settings icon
share icon
Soru

Hristiyan etiği nedir?

Yanıt


Hristiyan etiği, Koloseliler 3:1-6’da çok güzel özetlenmiştir: “Mesih'le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı'nın sağında oturuyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz de O'nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz. Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini –fuhşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü– öldürün. Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor.”

Kutsal Kitap, sadece bir “yapılacaklar” ve “yapılmayacaklar” listesi vermenin ötesinde bir kitap olduğu halde bize nasıl yaşamamız gerektiği konusunda ayrıntılı talimatlar verir. Hristiyan yaşamını nasıl yaşayacağımız konusunda bilmemiz gereken tek şey, Kutsal Kitap’tır. Ancak Kutsal Kitap, hayatlarımızda karşılaşacağımız her durumu açık açık ele almaz. O zaman karşı karşıya olduğumuz bütün etik ikilemler için yeterli olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Hristiyan etiği burada bize yardımcı olur.

Bilim, etiği “bir dizi ahlaksal ilke, ahlak etüdü” olarak tanımlar. Bu yüzden Hristiyan etiğinin Hristiyan inancından alınması ve bunlara göre yaşamamız gerekmektedir. Tanrı Sözü yaşamlarımızda karşılaştığımız her durumu ele almadığı halde, ilkeleri bize açık talimatlar olmayan o durumlarda nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda standartlar sağlar.

Örneğin, Kutsal Kitap yasa dışı uyuşturucu kullanma konusunda hiçbir şey söylemez ama Kutsal Yazılar’dan öğrendiğimiz ilkeleri temel alarak bunları kullanmanın yanlış olduğunu bilebiliriz. İlk olarak, Kutsal Kitap bize insan vücudunun Kutsal Ruh’un tapınağı olduğunu ve vücudumuzla Tanrı’yı onurlandırmamız gerektiğini söyler (1 Korintliler 6:19-20). Uyuşturucuların vücutlarımıza ne yaptığını, çeşitli organlarımıza nasıl hasar verdiklerini bildiğimizden onları kullanmanın Kutsal Ruh’un tapınağını mahvetmek olduğunu biliriz. Kutsal Kitap bize ayrıca, Tanrı’nın Kendisinin yerleştirmiş olduğu yetki sahiplerini izlememiz gerektiğini söyler (Romalılar 13:1). Uyuşturucuların yasa dışı olmasından ötürü, onları kullanarak yetkililere boyun eğmek yerine onlara karşı asilik etmekteyizdir. Peki, eğer yasa dışı uyuşturucular yasal bir hale getirilirlerse onları kullanabilir miyiz? Onları kullanırsak ilk ilkeye karşı gelmiş oluruz.

Hristiyanlar, Kutsal Yazılar’da bulduğumuz ilkeleri kullanarak her durumda izleyecekleri etik yolun ne olduğunu belirleyebilirler. Koloseliler 3’cü bölümde yer alan Hristiyan yaşamı kuralları gibi olan bazı durumlarda bu basit olacaktır ama başka bazı durumlarda biraz kazmaya ihtiyacımız vardır. Bunu yapmanın en iyi yolu, Tanrı Sözü hakkında dua etmektir. Kutsal Ruh her inanlının içinde yaşar ve O’nun rolünün bir kısmı da bize nasıl yaşamamız gerektiğini öğretmektir. “Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak” (Yuhanna 14:26).

“Size gelince, O'ndan aldığınız mesh sizde kalır. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. O'nun size her şeyi öğreten meshi gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi, Mesih'te yaşayın” (1 Yuhanna 2:27). Bu yüzden, Kutsal Yazılar hakkında dua ettiğimizde Kutsal Ruh bize yol gösterecek ve bize öğretecektir. Bize her durumda sadık kalacağımız ilkeleri gösterecektir.

Tanrı Sözü hayatımızda karşılaşacağımız her durumu ele almaz, ama Hristiyan hayatını yaşamak için tamamen yeterlidir. Birçok konuda, Kutsal Kitap’ın söylediklerini açıkça görebilir ve bunu temel alarak doğru yolu izleyebiliriz. Kutsal Yazılar’ın açık talimatlar vermediği etik sorular için de duruma uygun olacak ilkeler aramalıyız. Tanrı Sözü üzerinde dua etmeli ve kendimizi Tanrı’nın Ruhu’na açmalıyız. Kutsal Ruh, bir Hristiyan’ın yaşaması gerektiği şekilde yaşayabilmemiz için bize Kutsal Kitap’taki ilkeleri bulmamız konusunda öğretecek ve bize yol gösterecektir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Hristiyan etiği nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries