settings icon
share icon
Soru

Markos 16:16 vaftizin kurtuluş için gerekli olduğunu mu öğretir?

Yanıt


Kutsal Kitap’taki her ayet ya da ayetler grubunda olduğu gibi, ne öğrettiğini, ilk önce Kutsal Kitap’ın konu hakkında söylediklerini bildiklerimizin süzgecinden geçirerek anlarız. Kutsal Kitap, vaftiz ve kurtuluş konularında kurtuluşun vaftiz dahil, yapılan hiçbir iş aracılığıyla değil, İsa Mesih’e iman sayesinde lütufla olduğu hakkında açıktır. (Efesliler 2:8-9). Bu yüzden vaftiz ya da başka herhangi bir etkinliğin kurtuluş için gerekli olduğu sonucuna götüren herhangi bir yorum hatalı bir yorumdur. Daha çok bilgi için lütfen, "Kurtuluş sadece imanla mı, yoksa iman artı işlerle midir?” adlı web sayfamızı ziyaret edin.

Her bir tek ayette olduğu gibi, onun ne öğrettiğini, kullanılan dili dikkatle okuyarak ve bağlamını araştırarak muhakeme ederiz. Ayrıca o ayeti, Kutsal Kitap’ın konu hakkında başka yerlerde öğrettiklerini bildiklerimizin süzgecinden geçiririz. Kutsal Kitap, vaftiz ve kurtuluş konularında kurtuluşun vaftiz dahil, yapılan hiçbir iş aracılığıyla değil, İsa Mesih’e iman sayesinde lütufla olduğu hakkında açıktır (Efesliler 2:8-9). Bu yüzden vaftiz ya da başka herhangi bir etkinliğin kurtuluş için gerekli olduğu sonucuna varan herhangi bir yorum, hatalı bir yorumdur. Daha çok bilgi için lütfen, "Kurtuluş sadece imanla mı, yoksa iman artı işlerle midir?” adlı web sayfamızı ziyaret edin.

Markos 16:16 hakkında, Markos 16’cı bölüm 9-20’ci ayetlerde bazı metinsel sorunlar olduğunu hatırlamamız iyi olur. Bu ayetlerin özgün olarak Markos’un Müjdesi’nin bir parçası olup olmadığı ya da daha sonradan bir yazıcı tarafından eklenip eklenmediği hakkında bazı sorular vardır. Bunun sonucu olarak, bunlar Kutsal Yazılar’ın başka yerleriyle desteklenmedikçe hiçbir ana doktrin için Markos 16:9-20 ayetlerini temel almamak en iyisidir.

16’cı ayetin özgün olarak Markos kitabında var olduğunu var saysak, bu ayet bize kurtuluş için vaftizin zorunlu olduğunu mu öğretmektedir? Kısa yanıt, hayır, öğretmediğidir. Bunu kurtuluş için vaftizin zorunlu olduğunu öğretir bir hale getirmek için, insanın bu ayetin aslında söylediklerinin ötesine gitmesi lazımdır. Bu ayetin öğrettiği şey, kurtuluş için inancın gerekli olduğudur ki, bu da, sadece inancın gerekli olduğunu söyleyen sayısız ayetle uyum içindedir (bkz. Yuhanna 3:18; Yuhanna 5:24; Yuhanna 12:44; Yuhanna 20:31; 1. Yuhanna 5:13).

“İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek” (Markos 16:16). Bu ayet iki basit bildiriden oluşur. 1—İman edip vaftiz olan kurtulacak. 2—iman etmeyen ise hüküm giyecek.

Bu ayet bize vaftiz olan (kurtulmuş olan) inanlılar hakkında bir şey söyler, vaftiz olmamış inanlılar hakkında hiçbir şey söylemez. Bu ayetin, kurtuluş için vaftizin gerekli olduğunu öğretmesi için, “İman edip de vaftiz olmayanlar hüküm giyecek” ya da “Vaftiz olmayan hüküm giyecek” şeklinde üçüncü bir bildirinin var olması gerekirdi. Ama tabii ki, bu ayette bu bildirilerin ikisi de bulunmaz.

Markos 16:16’yı kurtuluş için vaftiz için gerekli olduğunu öğretmek için kullanmaya çalışanlar, yaygın ancak ciddi bir hata yaparlar ve buna da bazen Olumsuz Anlam Çıkarma Yanılımı adı verilir. Bu yanılım aşağıdaki şekilde bildirilebilir: “Eğer bir bildiri doğruysa, bu bildirinin tüm redleri (ya da terslerinin) doğru olduğunu varsayamayız.” Örneğin, “Kahverengi benekleri olan bir köpek bir hayvandır” bildirisi doğrudur, ancak, “kahverengi benekleri olmayan bir köpek hayvan değildir” bildirisi doğru değildir. Aynı şekilde, “İman edip vaftiz olan kurtulacak” bildirisi doğrudur; ancak “İman eden ama vaftiz olmayan kurtulmayacaktır” bildirisi sağlam bir temeli olmayan bir varsayımdır. Buna karşın, vaftizle yeniden doğmayı destekleyenlerin varsayımı aynen budur.

Şu örneği bir düşünün: “İman edip Kansas’ta yaşayan herkes kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek.” Bu bildiri kesinlikle doğrudur: İsa’ya iman eden bütün Kansaslılar kurtulacaklardır. Ancak, sadece Kansas’ta oturan inanlıların kurtulmuş olduğunu söylemek mantıksız ve yanlış bir varsayımdır. Bu bildiri, bir inanlının cennete gitmesi için Kansas’ta oturması gerektiğini söylemiyor. Aynı şekilde, Markos 16:16 da, bir inanlının vaftiz olması gerektiğini söylemiyor. Bu ayet, vaftiz olmuş inanlılar hakkındaki bir gerçeği bildiriyor (kurtulacaklarını söylüyor) ama vaftiz olmamış inanlılar hakkında tam olarak hiçbir şey söylemiyor. Kansas’ta oturmayan inanlılar olabilir ancak onlar yine de kurtulmuşlardır, aynı şekilde vaftiz olmadıkları halde yine de kurtulmuş olan inanlılar olabilir.

Kurtuluş için gerekli olan tek koşul, Markos 16:16’nın ikinci kısmında bildirilmiştir: “İman etmeyen ise hüküm giyecek.” İsa burada esas olarak, inanç için hem olumlu iman koşulunu (İman edip vaftiz olan kurtulacak), hem de olumsuz imansızlık koşulunu bildirmektedir (İman etmeyen ise hüküm giyecek). Bu yüzden, kurtuluş için inancın zorunlu olduğunu tam bir kesin bir şekilde söyleyebiliriz. Daha da önemlisi, bu koşulun Kutsal Kitap’ta olumlu ve olumsuz şekillerde tekrar tekrar dile getirildiğini görüyoruz (Yuhanna 3:16; Yuhanna 3:18; Yuhanna 3:36; Yuhanna 5:24; Yuhanna 6:53-54; Yuhanna 8:24; Elçilerin İşleri 16:31).

İsa, Markos 16:16’da kurtuluşla bağlantılı olan bir koşulu dile getirir (ki bu da vaftizdir). Ama bağlantılı olan bir koşulu, zorunlulukla karıştırmamak gerekir. Örneğin, bir insanın ateşinin olması, hasta olmakla bağlantılıdır ama bir hastalığın var olması için kişinin ateşinin olması zorunlu değildir. Kutsal Kitap’ın hiçbir yerinde, “vaftiz olmayan hüküm giyecektir” diye bir bildiri görmüyoruz. Bu yüzden Markos 16:16’yı ya da herhangi başka bir ayeti temel alarak, vaftizin kurtuluş için gerekli olduğunu söyleyemeyiz.

Markos 16:16 vaftizin kurtuluş için gerekli olduğunu öğretir mi? Hayır, öğretmez. Kurtuluş için imanın gerektiğini açıkça bildirir, ancak vaftizin bir zorunluluk olduğu düşüncesini ne kanıtlar, ne de çürütür. O zaman kişinin kurtulması için vaftiz olması gerekip gerekmediğini nasıl bilebiliriz? Bunun için Tanrı Sözü’nün tüm öğüdüne bakmalıyız. Kanıtın özeti şöyledir:

1—Kutsal Kitap sadece imanla kurtulduğumuzu açıkça bildirir. İbrahim imanla kurtulmuştu ve biz de imanla kurtuluruz (Romalılar 4:1-25; Galatyalılar 3:6-22).

2—Kutsal Kitap boyunca, her çağda insanlar vaftiz olmadan kurtulmuşlardır. Eski Antlaşma’daki (İbrahim, Yakup, Davut, Süleyman gibi) her inanlı kurtulmuştu, ancak bu kişiler vaftiz olmamıştı. Çarmıhtaki hırsız kurtulmuştu, ancak o da vaftiz olmamıştı. Kornelyus da vaftiz olmadan önce kurtulmuştu (Elçilerin İşleri 10:44-46).

3—Vaftiz imanımızın bir tanıklığıdır ve İsa Mesih’e iman ettiğimizin herkesin önünde bildirilmesidir. Kutsal Yazılar bize iman ettiğimiz an sonsuz yaşama sahip olduğumuzu (Yuhanna 5:24) ve imanın her zaman vaftizden önce geldiğini söyler. Kilisede ön tarafa gitmek ya da bir dua etmek bizi kurtarmadığı gibi vaftiz de bizi kurtarmaz. Bizler iman ettiğimizde kurtuluruz.

4—Kutsal Kitap hiçbir zaman kişinin vaftiz olmamışsa kurtulmadığını söylemez.

5—Vaftiz kurtuluş için zorunlu olsaydı, o zaman yanında başkaları olmayan kimse kurtulamazdı. Kişi kurtulabilmezden önce, birisini vaftiz etmek için orada birisinin olması gerekirdi. Böyle bir durum, kimin kurtulacağını ve ne zaman kurtulacağını çokça sınırlardı. Bu doktrin mantıksal sonucuna taşındığında sonuçları yıkıcıdır. Örneğin, savaş alanında iman eden ama vaftiz olmadan önce öldürülen bir asker cehenneme giderdi.

6—Kutsal Kitap boyunca inanlının iman ettiği anda kurtuluşun tüm vaatleri ve bereketlerine sahip olduğunu görüyoruz (Yuhanna 1:12; 3:16; 5:24; 6:47; 20:31; Elçilerin İşleri 10:43; 13:39; 16:31). Bir insan iman ettiğinde sonsuz yaşama sahip olur, yargıdan kurtulur ve ölümden yaşama geçmiştir (Yuhanna 5:24)-- bütün bunlar o vaftiz olmadan önce gerçekleşir.

Eğer vaftiz olarak yeniden doğmaya inanıyorsanız, aslında kime ya da neye iman ettiğinizi dikkatle düşünürseniz iyi edersiniz. Vaftiz olmak gibi fiziksel bir etkinliğe mi, yoksa Mesih’in çarmıhtaki bitmiş işine mi iman ediyorsunuz? Kurtuluş için kime ya da neye güveniyorsunuz? Güvendiğiniz, bir gölge (vaftiz) mi, yoksa öz (İsa Mesih) mü? Sadece Mesih’e iman etmeliyiz. Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk” (Efesliler 1:7).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Markos 16:16 vaftizin kurtuluş için gerekli olduğunu mu öğretir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries