settings icon
share icon
Soru

Sıkıntı öncesi izmi olarak da bilinen İnanlıların Göğe Alınmasının Sıkıntı’dan önce gerçekleşeceği görüşünün kuvvetli ve zayıf yanları nelerdir?

Yanıt


Kıyamet bilim açısından bakıldığında, hemen hemen tüm Hristiyanlar’ın şu üç şey üzerinde görüş birliği içinde olduklarını hatırlamak önemlidir: 1) Dünyanın şimdiye kadar görmemiş olduğu büyük bir sıkıntı zamanı gelmektedir, 2) Sıkıntı zamanından sonra, Mesih egemenliğini yeryüzünde kurmak için geri gelecektir ve 3) İnanlıların ölümlülükten ölümsüzlüğe geçecekleri bir Göğe Alınmaları gerçekleşecektir. Bütün bunlar şu ayetlerde tanımlanmıştır: (Yuhanna 14:1-3; 1. Korintliler 15:51-52; 1 Selanikliler 4:16-17). Önemli olan soru, İnanlıların Göğe Alınması’nın Sıkıntı ve Mesih’in İkinci Gelişi’yle bağlantılı olarak ne zaman gerçekleştiğidir?

Yıllar içinde, İnanlıların Göğe Alınmasının ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili olarak üç ana teori ortaya çıkmıştır: Sıkıntı öncesi izmi (İnanlıların Göğe Alınmasının Sıkıntı başlamadan önce gerçekleşeceği inancı), Sıkıntı ortası izmi (İnanlıların Göğe Alınmasının Sıkıntı’nın tam ortasında gerçekleşeceği inancı) ve Sıkıntı sonrası izmidir (İnanlıların Göğe Alınmasının Sıkıntı’nın sonunda gerçekleşeceği inancı). Bu makale özellikle sıkıntı öncesi görüşünü ele almaktadır.

İnanlıların Göğe Alınmasının Sıkıntı zamanından önce gerçekleşeceği inancı, İnanlıların Sıkıntı başlamadan önce Göğe Alınacaklarını öğretmektedir. Bu sırada kilise Mesih’i havada karşılayacaktır ve bundan bir süre sonra Mesih karşıtı ortaya çıkacak ve Sıkıntı başlayacaktır. Yani, İnanlıların Göğe Alınması ve Mesih’in (egemenliğini kurmak için) İkinci Gelişi, en az yedi yıllık bir dönemle birbirinden ayrılmıştır. Bu görüşe göre, kilise Sıkıntı dönemini hiç yaşamaz.

Kutsal Yazılar’a göre, İnanlıların Göğe Alınmasının Sıkıntı’dan önce gerçekleşeceği görüşü epey övülebilir. Örneğin, kilise gazaba uğramayacaktır (1. Selanikliler 1:9-10, 5:9) ve inanlılar Rab’bin Günü’nde hırsız gibi yakalanmayacaklardır (1. Selanikliler 5:1-9). Filadelfya kilisesine, “Ben de yeryüzünde yaşayanları denemek için bütün dünyanın üzerine gelecek olan denenme saatinden seni esirgeyeceğim” diye vaat edilmiştir (Vahiy 3:10). Bunun sıkıntının içinden geçerken korunma değil, o saatten, yani sıkıntı zamanından kurtarılma vaadi olduğuna dikkat edin.

İnanlıların Göğe Alınması’nın Sıkıntı’dan önce gerçekleşeceğini savunan görüş Kutsal Yazılar’da yer almayan şeylerle de desteklenir. “Kilise” sözcüğü, Vahiy Kitabı’nın ilk üç bölümünde on dokuz kez yer alır ancak 22. bölüme kadar bu sözcük bir daha kullanılmaz. Yani, Vahiy Kitabı’nda yer alan Sıkıntı’nın uzun uzadıya tanımı içinde kilise sözcüğü dikkat çekici bir şekilde eksiktir. Hatta, Kutsal Kitap Sıkıntı ile ilgili ayetlerde “kilise” sözcüğünü asla kullanmaz.

İnanlıların Göğe Alınmasının Sıkıntı zamanından önce gerçekleşmesi izmi, İsrail ile kilise arasındaki farkı ve Tanrı’nın her biri için farklı planlarını açıkça koruyan tek teoridir. Daniel 9:24’ deki yetmiş tane “yedi,” Daniel’in halkına (Yahudiler’e) ve Daniel’in kutsal kentine (Yeruşalim’e) buyrulmuştur. Bu peygamberlik, yetmişinci haftanın (Sıkıntı’nın) kilise için değil, İsrail ve Yeruşalim için bir arıtma ve eski yerine iade etme dönemi olduğunu açıklığa kavuşturur.

İnanlıların Göğe Alınmasının Sıkıntı zamanından önce gerçekleşmesi izminin tarihsel desteği de vardır. Yuhanna 21:22-23’ten ilk kilisenin Mesih’in geri dönüşünü derhal gerçekleşecek bir şey, O’nu her an geri dönebilecek şeklinde gördükleri anlaşılmaktadır. Öyle olmasaydı, İsa’nın Yuhanna hayattayken geri döneceği dedikodusu devam etmezdi. Diğer iki İnanlılar’ın Göğe Alınması teorisiyle uyum içinde olmayan İsa’nın dönüşünün yakın oluşu, İnanlıların Göğe Alınmasının Sıkıntı zamanından önce gerçekleşmesi izminin anahtar bir inancıdır.

İnanlıların Göğe Alınmasının Sıkıntı zamanından önce gerçekleşmesi görüşü, Tanrı’nın karakteriyle ve doğruları dünyanın üzerine gelecek olan yargıdan kurtarma arzusuyla en uyumlu olanıdır. Buna Kutsal Kitap’tan örnekler, dünya çapındaki Tufan’dan kurtarılan Nuh, Sodom’dan kurtarılan Lut ve Eriha’dan kurtarılan Rahav’dır (2. Petrus 2:6-9).

İnanlıların Göğe Alınmasının Sıkıntı zamanından önce gerçekleşmesi izminin zayıf gibi görünen bir yanı, 1800’lerin başlarına kadar ayrıntılı bir şekilde oluşturulmayan bir kilise doktrini olarak görece yeni bir gelişme olmasıdır. Bir başka zayıflık da İnanlıların Göğe Alınmasının Sıkıntı zamanından önce gerçekleşmesi izminin İsa Mesih’in geri dönüşünü, İnanlıların Göğe Alınması ve İsa Mesih’in Yeryüzüne İkinci Gelişi olmak üzere iki “evre”ye ayırmasıdır ancak Kutsal Kitap’ta bu tür evrelerle ilgili bir ifade yer almaz.

İnanlıların Göğe Alınmasının Sıkıntı zamanından önce gerçekleşmesi izminin karşısındaki bir başka zorluk da, Sıkıntı zamanında yeryüzünde kutsalların var olacağının çok açık bir şekilde bildirilişidir (Vahiy 13:7, 20:9). İnanlıların Göğe Alınmasının Sıkıntı zamanından önce gerçekleşmesi izmini savunanlar buna, Eski Antlaşma kutsallarıyla Sıkıntı zamanındaki kutsalları Yeni Antlaşma kilisesinden ayırarak yanıt verirler. İnanlılar Göğe Alınırken hayatta olan inanlılar, Sıkıntı döneminden önce dünyadan alınacaktır ancak Sıkıntı sırasında Mesih’e iman edenler olacaktır.

Ve İnanlıların Göğe Alınmasının Sıkıntı döneminden önce gerçekleşeceği görüşünün son bir zayıf yanı da, diğer iki teoride paylaşılır: Yani, Kutsal Kitap, gelecekte gerçekleşecek olaylar için açık bir zaman çizelgesi sağlamaz. Kutsal Kitap, şu ya da bu görüşü açıkça öğretmez ve zamanın sonu ve zamanın sonuyla ilgili peygamberliklerin nasıl uyum içine sokulması gerektiği hakkında çeşitli görüşler olması da bundandır.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Sıkıntı öncesi izmi olarak da bilinen İnanlıların Göğe Alınmasının Sıkıntı’dan önce gerçekleşeceği görüşünün kuvvetli ve zayıf yanları nelerdir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries