settings icon
share icon
Soru

Ölümden sonra kurtuluş için ikinci bir fırsat daha olacak mıdır?

Yanıt


Kurtuluş konusunda ikinci bir fırsat olması fikri çekici olduğu halde, Kutsal Kitap ölümün tüm fırsatların sonu olduğu konusunda açıktır. İbraniler 9:27 öleceğimizi ve sonra da yargıyla karşılaşacağımızı söyler. Bu yüzden, bir insan hayatta olduğu sürece, Mesih’i kabul etmek ve kurtulmak için ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci vs. fırsatlara sahiptir (Yuhanna 3:16; Romalılar 10:9-10; Elçilerin İşleri 16:31). Bir insan bir kere öldükten sonra artık başka bir fırsatı yoktur. İnsanların ölümden sonra günahlarının bedelini ödemek için gittikleri bir yer olan Araf düşüncesinin Kutsal Kitap’ta bir temeli yoktur. Bu sadece Roma Katolik Kilisesi’nin bir geleneğidir.

İman etmeyen kişilere öldükten sonra ne olduğunu anlamak için, Büyük Beyaz Adalet Tahtını tanımlayan Vahiy 20:11-15’i açıyoruz. Burada, kitapların açılıp “Ölülerin kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılanması” gerçekleşmektedir. Kitaplar yargılananların bütün düşüncelerini ve yaptıklarını içerir ve Romalılar 3:20 ‘den “Bu nedenle Yasa’nın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacağını” biliyoruz. Bu yüzden, işleri ve düşüncelerine göre yargılananların hepsi cehenneme mahkûm edilirler. Diğer yandan, Mesih’e iman edenlerin isimleri başka bir kitapta, “Kuzu’nun Yaşam Kitabı”nda bulunduğundan (Vahiy 21:27) onlar işlerin yazıldığı kitaplara göre yargılanmazlar. Bunlar Rab İsa’ya iman etmiş olan kişilerdir ve cennete sadece onların girmesine izin verilecektir.

İsmi Kuzu’nun Yaşam Kitabı’nda yazılı olan herkes, Tanrı’nın egemen kurtarıcı lütfu aracılığıyla, Oğlu’nun gelini, İsa Mesih’in kilisesi olmak üzere “dünyanın kuruluşundan önce kurtulmuştur” (Efesliler 1:4). Bu kişilerin “ikinci bir fırsata” ihtiyacı yoktur, çünkü kurtuluşları Mesih tarafından güvenceye alınmıştır. Mesih onları seçip kurtarmıştır ve onları kurtulmuş olarak tutacaktır. Onları Mesih’ten hiçbir şey ayıramaz (Romalılar 8:39). Mesih’in kendileri için öldüğü kişiler kurtulacaktır çünkü İsa bunun gerçekleşmesini sağlayacaktır. İsa şöyle bildirmiştir: “Baba’nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek” (Yuhanna 6:37) ve “Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz” (Yuhanna 10:28). İnanlılar için, ikinci bir fırsata ihtiyaç yoktur, çünkü birinci fırsat yeterlidir.

Peki ya iman etmeyenler? Eğer onlara ikinci bir fırsat verilseydi onlar da tövbe edip iman etmezler miydi? Bunun yanıtı, “Hayır”dır, çünkü yürekleri sırf öldükleri için değişmez. Onların yürekleri ve kafaları, Tanrı’ya karşı “düşmanlık doludur” ve O’nu yüz yüze görseler bile O’nu kabul etmeyeceklerdir. Zengin adam ve Lazar’ın öyküsü de bunu kanıtlamaktadır Luka 16:19-31. Gerçeği net bir şekilde görmesi için kendisine ikinci bir fırsat tanındığında tövbe etmesi gereken biri varsa, o da bu anlatımdaki zengin adamdı. Ama kendisi cehennemde azaplar çektiği halde, İbrahim’den sadece kardeşleri de aynı akibete uğramasınlar diye onları uyarması için Lazar’ı yeryüzüne geri göndermesini istemiştir. Yüreğinde tövbe yoktu, sadece bulunduğu yerden ötürü esef duyuyordu. İbrahim’in ona verdiği yanıt her şeyi açıklığa kavuşturur: “Eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse, ölüler arasından biri dirilse bile ikna olmazlar’” (Luka 16:31). Burada, Kutsal Yazılar’ın tanıklığının onlara iman edenler için yeterli olduğunu ve iman etmeyenler için başka hiçbir vahyin kurtuluşu sağlamayacağını görüyoruz. İkinci, üçüncü ya da dördüncü bir fırsat, taştan bir kalbi, etten bir kalbe dönüştürmeye yeterli olmayacaktır.

Filipililer 2:10-11 şöyle bildirir: “Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin.” Bir gün herkes İsa’nın önünde diz çökecek ve O’nun Rab ve Kurtarıcı olduğunu kabul edecektir. Ancak o noktada kurtuluş için artık çok geç olacaktır. İman etmeyenler için ölümden sonra geriye sadece yargı kalır (Vahiy 20:14-15). O’na bu hayattayken iman etmemizin gerekmesi bundandır.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Ölümden sonra kurtuluş için ikinci bir fırsat daha olacak mıdır?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries