa, bizim günahımızdan ötürü Tanrı’ya olan borcumuzu ödemek üzere çarmıha gitti ve O’nun sunduğu kurbanın günahlarını örttüğü kişiler, kralın çocukları olarak Tanrı’nın egemenliğini miras alacaklardır (Yuhanna 1:12).

Üçüncü olarak, Mesih’in dirilişi müjdenin ana öğelerinden biridir. Diriliş, Tanrı’nın gücünün kanıtıdır. Sadece hayatı yaratan, onu ölümden sonra diriltebilir. Sadece O, ölümün çirkinlik ve korkunçluğunu tersine çevirip ölümün dikenini ve mezarın zaferini ortadan kaldırabilir (1. Korintliler 15:54-55). Ayrıca, Hristiyanlığın, bütün diğer dinlerden farklı olarak, ölümün üzerinde olan ve Kendisini izleyenlerin de aynısını yapacaklarını vaat eden bir Kurucusu vardır. Tüm diğer dinler, sonu mezar olan insanlar ve peygamberler tarafından kurulmuştur.

Son olarak, Mesih kurtuluşunu karşılıksız bir armağan olarak sunar (Romalılar 5:15; 6:23). Bu kurtuluş armağanı, bizim yapabileceğimiz herhangi bir iş ya da sahip olabileceğimiz herhangi bir erdemden ayrı olarak, sadece imanla kabul edilebilir (Efesliler 2:8-9). Elçi Pavlus’un bize söylediği gibi, “Müjde iman eden herkesin –önce Yahudiler’in, sonra Yahudi olmayanların– kurtuluşu için Tanrı gücüdür” (Romalılar 1:16). Aynı esinlendirilmiş yazar bize, “İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın” der (Romalılar 10:9).

Öyleyse müjdenin ana öğeleri şunlardır: tüm insanların günahı, Mesih’in bu günahların bedelini ödemek için çarmıhtaki ölümü, Mesih’in Kendisini izleyenlere sonsuz yaşam sağlamak için dirilişi ve herkese sunduğu karşılıksız kurtuluş armağanı.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Müjde’nin mesajının temel noktaları nelerdir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries