Hıristiyanlığın intihar konusundaki görüşü nedir? Kutsal Kitap intihar hakkında ne der?


Soru: Hıristiyanlığın intihar konusundaki görüşü nedir? Kutsal Kitap intihar hakkında ne der?

Yanıt:
Kutsal Kitap intihar eden altı kişiden söz eder: Avimelek (Hakimler 9:54), Saul (1 Samuel 31:4), Saul’un silah taşıyıcısı (1 Samuel 31:4-6), Ahitofel (2 Samuel 17:23), Zimri (1 Krallar 16:18) ve Yahuda (Matta 27:5). Bu kişilerden beş tanesi kötüydü (Saul’un silahlarını taşıyan kişi hakkında onun karakterini değerlendirmeye yetecek kadar çok şey söylenmemiştir). Bazıları Şimşon’un durumunu bir intihar olayı olarak görürler (Hakimler 16:26-31) ama Şimşon’un amacı kendini değil, Filistliler’i öldürmekti. Kutsal Kitap intiharı adam öldürmeyle eş değerde görür, zaten intihar adam öldürmedir: kendi kendini öldürmedir. Bir insanın ne zaman ve nasıl öleceğine karar vermesi gereken sadece Tanrı’dır.

Kutsal Kitap’a göre, bir insanın cennete gidip gitmeyeceğini belirleyen şey intihar değildir. Kurtulmamış bir insan intihar ederse, cehenneme yolculuğunu “hızlandırmak”tan başka bir şey yapmamış olur. Ancak, intihar eden o kişinin nihai olarak cehenneme gitmesi, intihar ettiği için değil, Mesih aracılığıyla kurtuluşu ret ettiği için olacaktır. Kutsal Kitap, intihar eden bir Hıristiyan hakkında ne der? Kutsal Kitap bizim Mesih’e gerçekten inandığımız andan itibaren bize sonsuz yaşamın garanti edildiğini öğretir (Yuhanna 3:16). Kutsal Kitap’a göre, Hıristiyanlar sonsuz yaşama sahip olduklarını hiç kuşkusuz bir şekilde bilebilirler (1 Yuhanna 5:13). Bir Hıristiyan’ı hiçbir şey Tanrı’nın sevgisinden ayıramaz (Romalılar 8:38-39). Eğer “yaratılmış hiçbir şey” bir Hıristiyan’ı Tanrı’nın sevgisinden ayıramazsa ve intihar eden bir Hıristiyan da “yaratılmış bir şey” olduğundan o zaman intihar bile Hıristiyan’ı Tanrı’nın sevgisinden ayıramaz. İsa bizim bütün günahlarımız için öldü ve eğer gerçek bir Hıristiyan, bir ruhsal saldırı ve zayıflık zamanında intihar ederse, bu yine de Mesih’in kanıyla örtülmüş olan bir günah olur.

İntihar yine de Tanrı’ya karşı ciddi bir günahtır. Kutsal Kitap’a göre, intihar adam öldürmektir ve her zaman yanlıştır. Hıristiyan olduğunu iddia edip de intihar eden birinin imanının gerçekliği konusunda ciddi şüpheler uyanmalıdır. Bir insanın, özellikle de bir Hıristiyan’ın kendi hayatına son vermesini haklı gösterecek hiçbir durum yoktur. Hıristiyanlar yaşamlarını Tanrı için yaşamaya çağrılmışlardır ve bir insanın ne zaman öleceği kararı sadece ve sadece Tanrı’ya aittir. 1 Korintliler 3:15 intiharı tanımlamadığı halde, büyük bir olasılıkla intihar eden bir Hıristiyan’a ne olacağının iyi bir tanımıdır: “Yaptıkları yanarsa, zarar edecek. Kendisi kurtulacak, ama ateşten geçmiş gibi olacaktır.”

English
Türkçe anasayfaya dön
Hıristiyanlığın intihar konusundaki görüşü nedir? Kutsal Kitap intihar hakkında ne der?

Nasıl yapılacağını öğrenin ...

Tanrı ile sonsuzluk harcamakTanrıdan af al

Navigasyon
Ara
Sor
Müjde
Önemli