settings icon
share icon
Soru

İsa'nın yasayı yerine getirdiği, ancak yürürlükten kaldırmadığı ne anlama gelmektedir?

Yanıt


Matta'nın yaygın olarak Dağdaki Vaaz olarak bilinen kaydında, İsa'nın şu sözleri kaydedilmektedir: "Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak" (Matta 5:17-18).

İsa Yasa'yı ortadan kaldırmadıysa, o zaman bağlayıcı olması gerektiği sıklıkla tartışılmaktadır. Buna göre, Şabat Günü gibi, Musa'nın Yasası'nda yer alan diğer pek çok uygulama bugün hala uygulanır olmalıdır. Bu varsayım, söz konusu bölümün yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Mesih burada, Musa Yasası'nın bağlayıcı niteliğinin sonsuza dek devam edeceğini söylememektedir. Böyle bir görüş, Yeni Ahit'in kurduğu denklemden öğrendiğimiz her şeyle çelişmektedir (Romalılar 10:4; Galatyalılar 3:23-25; Efesliler 2:15).

Bu çalışmada özel bir önem taşıyan sözcük "yürürlükten kaldırmak"tır. Yunanca'da tam olarak "gevşetmek" anlamına gelen kataluo sözcüğünün karşılığıdır. Bu sözcük Yeni Ahit'te tam on yedi defa yer almaktadır. Örneğin, Romalılar tarafından Yahudi tapınağının tahrip edilmesi (Matta 26:61; 27:40; Elçilerin İşleri 6:14) ve insan vücudunun ölümünle yok olması (2 Korintliler 5:1) durumları için kullanılmıştır. Sözcük geniş anlamda "devirmek", yani "boşa çıkarmak, başarısızlığa uğratmak" anlamına gelir. Klasik Yunanca'da kurumlar, yasalar vb. ile bağlantılı olarak "geçersiz kılma" anlamında kullanılmıştır.

Matta 5:17'de sözcüğün nasıl kullanıldığına dikkat etmek özellikle önemlidir. Bu bağlamda, "yürürlükten kaldırmak", "yerine getirmek"in zıttı olarak kullanılmıştır. Mesih, "yürürlükten kaldırmak" için değil "yerine getirmek" için gelmiştir. İsa, yasaya muhalefet etmek için gelmemiştir. Amacı yerine getirilmesini engellemek değildir. Bunun yerine, onu saymış, sevmiş, itaat etmiş ve meyve vermesini sağlamıştır. O, yasanın kendisiyle ilgili peygamber sözlerini yerine getirmiştir (Luka 24:44). Mesih, bir "lanet" tehdidi ile mükemmel itaat çağrısında bulunan Musa Yasası'nın taleplerini yerine getirmiştir (bkz. Galatyalılar 3:10, 13). Bu anlamda, yasanın ilahi tasarımının daimi bir etkisi olacaktır. Veriliş amacını her zaman yerine getirecektir.

Buna karşılık eğer, Musa Yasası günümüzde, bağlayıcılık yönünden insanlarla aynı nitelikte bir ilişkiyi koruyor olsaydı, o zaman yerine getirilmemiş ve İsa'nın gerçekleştirmek için geldiği şeyde başarısız olmuş olduğu anlamına gelecekti. Öte yandan eğer Rab amacına ulaştıysa, o zaman yasa yerine getirilmiştir ve bugün bağlayıcı yasal bir kurum değildir. Ayrıca, Musa Yasası Mesih tarafından yerine getirilmemiş olsaydı ve bu nedenle bugün bağlayıcı bir yasal sistem olarak kalsaydı, o zaman yalnızca kısmen bağlayıcı olmayacaktı. Aksine, tamamen zorunlu bir sistem olacaktı. İsa açıkça, tek bir harf veya noktanın bile (jot ve tittle — İbranice kutsal yazılarda yer alan en küçük işaretler) tamamen yerine getirilene kadar geçmeyeceğini söylemiştir. Sonuç olarak, yasanın hiçbir parçası amacını tam olarak yerine getirene kadar başarısız olmayacaktır. İsa yasayı yerine getirmiştir. İsa'nın kurban ediliş sistemini yerine getirdiğini fakat diğer kısımları yerine getirmediğini söylemek mümkün değildir. İsa, ya yasanın tümünü yerine getirmiş ya da hiçbir kısmını yerine getirmemiştir. İsa'nın ölümünün kurban ediliş sistemi için anlamı, aynı zamanda yasanın bütün yönleri için de geçerlidir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İsa'nın yasayı yerine getirdiği, ancak yürürlükten kaldırmadığı ne anlama gelmektedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries