settings icon
share icon
Soru

Kutsal Kitap’ın esinlendirilmiş olduğunun kanıtı var mıdır?


Aşağıda, Kutsal Kitap’ın 2. Timoteos 3:16’da bildirildiği üzere Tanrı tarafından esinlendirildiğinin (Tanrı’nın nefesi tarafından verildiğinin) bazı kanıtları yer almaktadır:

1) Yerine gelen peygamberlikler. Tanrı, insanlara gelecekte gerçekleştireceği şeyleri anlatarak onlarla konuştu. Bu peygamberliklerin bazıları şimdiye kadar gerçekleşmiştir. Diğerleri henüz gerçekleşmemiştir. Örneğin, Eski Antlaşma, İsa Mesih’in yeryüzüne ilk gelişiyle ilgili 300’den fazla peygamberlik içerir. Mesih’in doğumundan önce yazılmış olan elyazmalarından ötürü bu peygamberliklerin Tanrı’dan geldiği konusunda hiçbir kuşku yoktur. Bunlar olaylar gerçekleştikten sonra değil, öncesinde yazılmışlardır.

2) Kutsal Yazılar’ın birliği. Kutsal Kitap, kitapları, yaklaşık 1600 yılı kapsayan bir dönem içinde yaklaşık 40 insan yazar tarafından yazılmıştır. Bu adamlar birbirlerinden çok farklı kişilerdi. Diğerleri arasında, Musa, politik bir önder; Yeşu, askeri bir önder; Davut, bir çoban; Süleyman, bir kral; Amos bir sığır çobanı ve meyve toplayıcı; Daniel, bir başbakan; Matta, bir vergi toplayıcı; Luka, bir tıp doktoru; Pavlus, bir haham ve Petrus da bir balıkçıydı. Kutsal Kitap ayrıca çeşitli durumlar altında yazılmıştı. Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere üç değişik kıtada yazılmıştı. Buna karşın, tüm yazılar Kutsal Yazılar’ın önemli konularını içermektedir. Kutsal Kitap kendi kendini yalanlamaz. Kutsal Ruh Tanrı’nın Kutsal Kitap’ın yazılışını denetlemesi olmasaydı bunun başarılmasının hiçbir yolu olamazdı.

Bunu, Muhammet’in kayınpederi Ebu Bekir’in yönetiminde yazan Zeyd bin Sabit gibi bir birey tarafından derlenen Kuran’la kıyaslayın. Bundan sonra İ.S. 650 yılında bir grup Arap bilgin birleştirilmiş bir edisyon oluşturarak Kuran’ın birliğini korumak için tüm değişik nüshalarını yok ettiler. Kutsal Kitap yazıldığı zamandan itibaren birlik ve uyum içindeydi. Kuran’ın birlik ve uyumu insansal editörler tarafından zorla oluşturulmuştu.

3) Kutsal Kitap kahramanlarını tüm hataları ve zayıflıklarıyla sunar. Diğer dinlerin kahramanlarına yaptıkları gibi insanları yüceltmez. Kutsal Kitap’ı okuyan bir kişi, onun tanımladığı insanların sorunları olduğunu ve tıpkı bizim gibi yanlışlar yaptıklarını anlar. Kutsal Kitap’ın kahramanlarını büyük yapan Tanrı’ya güvenmiş olmalarıydı. Bu kişilere bir örnek, “Rab’bin kendi gönlüne uygun biri” olarak tanımlanan Davut’tur (1. Samuel 13:14). Buna karşın Davut zina yapmış (2. Samuel 11:1-5) ve adam öldürmüştü (2. Samuel 11:14-26). Bu bilgiler kolaylıkla Kutsal Yazılar’ın dışında bırakılabilirdi ancak gerçek Tanrısı olan Tanrı bunları Kutsal Yazılar’a dahil etmiştir.

4) Arkeolojik bulgular, Kutsal Yazılar’da kaydedilen tarihsel olayları destekler. Tarih boyunca iman etmeyen birçok insan, Kutsal Kitap’ta kaydedilenlerin yanlış olduğunu kanıtlamak için arkeolojik kanıtlar bulmaya çalışmış ancak başarısız olmuşlardır. Kutsal Yazılar’ın doğru olmadığını söylemek kolaydır. Doğru olmadıklarını kanıtlamak ise tamamen farklı bir olaydır. Doğrusunu isterseniz, böyle bir şey şimdiye kadar gerçekleşmemiştir. Geçmişte, Kutsal Kitap’ın o zamanki “bilimsel” teorinin aksini iddia ettiği her seferinde, daha sonra Kutsal Kitap’ın doğru, bilimsel teorinin yanlış olduğu kanıtlanmıştır. Buna iyi bir örnek, Yeşaya 40:22’dir. Bilim, yeryüzünün düz olduğunu bildirirken, Kutsal Kitap, “Gök kubbenin üstünde oturan RAB’dir” diye bildirmiştir.

Kutsal Kitap’ın Tanrı’dan olduğunu iddia etmesi döngüsel akıl yürütme olarak anlaşılmamalıdır. Özellikle İsa, ama aynı zamanda Eski Antlaşma’da Musa, Yeşu, Davut, Daniel ve Nehemya ve Yeni Antlaşma’da da Yuhanna ve Pavlus, gibi güvenilir tanıklar, Kutsal Yazılar’ın otoritesi ve sözel esinini onaylar. Aşağıdaki ayetleri göz önünde bulundurun: Mısır’dan Çıkış 14:1; 20:1; Levililer 4:1; Çölde Sayım 4:1; Yasa’nın Tekrarı 4:2; 32:48; Yeşaya 1:10, 24; Yeremya 1:11; Yeremya 11:1–3; Hezekiel1:3; 1. Korintliler 14:37; 1. Selanikliler 2:13; 2. Petrus 1:16–21; 1. Yuhanna 4:6.

İ.S. 1’Inci yüzyılda yazan bir Yahudi tarihçi olan Titus Flavius Yosefus’un yazıları da bu konuda ilgi çekicidir. Yosefus, Kutsal Yazılar’da yer alan olaylarla örtüşen bazı olayları kaydetmektedir. Verilen kanıtları göz önünde bulundurarak Kutsal Kitap’ı Tanrı’dan olarak tüm kalbimizle kabul ediyoruz (2. Timoteos 3:16).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Kutsal Kitap’ın esinlendirilmiş olduğunun kanıtı var mıdır?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries