settings icon
share icon
Soru

Mesih’i gerçekten izlemek ne anlama gelir?

Yanıt


Müjdeler’de (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna), İsa’nın “Ardımca gelin” emri tekrar tekrar görülmektedir (örneğin, Matta 8:22; 9:9, Markos 2:14; Luka 5:27; Yuhanna 1:43). Birçok durumda, İsa öğrencileri olacak on iki adamı çağırıyordu (Matta 10:3-4). Ama diğer zamanlarda, sunduğu şeyi isteyen herkese hitap ediyordu (Yuhanna 3: 16; Markos 8: 34).

Matta 10:34-39’de İsa, Kendisini izlemenin ne demek olduğunu açıkça bildirmişti. Şöyle demişti: “Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben babayla oğulun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. ‘İnsanın düşmanı kendi ev halkı olacak.’ Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir. Canını kurtaran onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır.”

İsa’nın bir “kılıç” getirmesi ve aile üyelerini birbirine karşı döndürmesi, “O’na inanan kimse yok olmayacak” gibi sözlerden sonra biraz sert görünebilir (Yuhanna 3:16). Fakat İsa gerçeği asla yumuşatmadı ve gerçek şu ki, O’nu takip etmek zor seçimlere yol açmaktadır. Bazen geri dönüş çok çekici görünebilir. İsa’nın öğretisi Dağdaki Vaaz’dan (Matta 5:3-11) yaklaşmakta olan çarmıha gittiğinde, O’nu takip eden birçok kişi O’na yüz çevirdi (Yuhanna 6:66). Öğrencileri bile, İsa’nın tutuklandığı gece İsa’yı izlemenin çok zor olduğuna karar vermişlerdi. Her biri O’nu terk etmişti (Matta 26:56; Markos 14:50). O gece, Mesih’i takip etmek, olası bir tutuklama ve idam anlamına geliyordu. Petrus, kendi hayatını riske atmak yerine, İsa’yı tanıdığını üç kez inkâr bile etmişti (Matta 26:69-75).

Mesih’i gerçekten izlemek, O’nun bizim için her şey haline geldiği anlamına gelir. Herkes bir şeyi izler: Arkadaşları, popüler kültürü, ailesini, bencil arzuları veya Tanrı’yı. Aynı anda sadece bir tek şeyi takip edebiliriz (Matta 6:24). Tanrı, O’nun önünde başka ilahlarımızın olmaması gerektiğini söyler (Mısır’dan Çıkış 20:3; Yasa’nın Tekrarı 5:7; Markos 12:30). Mesih’i gerçekten takip etmek, O’ndan başka hiçbir şeyi takip etmediğimiz anlamına gelir. İsa, Luka 9:23’de şöyle demiştir: “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin.” “Yarı öğrencilik” diye bir şey yoktur. Öğrencilerin gösterdiği gibi, hiç kimse Mesih’i kendi iradesinin gücüyle izleyemez. Ferisiler, Tanrı'ya kendi güçleriyle itaat etmeye çalışanlara iyi örneklerdi. Kendi çabaları sadece kibire ve Tanrı Yasasının tüm amacının çarpıtılmasına yol açtı (Luka 11:39; Matta 23:24).

İsa, öğrencilerine Kendisini sadakatle takip etmelerinin sırrını verdi, ancak onlar o zaman bunu fark etmediler. “Yaşam veren Ruh’tur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır” (Yuhanna 6:63). “Sizlere, ‘Baba’nın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez’ dememin nedeni budur” (ayet 65). Öğrenciler üç yıl boyunca İsa ile birlikte yaşamış, öğrenmiş, gözlemlemiş ve mucizelerine katılmışlardı. Buna karşın onlar bile kendi güçleriyle O’nu sadık bir şekilde izleyememişlerdi. Bir Yardımcı’ya ihtiyaçları vardı.

İsa birçok kez, Kendisi Baba’ya yükseldikten sonra, onlara bir “Yardımcı” yani Kutsal Ruh’u göndereceğini vaat etmişti (Yuhanna 14:26; 15:26). Hatta, Kutsal Ruh’un gelebilmesi için Kendisinin gitmesinin onların iyiliği için olduğunu söylemişti (Yuhanna 16:7). Kutsal Ruh her inanlının kalbinde yaşar (Galatyalılar 2:20; Romalılar 8:16; İbraniler 13:5; Matta 28:20). İsa öğrencilerini, “yücelerden gelecek güçle kuşanıncaya dek” Kendisi hakkında tanıklık etmeye başlamamaları için uyardı (Luka 24:49; Elçilerin İşleri 1:4). Kutsal Ruh, Pentekost’taki o ilk inananlara geldiğinde, onlar birden bire, gerekirse ölüme kadar bile olacak şekilde Mesih’i takip etmek için ihtiyaç duydukları tüm güce sahip oldular (Elçilerin İşleri 2:1-4; 4:31; 7:59-60).

İsa’yı izlemek, O’nun gibi olmaya çalışmak demektir. O her zaman babasına itaat etmiştir, bu yüzden biz de bunu yapmaya çalışırız (Yuhanna 8:29; 15:10). Mesih’i gerçekten takip etmek, O’nu hayatımızın Patronu yapmak demektir. İsa’yı yaşamlarımızın Efendisi yapmanın anlamı budur (Romalılar 10:9; 1.Korintliler 12:3; 2.Korintliler 4:5). O’nu her şeyde yüceltmek amacıyla, her karar ve düş, O’nun Sözü’nden süzülür (1. Korintliler 10:31). Bizler Mesih için yaptıklarımız aracılığıyla değil (Efesliler 2:8-9), O’nun bizim için yaptıkları aracılığıyla kurtulduk. O’nun lütfundan ötürü, O’nu her şeyde hoşnut etmek isteriz. Tüm bunlar, bizler Kutsal Ruh’a yaşamlarımızın her alanında tam bir kontrol sahibi olmasına izin verdikçe gerçekleşir (Efesliler 5:18). O bize Kutsal Yazıları açıklar (1. Korintliler 2:14), bizi ruhsal armağanlarla güçlendirir (1. Korintliler 12:4-11), bizi teselli eder (Yuhanna 14:) 6 ve bize yol gösterir (Yuhanna 14:26). Mesih’i izlemek, O’nun Sözü’nden öğrendiğimiz gerçekleri uygulamak ve İsa yanımızda şahsen yürüyormuş gibi yaşamak anlamına gelir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Mesih’i gerçekten izlemek ne anlama gelir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries