settings icon
share icon
Soru

Kutsal Kitap’ın değişik isimleri ve unvanları nelerdir?


Kutsal Kitap’ın hem Eski hem de Yeni Antlaşma’da bulunan on ikiden fazla ismi ve unvanı vardır. Aşağıdaki liste en iyi bilinenidir:

Yasa Kitabı (Yasa’nın Tekrarı 31:26) – “Bu Yasa Kitabı’nı alın, Tanrınız RAB’bin Antlaşma Sandığı’nın yanına koyun. Orada size karşı bir tanık olarak kalsın.” Kutsal Kitap bir yasalar kitabı olarak tanımlanır. Bu yasalar bizi köle etmek ya da Tanrı’yla olan ilişkimizi boğmak için değildir. Tanrı’nın doğruluğu konusundaki bilgimizi arttırmak ve bizi Mesih’e yönlendirmek içindir.

(Romalılar 1:16) – “Çünkü Müjde’den utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin... kurtuluşu için Tanrı gücüdür.” Kutsal Kitap bize Rab İsa Mesih hakkındaki iyi haber olan müjdeyi bildirir. Tanrı’nın Oğlu aracılığıyla günahlarımız bağışlanır ve bize kurtuluş verilir.

Kutsal Yazılar (Romalılar 1:2) – “Tanrı, Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’le ilgili bu Müjde’yi peygamberleri aracılığıyla Kutsal Yazılar’da önceden vaat etti.” Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlendirildikleri için kutsal ve otorite sahibi olan kutsal yazıların bir derlemesidir.

Rab’bin Yasası (Mezmur 19:7) – “RAB’bin yasası yetkindir, cana can katar,

RAB’bin buyrukları güvenilirdir, saf adama bilgelik verir.” Kutsal Kitap’ın yasalarının başkalarıyla karıştırılmaması gerekir; onlar insanların ipe sapa gelmez sözleri değil, Rab’bin ve sadece Rab’bin buyruklarıdır.

Yaşam Dolu Sözler (Elçilerin İşleri 7:38) – “Çöldeki topluluğun arasında yaşamış, Sina Dağı’nda kendisiyle konuşan melekle ve atalarımızla birlikte bulunmuş olan odur. Bize iletmek üzere yaşam dolu sözler aldı.” Kutsal Kitap yaşayan bir kitaptır; her kitabı, bölümü ve ayeti Tanrı’nın Kendisinin bilgisi ve bilgeliğiyle diridir.

Mesih’in Mesajı (Koloseliler 3:16) – “Mesih’in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı’ya nağmeler yükseltin.” Mesih’in mesajı, bunu gerçekleştirebilecek tek Kişi olan Mesih aracılığıyla günahtan kurtuluş mesajıdır.

Ayetler (2. Timoteos 3:16) – “Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.” Tanrı tarafından esinlendirilen Kutsal Kitap başka hiçbir benzeri olmayan yazıların bir derlemesidir. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen ya da “taşınan” insanların yazarak Tanrı’nın sözlerini ilettikleri tek kitaptır (2. Petrus 1:21).

Tomar (Mezmur 40:7) – “İşte geldim; Kutsal Yazı tomarında benim için yazılmıştır.” Kutsal Kitap, İsa hakkında önceden peygamberlik ederken, kendisinden bir tomar, nesilden nesile paylaşılması gereken paha biçilmez bilgileri belgeleyen bir parşömen tomarı olarak söz eder.

Ruh’un Kılıcı (Efesliler 6:17) – “Ruh’un kılıcını, yani Tanrı sözünü alın.” Kutsal Kitap bir kılıç gibi her türlü saldırıyı bertaraf edebilir ve Tanrı’nın gerçeğiyle delebilir. İbraniler’e Kitabının yazarı Kutsal Kitap’ın herhangi bir “iki ağızlı kılıçtan daha keskin” olduğunu, çünkü “canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargıladığını” söyler (İbraniler 4:12).

Gerçek (Yuhanna 17:17) – “Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir.” Kutsal Kitap, Tanrı’nın Sözü’dür, gerçektir. Kutsal Kitap’taki her sözcük Tanrı’nın aklından çıkmıştır. Tanrı gerçek olduğu için, Sözü de gerçek olmalıdır.

Tanrı Sözü (Luka 11:28) – “Ne mutlu Tanrı’nın sözünü dinleyip uygulayanlara!” Kutsal Kitap Tanrı’nın düşüncelerini aktarır çünkü içindeki her kitap direkt olarak bize hitap eder.

Yaşam Sözü (Filipililer 2:16) – “…yaşam sözüne sımsıkı sarılın.” Kutsal Kitap, İsa Mesih’i Kurtarıcıları olarak kabul edenlerin önündeki sonsuz yaşam ve kabul etmeyenlerin önündeki sonsuz ölüm olmak üzere bize yaşamla ölüm arasındaki farkı vahyeder.

Rab’bin Sözleri (Mezmur 12:6) – “RAB’bin sözleri pak sözlerdir; toprak ocakta eritilmiş, yedi kez arıtılmış gümüşe benzer.” Kutsal Kitap’ın sözleri kusursuz ve hatasızdır çünkü onlar, Tanrı’nın sevgisi ve yüceliğini bildirmek için peygamberler ve elçiler aracılığıyla söylenmiş Rab’bin sözleridir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Kutsal Kitap’ın değişik isimleri ve unvanları nelerdir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries