settings icon
share icon
Soru

Kutsal Yazılar’ın yeterliliği doktrini nedir? Kutsal Kitap yeterli olduğu ne anlama gelir?


Kutsal Yazılar’ın yeterliliği doktrini, Hristiyan inancının temel bir doktrinidir. Kutsal Yazılar’ın yeterli olduğunu söylemek, kendimizi bir iman ve hizmet yaşamı için donatmak için bize gereken tek şeyin Kutsal Kitap olduğunu söylemektir. Kutsal Yazılar, Tanrı’nın Kendisiyle insanlık arasındaki bozulmuş ilişkiyi, Oğlu İsa Mesih aracılığıyla eski haline getirmek konusundaki açık niyetini sağlar. Kutsal Kitap bize, İsa’nın çarmıhtaki ölümü ve dirilişi aracılığıyla iman, seçilmişlik ve kurtuluşu öğretir. Bu iyi haberin anlaşılması için başka hiçbir yazı gerekli değildir, ayrıca bizi iman dolu bir hayat için donatmak üzere de başka hiçbir yazı gerekli değildir.

Hristiyanlar, “Kutsal Yazılar” dedikleri zaman, hem Eski ve hem de Yeni Antlaşmalar’dan söz ederler. Elçi Pavlus, Kutsal Yazılar için, “Mesih İsa’ya iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal Yazılar’ı da çocukluğundan beri biliyorsun. Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur” demiştir (2. Timoteos 3:15-17). Eğer Kutsal Yazılar, “Tanrı esinlenmesi” ise, o zaman insan esinlemesi değildir. İnsanlar tarafından kaleme alındıkları halde, “Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı’nın sözlerini ilettiler” (2. Petrus 1:21). İnsanlar tarafından yazılan hiçbir yazı, bizi her iyi iş için donatmaya yeterli değildir; bunu ancak Tanrı Sözü yapabilir. Ayrıca, eğer Kutsal Yazılar bizi tamamen donatmak için yeterli ise, başka hiçbir şeye gerek yoktur.

Koloseliler 2, Kutsal Yazıların yeterliliğine meydan okunduğunda ya da Kutsal Yazılar, Kutsal Kitap’a ait olmayan yazılarla birleştirildiğinde kilisenin karşı karşıya olduğu tehlikeleri ele alır. Pavlus, Kolose’deki kiliseyi, “Dikkatli olun! Mesih’e değil de, insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin” diye uyarmıştır (Koloseliler 2:8). Yahuda daha direkt konuşur: “Size ortak kurtuluşumuzla ilgili yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum” (Yahuda 1:3). Buradaki, “İlk ve son kez” sözüne dikkat edin. Bu sözler, ne kadar Tanrı yolunda bir vaiz, tanrıbilimci ya da mezhepsel kiliseden geliyor olurlarsa olsunlar, başka hiçbir yazı, Tanrı’nın Sözü’ne eşit ya da onunla rekabet içinde olarak görülmemelidir. Kutsal Kitap, inanlının Tanrı’nın karakterini, insanın karakterini ve günah, cennet, cehennem ve İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşu anlaması için gereken her şeyi içerir.

Kutsal Kitap’ın yeterliliği konusundaki belki de en kuvvetli ayetler Mezmurlar Kitabı’ndan gelir. Mezmur 19:7-14, Davut, Tanrı Sözü’nün, yetkin, güvenilir, doğru, arı, aydınlatıcı, gerçek ve tamamen adil olduğunu bildirerek Tanrı’nın Sözü’nde sevinir. Kutsal Kitap, “yetkin” olduğundan başka hiçbir yazıya gerek yoktur.

Günümüzde Kutsal Yazılar’ın yeterliliği saldırı altındadır ve ne yazık ki, bu saldırı fazlasıyla sık bir biçimde kendi kiliselerimizden gelir. Dünyasal yönetim teknikleri, kalabalıkları çekme yöntemleri, eğlence, Kutsal Kitap dışı vahiyler, mistisizm ve psikolojik danışmalık, bunların hepsi Kutsal Kitap ve ilkelerinin Hristiyan yaşamı için yeterli olmadığını bildirir. Ama İsa, “Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler” demiştir (Yuhanna 10:27). İşitmemiz gereken tek şey O’nun sesidir ve Kutsal Yazılar O’nun sesidir, tamamen ve bütünüyle yeterlidirler.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Kutsal Yazılar’ın yeterliliği doktrini nedir? Kutsal Kitap yeterli olduğu ne anlama gelir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries