settings icon
share icon
Soru

Ben Mesih’te kimim?

Yanıt


2 Korintliler 5:17’ye göre, “Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur” der. Kutsal Kitap’ta “yeni” olarak tercüme edilen iki Grekçe sözcük vardır. Birincisi, henüz yapılan ama tıpkı onun gibi daha başka birçoklarının var olan bir şeyden söz eden neos’tur. Bu ayette “yeni” olarak tercüme edilen sözcük, yeni yapılan ve onun gibi başka bir tanesi olmayan anlamına gelen kainos sözcüğüdür. Mesih’te, Rab’bin gökleri ve yerleri ilk yarattığı zamanki gibi tamamen yeni bir yaratılış haline geliriz. Tanrı onları hiçlikten yaratmıştı ve bizim için de aynı şeyi yapar. Eski kişiliğimizi sadece temizlemez, tamamen yeni bir kişilik yaratır. Mesih’te olduğumuzda “tanrısal yapıya ortak oluruz” (2 Petrus 1:4). Tanrı’nın Kendisi, Kutsal Ruh’un kişiliğinde yüreklerimizde yaşamak üzere bize gelir. Biz Mesih’te oluruz, O da bizde olur.

Mesih’te yeniden doğarız, yenileniriz ve eski doğamız benliğe dayalı düşüncelere sahipken bu yeni yaratılış ruhsal düşüncelere sahiptir. Yeni doğa Tanrı’yla paydaşlık eder, O’nun iradesine itaat eder ve O’nun hizmetine adanmıştır. Eski doğa bunları yapma gücüne sahip değildir, ayrıca bunları yapmayı istemez de. Eski doğa, ruhsal şeylere karşı ölüdür ve kendini diriltemez. “Suçlar ve günahlarda ölüdür” (Efesliler 2:1) ve ancak Mesih’e iman edip O bizim içimizde yaşadığında doğaüstü biri uyandırılışla canlanabilir. Mesih bize tamamen yeni ve kutsal bir doğa ve sonsuz yaşam verir. Daha önce günahtan ötürü Tanrı’ya karşı ölü olan eski yaşamamız gömülmüştür ve bizler “yeni bir yaşam sürmek üzere” diriltildik (Romalılar 6:4).

Eğer biz Mesih’e aitsek, O’nunla birleşmişizdir ve artık günahın kölesi değilizdir (Romalılar 6:5-6); O’nda yaşama kavuşturulduk (Efesliler 2:5); O’nun benzerliğine dönüştürüldük (Romalılar 8:29); mahkûmiyetten özgürüz ve benliğe göre değil, Ruh’a göre yaşıyoruz (Romalılar 8:1); ve diğer inanlılarla birlikte Mesih’in bedeninin birer parçasıyız (Romalılar 12:5). İnanlı artık yeni bir yüreğe sahiptir (Hezekiel 11:19) ve Mesih’te “her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsandık” (Efesliler 1:3).

Yaşamlarımızı Mesih’e teslim ettiğimiz ve kurtuluşumuzdan emin olduğumuz halde neden fazlasıyla sık bir biçimde tanımlanan şekilde yaşamadığımızı merak edebiliriz. Bunun nedeni, yeni doğamızın eski benliğe dayalı bedenimizde yaşıyor olması ve bu ikisinin birbirleriyle savaş halinde olmasıdır. Eski doğa ölüdür ve yeni doğanın da içinde yaşadığı eski “çadır”la hâlâ mücadele etmesi gerektir. Kötülük ve günah varlıklarını sürdürmektedir ama inanlı artık onları yeni bir bakış açısıyla görür ve bunlar onu eskiden yaptıkları gibi yönetimleri altında tutmazlar. Mesih’te artık günaha karşı koymayı seçebiliriz, hâlbuki eski doğamızda bunu yapamıyorduk. Şimdi artık Tanrı Sözü, dua ve itaatle yeni doğayı beslemeyi ya da bunları ihmal ederek benliği beslemeyi seçebiliriz.

Mesih’te olduğumuzda, “bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstün oluruz” (Romalılar 8:37) ve her şeyi mümkün kılan Kurtarıcımız’da sevinebiliriz (Filipililer 4:13). Mesih’te seviliriz, bağışlanmışızdır ve güvendeyiz. Mesih’te Tanrı’nın ailesine evlat olarak kabul edildik, aklandık, kurtarıldık, bağışlandık ve seçildik. Mesih’te zaferliyiz, sevinç ve esenlik doluyuz ve bize yaşamın gerçek anlamı verilmiştir. Mesih harika bir Kurtarıcı’dır!

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Ben Mesih’te kimim?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries