settings icon
share icon
Soru

Bir Hristiyan video oyunları oynamalı mıdır?

Yanıt


Neredeyse 2000 yıl önce tamamlanmış olan Tanrı Sözü, bir Hristiyan’ın video oyunları oynayıp oynamaması hakkında açıkça bir şey öğretmez. Ama Kutsal Kitap’ın zamanımızın en iyi şekildeki kullanımı hakkındaki ilkeleri hâlâ geçerlidir. Tanrı bize belirli bir etkinliğin yaşamlarımızı yönettiğini gösterdiğinde ondan bir süre uzaklaşmalıyız. Bu “oruç,” yiyecek, film seyretme, TV, müzik, video oyunları ya da dikkatimizi Tanrı’yı tanıyıp sevme ve halkına hizmet etmekten dağıtan her şey olabilir. Bu şeylerin bazıları kendi başlarına kötü şeyler olmayabileceği halde, bizi ilk sevgimizden uzaklaştırırlarsa bizim için putlar haline gelirler (Koloseliler 3:5; Vahiy 2:4). Aşağıda üzerinde düşünülmesi gereken bazı ilkeler yer almaktadır. Soru ister video oyunları, TV, filmler ya da herhangi başka bir dünyasal istek olsun, aşağıda üzerinde düşünülecek bazı ilkeler yer almaktadır.

1. Video oyunları beni geliştirir mi yoksa sadece eğlendirir mi? Geliştirmek bina etmek demektir. Video oyunları, Tanrı’ya olan sevgimizi, bilgimizi ve başkalarına hizmetimizi geliştirir mi? ‘“Her şey serbest’ diyorsunuz, ama her şey yararlı değildir. ‘Her şey serbest’ diyorsunuz, ama her şey yapıcı değildir” (1 Korintliler 10:23-24; Romalılar 14:19). Tanrı bize dinlenecek zaman verdiğinde tadını çıkaracak moral ve mutluluk verici etkinlikler bulmalıyız. Övülmeye değer etkinlikler yerine izin verilen etkinlikleri mi seçiyoruz? İyi, daha iyi ve en iyi arasında bir seçim hakkımız olduğunda en iyisini seçmeliyiz (Galatyalılar 5:13-17).

2. Video oyunları oynamak kendi isteğimize mi yoksa Tanrı’nın isteğine mi hizmet eder? Tanrı’nın çocukları için isteği verdiği en büyük buyrukta özetlenebilir: “Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin” ve “Komşunu da kendin gibi seveceksin” (Luka 10:27). Bizim isteğimiz günahla kirletilmiştir. Bencil arzularımızdan kurtarıldığımız için, isteğimizi Tanrı’ya teslim etmeliyiz (Filipililer 3:7-9). Tanrı’nın isteği, bizim isteğimizi değiştirir (Mezmur 143:10). Yavaş yavaş, O’nun bizim için olan istekleri bizim de en derin arzularımız haline gelir.

Birçok insan Tanrı’nın isteğinin sıkıcı ve alçaltıcı olduğunu düşünür. Tanrı’nın isteği deyince akıllarına gelen şey, uzaklarda yalnız bir manastırda bir keşiş ya da içerlemiş bir kilise hademesidir. Tersine, Tanrı’nın hayatları için olan isteğini yerine getiren insanlar en sevinç dolu, maceracı insanlardır.

Hudson Taylor, Amy Carmichael, Corrie Ten Boom ve George Mueller gibi tarihte yaşamış kahramanlarının biyografilerini okuyunca bunun kanıtını görmekteyiz. Bu kutsalların dünyadan, kendi bedenlerinden ve şeytandan ötürü sıkıntı çektikleri kesindir. Dünyada mal varlığı bakımından fazla şeyleri olmamış olabilir ama Tanrı onlar aracılığıyla büyük şeyler gerçekleştirmiştir. Baştan Tanrı’nın isteği gerçekleştirilmesi imkânsız, eğlenceli olabilmek için fazlasıyla kutsalmış gibi görünebilir ama Tarı bize onu gerçekleştirmek için güç ve ondan zevk almak için arzu verecektir. “Ey Tanrım, senin isteğini yapmaktan zevk alırım ben” (Mezmur 40:8a; bkz. İbraniler 13:21).

3. Video oyunu Tanrı’yı yüceltiyor mu? Bazı video oyunları şiddet, ahlaka aykırı şeyler ve akılsızca kararları yüceltir (örneğin, “Yarıştan çıktım, arabamı mahvedeceğim” gibi). Hristiyanlar olarak yaptıklarımız Tanrı’yı yüceltmeli (1 Korintliler 10:31) ve Mesih’in bilgisi ve lütfunda gelişmemize yardımcı olmalıdır.

4. Video oyunları işi işler oluşturur mu? “Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız, O'nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık” (Efesliler 2:10; ayrıca bakınız Titus 2:11-14 ve 1 Petrus 2:15). Tembellik ve bencillik Tanrı’nın bizim için olan amacı olan başka insanlara iyi şeyler yapmaya aykırıdır (1 Korintliler 15:58; ayrıca bakınız Galatyalılar 6:9-10).

5. Video oyunları oynamak özdenetim sergiler mi? Birçok insan video oyunlarının bir bağımlılık ya da bir saplantı haline gelebileceğini söylemiştir. Hristiyan yaşamında bu tür şeylere yer yoktur. Pavlus, Hristiyan yaşamını ödül kazanmak için vücudunu disipline sokan bir sporcunun hayatına benzetir. Hristiyanlar, özdenetim ile ayrılmış bir yaşam sürmek için cennette sonsuz ödül olan daha büyük bir motivasyona sahiptirler (1 Korintliler 9:25-27).

6. Video oyunları oynamak zamanı, fırsatı değerlendirir mi? Yeryüzündeki sınırlı zamanınızı nasıl kullandığınızın hesabını vereceksiniz. Video oyunu oynamak için saatler harcamaya zamanı iyi kullanmak denilemez. “Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayın. Fırsatı değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür” (Efesliler 5:15-17). “Sonuç olarak, dünyadaki yaşamının geri kalan bölümünü artık insan tutkularına göre değil, Tanrı'nın isteğine göre sürdürür” (1 Petrus 4:2; ayrıca bakınız Koloseliler 4:5, Yakup 4:14 ve 1 Petrus 1:14-22).

7. Filipililer 4:8’in testini geçer mi? “Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün” (Filipililer 4:8). Video oyunları oynadığınız zaman aklınız Tanrı yolundaki şeylere mi, seküler şeylere mi odaklanıyor?

8. Video oyunları oynamak hayatımın amacına uyar mı? Pavlus, son günlerde “…Tanrı'dan çok eğlenceyi seven” (2 Timoteos 3:4) insanlar olacağını söylemişti. Hristiyan olmayan kişiler, filmler, spor ve müzik gibi eğlencelere bağımlı olmuşlardır çünkü ölmeden önce hayatın tadını çıkartmaktan daha yüksek bir amaçları yoktur. Bu eğlenceler insanı gerçekten tatmin edemez (Vaiz 2:1). Hristiyanlar, Hristiyan olmayan kişilerle aynı şeylere bağımlı bir hale geldiklerinde “evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri ve sapık kuşağın ortasında yeni yaşamı sergilediğimizi” (Filipililer 2:15) gerçekten söyleyebilir miyiz? Yoksa başkalarına onlardan pek farkımız olmadığını ve Mesih’in yaşamlarımızda önemli bir değişiklik yapmamış olduğunu mu kanıtlıyoruz?

Pavlus’un hayatta en büyük öncelik verdiği şey, Tanrı’yı tanımak, sevmek ve O’na itaat etmekti. “Ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Dahası var, uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki, Mesih'i kazanayım ve Kutsal Yasa'ya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. Ölümünde O'nunla özdeşleşerek O'nu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum” (Filipililer 3:7-10). Video oyunları oynamak Tanrı’ya olan sevgimi mi, yoksa dünyaya ait olan şeylere sevgimi mi gösterecektir? (1 Yuhanna 2:15-17).

9. Video oyunları oynamak sonsuzluğa odaklanmamı sağlar mı? Hristiyanlar, yeryüzünde sadık olmuşlarsa cennette sonsuz ödüllere sahip olma umuduna sahiptir (bakınız Matta 6:19-21 ve 1 Korintliler 3:11-16). Yeryüzünün geçici zevkleri yerine sonsuzluk için yaşamaya odaklanırsak kaynaklarımızı, zamanımızı ve yüreklerimizi Rab’be hizmete teslim ederiz (Koloseliler 3:1-2; 23-24). Sahip olduklarımız ya da etkinliklerimiz sonsuz ödülleri kaybetmemize neden olursa ne değerleri vardır (Luka 12:33-37)? Hristiyanlar sık sık hem Tanrı’ya, hem de kendi arzularına hizmet etmeye çalışırlar. Ama İsa çok açık bir biçimde, “Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez” (Matta 6:24) diye bildirmişti. Tanrı bizlere çalışma ve dinlenme zamanlarımızda sevinç verir (Vaiz 5:19; Matta 11:28-29; Koloseliler 3:23-24). Çalışmayla eğlenme arasındaki o dengeyi bulmalıyız. Dinlenmek için İsa’nın yaptığı gibi bir zaman ayırdığımızda (Mark 6:31), yapıcı bir etkinlik seçmeliyiz.

Önemli olan, “Video oyunları oynayabilir miyim?” değil, “Video oyunu oynamak en iyi seçim mi olacak?” sorusudur. Bu beni geliştirecek mi, komşuma sevgi gösterip Tanrı’yı yüceltecek mi? Sadece izin verilenlerin değil, övülen etkinliklerin peşinden gitmeliyiz. Tanrı size nasıl yol gösteriyorsa her şeyden önce O’nu izleyin. Sonsuzluk için hazırlık yapın. İsa’yla buluştuğumuzda, bu dünyada yaptığımız her fedakârlık önemsiz gözükecektir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Bir Hristiyan video oyunları oynamalı mıdır?
© Copyright Got Questions Ministries