settings icon
share icon
Soru

Bir insan genel vahiy aracılığıyla kurtulabilir mi?

Yanıt


Genel vahiy, “Tanrı’nın bütün insanlara, tüm zamanlardaki ve her yerdeki vahyidir: Tanrı’nın var olduğunu ve O’nun akıllı, güçlü ve her şeyin üzerinde olduğunu vahyeder.” Mezmur 19:1–4 ve Romalılar 1:20 gibi Kutsal Yazılar, Tanrı hakkındaki bazı şeylerin etrafımızda var olan yarattıkları aracılığıyla anlaşıldığını açıkça bildirir. Tabiat, Tanrı’nın gücü ve görkemini ortaya koyar ancak Mesih aracılığıyla kurtuluş planını ortaya koymaz. Sadece İsa’nın isminde kurtuluş vardır (Elçilerin İşleri 4:12), bu yüzden bir insan sadece genel vahiy aracılığıyla kurtulamaz. Genelde, “Bir insan genel vahiy aracılığıyla kurtulabilir mi?” sorusu, “Müjde’yi hiç duymamış olanlara ne olur?” şeklindeki bir başka soruyla bağlantılı olarak sorulur.

Ne yazık ki, dünyada hâlâ Kutsal Kitap’a, İsa Mesih’in müjdesine ya da Hristiyan gerçeğini öğrenmeye hiçbir şekilde erişimi olmayan yerler vardır. O zaman, “Bu insanlar öldükleri zaman onlara ne olur?” sorusu ortaya çıkar. Tanrı’nın Müjde’yi hiç duymayan ya da İsa Mesih hakkında hiçbir bilgisi olmayan birisini yargılaması adil bir şey midir? Bazıları, Tanrı’nın hiçbir zaman duymamış olanları, genel vahye nasıl karşılık verdiklerini temel alarak yargıladığı fikrini önerir. Eğer bir insan genel vahiy aracılığıyla Tanrı hakkında bilinebilecek şeylere gerçekten inanırsa, Tanrı’nın o kişiyi o inancı temel alarak yargılayacağı ve onun cennete girmesine izin vereceği şeklinde bir varsayım vardır.

Bu konudaki sorun, Kutsal Yazılar’ın, bir kişi Mesih’te olmadıkça, “zaten yargılanmıştır” demesidir (Yuhanna 3:18). Mezmur 14:3’ü aktaran Romalılar 3:10–12, yeniden doğmamış benliğin evrensel olarak günahlı olduğunu bildirir: “Doğru kimse yok, tek kişi bile yok. Anlayan kimse yok, Tanrı’yı arayan yok. Hepsi saptı, tümü yararsız oldu. İyilik eden yok, tek kişi bile!” Kutsal Yazılar’a göre, (genel vahiy aracılığıyla) Tanrı bilgisine erişilebilir, ancak insanlar onu kendilerine uyan bir şekilde bozarlar. Romalılar 1:21-23, “Tanrı’yı bildikleri halde O’nu Tanrı olarak yüceltmediler, O’na şükretmediler. Tersine, düşüncelerinde budalalığa düştüler; anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı’nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler” diye bildirir. Tanrısız olanların konumu, asilik, karanlık ve putperestliktir.

İnsanlar genel vahye karşın asilik eder. Günahlı insan, doğa aracılığıyla Tanrı hakkında bilinebilecek şeyleri bilerek isteyerek reddeder ve gerçeği boşa çıkartmaya çalışır (bkz. Yuhanna 3:19). İnsan doğal olarak Tanrı’yı aramadığından, Tanrı’nın onu araması lazımdır ve O da, İsa Mesih’in kişiliğinde, aynen bunu yapmıştır. İsa, “kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi” (Luka 19:10).

Müjde’ye olan ihtiyacımıza iyi bir örnek Elçilerin İşleri 10’cu bölümde bulunur. Kornelyus Tanrı hakkında bir şeyler biliyordu ve “Dindar bir adamdı. Hem kendisi hem de bütün ev halkı Tanrı’dan korkardı. Halka çok yardımda bulunur, Tanrı’ya sürekli dua ederdi” (Elçilerin İşleri 10:2). Tanrı, Kornelyus’u, sınırlı bilgisini temel alan Tanrı’ya adanmışlığından ötürü kurtarmış mıydı? Hayır. Kornelyus’un İsa hakkındaki bilgiyi duyması gerekmişti. Tanrı, Kornelyus’a elçi Petrus’u bulması ve onu evine davet etmesi talimatını vermişti. Kornelyus bu talimata itaat etti ve Petrus gelip ona ve ailesine Müjde’yi bildirdi. Kornelyus ve ev halkı İsa’ya iman etti ve bu yüzden kurtuldular (Elçilerin İşleri 10:44-48). Hiç kimse, hatta Kornelyus gibi “iyi” bir adam bile, sadece Tanrı’nın var olduğuna inanarak ya da Tanrı’yı belirli şekillerde onurlandırarak kurtulmaz. Kurtuluşun he tek yolu, İsa Mesih’in Müjdesi’dir (Yuhanna 14:6; Elçilerin İşleri 4:12).

Genel vahiy, insanlara Tanrı’nın varlığını kabul etmeleri için yapılan evrensel bir çağrı olarak düşünülebilir. Ama genel vahiy, tek başına, bir insanı Mesih’teki kurtuluşa yöneltmeye yeterli değildir. Bu yüzden bizim Müjde’yi dünyanın her yerinde bildirmemiz çok önemlidir (Matta 28:19–20; Elçilerin İşleri 1:8). Romalılar 10:14 “Ama iman etmedikleri kişiyi nasıl çağıracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa, nasıl duyacaklar?” diye bildirir. Kurtuluşun tek yolu, İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa iman etmektir (Yuhanna 3:16).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Bir insan genel vahiy aracılığıyla kurtulabilir mi?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries