settings icon
share icon
Soru

Kutsal Kitap Gerçekten Tanrı’nın Sözü Müdür?

Yanıt


Bu soruya verdiğimiz yanıt, sadece Kutsal Kitap’a ve onun yaşamlarımız için önemine nasıl baktığımızı belirlemekle kalmaz, aynı zamanda bizim üzerimizde de sonsuz bir etkisi olacaktır. Eğer Kutsal Kitap gerçekten de Tanrı’nın Sözü’yse, o zaman onu çok değerli saymalı, üzerince çalışmalı, ona itaat etmeli ve tamamen güvenmeliyiz. Eğer Kutsal Kitap gerçekten Tanrı Sözü ise, o zaman tüm inanç, uygulama ve ahlak konularında mutlak yetki ondadır. Eğer Kutsal Kitap Tanrı’nın Sözü’yse o zaman onu ret etmek Tanrı’nın Kendisini ret etmektir.

Tanrı’nın bize Kutsal Kitap’ı vermiş olması, O’nun bize olan sevgisinin kanıtıdır. Tanrı insanlığa nasıl biri olduğunu ve O'nunla nasıl doğru bir ilişki kurabileceğimizi bildirmiştir. Tanrı bize bunları Kutsal Kitap’ta görkemli bir biçimde açıklamış olmasaydı bunları bilemezdik. Kutsal Kitap, insanoğlunun Tanrı'yla doğru bir ilişki kurabilmesi için O'nun hakkında bilmesi gereken her şeyi içerir.

Kutsal Kitap'ın sadece iyi bir kitap olmadığını, Tanrı Sözü olduğunu nasıl bilebiliriz? Kutsal Kitap’ı tarih boyunca yazılmış diğer tüm dini kitaplardan ayrı kılan eşsiz özellik nedir? Kutsal Kitap’ın gerçekten Tanrı Sözü olduğunun herhangi bir kanıtı var mıdır? Bu tür sorular ciddi bir şekilde incelenmelidir. Kutsal Kitap'ın Tanrı Sözü olduğunu iddia ettiğine hiç şüphe yoktur. Bu durum, Pavlus’un, Timoteos’a tavsiyesinde açıkça görülür: “Mesih İsa'ya iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal Yazılar'ı da çocukluğundan beri biliyorsun. Kutsal Yazılar'ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur” (2. Timoteos 3:15-17).

Kutsal Kitap’ın gerçekten de Tanrı Sözü olduğunun hem içsel ve hem de dışsal kanıtları vardır.

Kutsal Kitap'ın Tanrı Sözü Olduğuna Dair İçsel Kanıtlar

İçsel kanıtlar, Kutsal Kitap’ın içinde olan Kutsal Kitap’ın tanrısal kaynaklı olduğunu bildiren sözlerdir. Kutsal Kitap'ın gerçekten Tanrı Sözü olduğunun içsel kanıtlarından biri de bütünlüğüdür. Kutsal Kitap, üç kıtada, üç farklı dilde, yaklaşık 1500 yıllık bir zaman diliminde, farklı kesimlerden gelen 40'tan fazla yazar tarafından yazılmış altmış altı ayrı kitap olmasına rağmen, başından sonuna kadar çelişkisiz tek bir kitap olarak kalır. Bu bütünlük, onu bütün diğer kitaplardan ayırır ve Tanrı’nın insanlara kaydetmeleri için vermiş olduğu sözlerin tanrısal kaynağının kanıtıdır.

Kutsal Kitap’ın gerçekten Tanrı Sözü olduğunu bildiren içsel kanıtlardan bir diğeri de içinde bulunan peygamberliklerdir. Kutsal Kitap, İsrail dahil bazı ulusların, kentlerin ve insanlığın geleceğiyle ilgili yüzlerce ayrıntılı peygamberlik içerir. Diğer peygamberliklerse Kendisine iman eden herkesin Kurtarıcısı olan Mesih'in gelişiyle ilgilidir. Öteki din kitaplarında veya Nostradamus gibi kişilerin yazdığı kitaplarda yer alan kehanetlerden farklı olarak Kutsal Kitap’taki peygamberlikler son derece ayrıntılıdır. Eski Antlaşma’da İsa Mesih’le ilgili üç yüzden fazla peygamberlik bulunmaktadır. O’nun sadece nerede doğacağı ve soyu değil, aynı zamanda nasıl ölüp yeniden dirileceği de önceden bildirilmiştir. Kutsal Kitap’ta yer alan gerçekleşmiş peygamberliklerin, onların tanrısal kaynaklı olduğundan başka bir mantıklı açıklaması yoktur. Kutsal Kitap'ın içerdiği ayrıntılı peygamberlik sözlerine sahip başka bir dini kitap yoktur.

Kutsal Kitap’ın Tanrı kaynaklı olduğunun üçüncü bir içsel kanıtı da onun eşsiz yetkisi ve gücüdür. Bu kanıt, ilk iki kanıttan daha öznel olsa da, Kutsal Kitap’ın Tanrı kaynaklı oluşu konusunda onlardan daha az güçlü bir tanıklık oluşturmaz. Kutsal Kitap’ın yetkisi şimdiye kadar yazılmış olan hiçbir kitabınkine benzemez. Bu yetki ve güç, en iyi şekilde, Tanrı Sözü’nün doğaüstü gücü tarafından değişen sayısız yaşamda görülür. Uyuşturucu bağımlıları onun aracılığıyla iyileşmiş, eşcinseller onun aracılığıyla özgür kılınmış, kimsesiz ve serseriler onun aracılığıyla değişmiş, katılaşmış suçlular onun aracılığıyla düzelmiş, günahkârlar onun aracılığıyla azarlanmış ve nefret onun aracılığıyla sevgiye dönüşmüştür. Kutsal Kitap'ın dinamik ve dönüştürücü bir güce sahip olması ancak gerçekten Tanrı Sözü olmasıyla mümkündür.

Kutsal Kitap'ın Tanrı Sözü Olduğuna Dair Dışsal Kanıtlar

Kutsal Kitap’ın gerçekten de Tanrı Sözü olduğunu belirten dışsal kanıtlar da vardır. Bunlardan biri, Kutsal Kitap’ın tarihselliğidir. Kutsal Kitap tarihi olayları detaylandırdığı için, doğruluğu diğer tarihi belgeler gibi teyit edilebilir. Arkeolojik kanıtlar ve Kutsal Kitap dışındaki yazılar aracılığıyla, Kutsal Kitap'taki tarihsel anlatıların doğru ve gerçek olduğu defalarca kanıtlanmıştır. Aslında Kutsal Kitap'ı destekleyen tüm arkeolojik ve el yazması kanıtlar, onu antik dünyanın en iyi belgelenmiş kitabı yapmaktadır. Kutsal Kitap'ın tarihsel olarak doğrulanabilir olayları doğru bir şekilde kaydetmesi, Tanrı Sözü olduğu iddiasını kanıtlamaya yardımcı olur ve Kutsal Kitap'ın ele aldığı diğer konularla ilgili güvenilirliğini destekler.

Kutsal Kitap'ın gerçekten Tanrı Sözü olduğunun bir başka dışsal kanıtı da insan yazarlarının dürüstlüğüdür. Bu yazarların yaşamlarını incelediğimizde onların dürüst ve içten kişiler olduklarını görüyoruz. İnandıkları şey uğruna çoğu zaman dayanılmaz ölümlere razı olmaları, bu yazarların Tanrı'nın kendileriyle konuştuğuna gerçekten inandıklarına tanıklık eder. Yeni Antlaşma olan İncil’i yazanlar ve daha başka yüzlerce inanlı (1. Korintliler 15:6) mesajlarının doğru olduğunu biliyorlardı çünkü İsa Mesih’i görmüşler ve İsa ölümden dirildikten sonra O’nunla vakit geçirmişlerdi. Dirilmiş Mesih’i görmek onların üzerinde büyük bir etki yaratmıştı. Korku içinde saklanmayı bırakıp Tanrı’nın kendilerine vahyettiği mesaj için ölmeye hazır kişiler haline gelmişlerdi. Bu kişilerin yaşam ve ölümleri Kutsal Kitap’ın gerçekten Tanrı Sözü olduğuna tanıklık eder.

Kutsal Kitap’ın gerçekten Tanrı’nın Sözü olduğunun son dışsal kanıtı da Kutsal Kitap’ın yok edilemez oluşudur. Önemi ve Tanrı Sözü olma iddiasından ötürü, Kutsal Kitap tarihteki herhangi bir kitaptan daha çok şiddetli saldırılara ve yok edilme çabalarına maruz kalmıştır. Diokletianus gibi ilk Roma imparatorlarından komünist diktatörlere ve günümüz ateist ve agnostiklerine kadar, Kutsal Kitap bütün saldırganlarına karşı durmuş ve onlardan daha uzun süre ayakta kalmıştır. Günümüzde de hâlâ en çok yayımlanan kitaptır.

Tarih boyunca kuşkucular Kutsal Kitap’ı mitolojik bir kitap olarak görmüşlerdir ama arkeoloji onun tarihsel bir kitap olduğunu kanıtlamıştır. Karşıt kişiler bu öğretiye ilkel ve modası geçmiş olarak saldırmışlardır, ancak Kutsal Kitap’ın ahlaki ve hukuki kavramları tüm dünyadaki toplumlar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmuştur. Sözdebilim, psikoloji ve siyasi akımlar tarafından saldırıya uğramaya devam etse de, bugün de ilk yazıldığı zamanki kadar doğru ve güncelliğini korumaktadır. Bu sizi şaşırtmamalıdır. Ne de olsa İsa, “Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır” demiştir (Markos 13:31).

Kitaplar arasında eşsiz olan Kutsal Kitap sayısız yaşamı değiştirmiş ve tüm kültürleri etkilemiştir. Kanıtlara baktıktan sonra, hiç şüphe duymadan Tanrı'nın konuştuğunu ve evet, Kutsal Kitap'ın gerçekten Tanrı Sözü olduğunu söyleyebiliriz.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Kutsal Kitap Gerçekten Tanrı’nın Sözü Müdür?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries