settings icon
share icon
Soru

Mormonluk bir tarikat mıdır? Mormonlar neye inanır?

Yanıt


İzleyicileri Mormonlar ve Son Zaman Azizleri olarak bilinen Mormon dini (Mormonluk), iki yüz yıldan kısa bir süre önce Joseph Smith adında bir adam tarafından kurulmuştu. Bu kişi, Baba Tanrı ve İsa Mesih’in kendisini şahsen ziyaret edip, bütün kiliseler ve onların bütün inanç bildirilerinin Kendileri için iğrençlik olduğunu söylediklerini iddia etmişti. Joseph Smith bundan sonra “yeryüzündeki tek gerçek kilise” olduğunu iddia eden yepyeni bir din başlatmıştır. Mormonluk konusundaki sorun, onun Kutsal Kitap’ı yalanlaması, onu değiştirmesi ve ona eklemeler yapmasıdır. Hristiyanlar’ın Kutsal Kitap’ın doğru ve yeterli olmadığına inanmak için hiçbir nedenleri yoktur. Tanrı’ya gerçekten inanıp güvenmek, O’nun Sözü’ne ve Kutsal Yazılar’ın Tanrı tarafından esinlendirilmiş yani Tanrı’dan gelmiş olduğuna inanmak anlamına gelir (2 Timoteos 3:16).

Mormonlar, Tanrı tarafından esinlendirilen sözlerin bir tane değil dört tane kaynağı olduğuna inanır: 1) “doğru tercüme edildiği sürece” Kutsal Kitap. Hangi ayetlerin yanlış tercüme edilmiş sayıldığı her zaman açıkça bildirilmez. 2) Smith tarafından tercüme edilip 1830’da yayınlanan Mormon Kitabı. Smith bunun yeryüzündeki “en doğru kitap” olduğunu ve bir insanın onun ilkelerini izleyerek Tanrı’ya “başka herhangi bir kitabınkini izleyerek” yaklaşabileceğinden daha yakınlaşabileceğini iddia etmiştir. 3) “İsa Mesih’in yenilenmiş olan Kilisesi” konusunda bir modern vahiyler dizisini içeren Doktrinler ve Antlaşmalar adlı kitap. 4) Çok Değerli Bir İnci anlamına gelen The Pearl of the Great Price adlı kitap. Mormonlar bu kitabın Kutsal Kitap’tan yok olan doktrin ve öğretileri “açıklığa kavuşturduğunu” ve yeryüzünün yaratılışı hakkında kendi bilgilerini eklediğini düşünür.

Mormonlar Tanrı hakkında aşağıdaki şeylere inanır: Tanrı her zaman evrenin En Üstün Varlığı olmamış, bu konuma doğru bir şekilde yaşamak ve ısrarlı çabalar aracılığıyla erişmiştir. Baba Tanrı’nın “insanlarınki gibi etten kemikten oluşan bir bedeni” olduğuna inanırlar. Modern Mormon liderler bu düşünceyi bırakmış olsa da, Brigham Young, aslında Adem’in Tanrı ve İsa Mesih’in babası olduğunu öğretmiştir. Buna tezat olarak, Hristiyanlar Tanrı hakkında şunları bilir: Bir tek gerçek Tanrı vardır (Yasa’nın Tekrarı 6:4; Yeşaya 43:10; 44:6-8), Tanrı her zaman var olmuştur ve her zaman var olacaktır (Yasa’nın Tekrarı 33:27; Mezmur 90:2; 1 Timoteos 1:17). Tanrı yaratılmamıştır, O Yaratan’dır (Yaratılış 1; Mezmur 24:1; Yeşaya 37:16). Tanrı kusursuzdur ve hiç kimse O’na eşit değildir (Mezmur 86:8; Yeşaya 40:25). Baba Tanrı bir insan değildir, hiçbir zaman da insan değildi (Çölde Sayım 23:19; 1 Samuel 15:29; Hoşea 11:9). Tanrı Ruh’tur (Yuhanna 4:24) ve Ruh’un eti ve kemiği yoktur (Luka 24:39).

Mormonlar, ölümden sonraki yaşamda değişik düzeyler ya da krallıklar olduğuna inanır: göksel krallık, yersel krallık, göksel krallıkların en alt düzeyi ve dışarıdaki karanlık. İnsanlığın sonunda nereye gideceği, bu hayatta neye inandıklarına ve ne yaptıklarına bağlıdır. Buna tezat olarak, Kutsal Kitap bize, İsa Mesih’e Rabbimiz ve Kurtarıcımız olarak iman edip etmediğimiz temel alınarak cennete ya da cehenneme gittiğimizi söyler. İnanlılar olarak bizim için, bedenden uzakta olmak, Rab’bin yanında olmak demektir (2 Korintliler 5:6-8). İman etmeyenler, cehenneme ya da ölülerin gittiği yere gönderilir (Luka 16:22-23). İsa ikinci kez geldiğinde, bizler yeni bedenler alacağız (1 Korintliler 15:50-54). İnanlılar için yeni bir gök ve yeni bir yeryüzü olacaktır (Vahiy 21:1) ve iman etmeyenler sonsuz ateş gölüne atılacaktır (Vahiy 20:11-15). Ölümden sonra kurtuluş için artık ikinci bir fırsat olmayacaktır (İbraniler 9:27).

Mormon önderleri, İsa’nın beden almasının Baba Tanrı’yla Meryem arasındaki fiziksel ilişkinin sonucu olduğunu öğretmişlerdir. Mormonlar, İsa’nın bir tanrı olduğuna ama her insanın da bir tanrı haline gelebileceğine inanır. Mormonluk, kurtuluşun iman ve iyi işlerin bileşimiyle hak edilebileceğini öğretir. Buna tezat olarak, Hristiyanlar tarihsel olarak, kimsenin Tanrı’nın konumuna gelemeyeceğini, sadece Tanrı’nın kutsal olduğunu öğretmiştir (1 Samuel 2:2). Bizler ancak Tanrı’ya iman aracılığıyla Tanrı’nın gözünde kutsal kılınabiliriz (1 Korintliler 1:2). İsa, biricik Tanrı Oğlu’dur (Yuhanna 3:16). Günahsız, suçsuz bir yaşam süren ve şimdi cennette en yüksek onura sahip yerde olan sadece O’dur (İbraniler 7:26). İsa ve Tanrı, özde aynıdırlar, İsa fiziksel olarak doğmadan önce var olan tek Kişi’dir (Yuhanna 1:1-8; 8:56). İsa, Kendisini bize bir kurban olarak sunmuştur, Tanrı O’nu ölümden diriltmiştir ve bir gün herkes İsa Mesih’in Rab olduğunu itiraf edecektir (Filipililer 2:6-11). İsa bize, kendi işlerimizle cennete gitmenin imkânsız olduğunu ve bunun sadece O’na imanla mümkün olduğunu söylemiştir (Matta 19:26). Hepimiz günahlarımızdan ötürü sonsuz cezayı hak ederiz ama Tanrı, sonsuz sevgi ve lütfunda bize bir çıkış yolu sağlamıştır. “Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı`nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa`da sonsuz yaşamdır” (Romalılar 6:23).

Kurtuluşu almanın sadece bir tek yolu olduğu ve bu yolun da Tanrı’yı ve Oğlu İsa’yı tanımak olduğu açıktır (Yuhanna 17:3). Bu yaptığımız işlerle değil, imanla gerçekleşen bir şeydir (Romalılar 1:17; 3:28). Bu armağanı, kim olursak ve ne yapmış olursak olalım alabiliriz (Romalılar 3:22). “Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.” (Elçilerin İşleri 4:12). Mormonlar genelde, yakınlık ve sevgi gösteren nazik insanlar oldukları halde, Tanrı’nın doğasını, İsa Mesih’in Kişiliğini ve kurtuluş yolunu çarpıtan sahte bir din tarafından kandırılmışlardır.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Mormonluk bir tarikat mıdır? Mormonlar neye inanır?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries