settings icon
share icon
Soru

Hristiyan Barışması Nedir?

Yanıt


Barışma, bir anlaşmazlıktan sonra bir ilişkinin uyumlu bir duruma geri getirilmesidir; iki taraf arasındaki uyumsuzluktan anlaşmaya varılmasıdır. Hristiyan barışması, Tanrı'nın Mesih aracılığıyla insanlığı Kendisiyle olumlu bir ilişkiye geri getirmesidir.

Hristiyan barışması, birbirine düşman olan iki eski arkadaş üzerinden örneklendirilebilir. Bir zamanlar sahip oldukları iyi ilişki kırılma noktasına kadar gerilemiştir. Birbirleriyle konuşmayı keserler ve giderek birbirlerine yabancı hale gelirler. Hatta birbirlerine karşı aktif bir düşmanlık bile besleyebilirler. Ama sonra bir gün bir şey olur. İki küs arkadaş konuşmaya başlar; gurur ve kızgınlık bir kenara bırakılır; özürler dilenir ve kabul edilir; güven yeniden inşa edilir. Sonunda barış yeniden sağlandığında ve arkadaşlar kucaklaştığında, uzlaşma sağlanmıştır. Şimdi, iki arkadaştan sadece birinin hatalı olduğunu düşünün. Tamamen masum olan diğer arkadaşın uzlaşma sürecini başlatan kişi olduğunu... İşte Hıristiyan barışması böyle bir şeydir, çünkü Tanrı günahkârlara elini uzatmıştır.

Barışma zorunlu olarak değişimi içerir. Hıristiyan barışmasında Tanrı değişmez. O mükemmel olarak kalır. Ama bizi değiştirir. Sonuç olarak O'nunla olan ilişkimiz de değişir.

Tanrı'nın bizi Kendisiyle barıştırmak için kullandığı araç kendi Oğlu İsa Mesih'tir: “Bunların hepsi Tanrı'dandır. Tanrı, Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi. Şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti” (2. Korintliler 5:18-19). Gerçekten de, "biz Tanrı'nın düşmanlarıyken Oğlu'nun ölümü sayesinde O'nunla barıştık"(Romalılar 5:10). İsa'nın ölümü tüm farkı yaratır. Mesih öldüğünde, "çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamıştır" (Koloseliler 1:20).

Uzlaşmaya ihtiyacımız olması, Tanrı'yla ilişkimizin bozuk olduğu anlamına gelir. Tanrı'nın kutsal olduğu gerçeği de suçlunun biz olduğumuz anlamına gelir. Günahımız bizi O'ndan uzaklaştırdı. İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümü bağışlanmamızın ve aklanmamızın temelidir. Tanrı, Oğlu'na iman aracılığıyla lütfederek bizi Mesih'in suretine dönüştürür. Tanrı ve insan bir araya getirilir. Eskiden günah içinde ölü olanlar yeni yaşama dirilirler. "Artık düşman, dinsiz, günahkâr ya da güçsüz değiliz. Bunun yerine, Tanrı'nın sevgisi bize verdiği Kutsal Ruh aracılığıyla yüreklerimize dökülmüştür (Romalılar 5:5). Bu, yaşamlarımızın toplam durumunda bir değişikliktir" (Barışma, Woodruff, W., Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, Elwell, W., ed., Baker Books, 1996).

Kutsal Kitap'ın tamamının Hristiyan barışmasının öyküsü olduğu söylenebilir. Aden Bahçesi'nde Tanrı'nın dostları olarak, utanmadan, Tanrı'yla ve birbirimizle paydaşlık içinde yaşamaya başladık. Ama sonra günah dünyaya girdi ve tüm ilişkilerimiz bozuldu. Tanrı'nın düşmanları olduk, kendi yollarımızı aradık ve O'na karşı açık bir düşmanlık içinde yaşadık. Kutsal Yazılar'ın tamamı, Tanrı'nın bizi Kendisiyle barıştırmasının bir kaydıdır. Biz kaçtık ama O bizi takip etti. Koyunlar gibi dağıldık ama O İyi Çoban'ı gönderdi. Karanlıkta saklandık ama O Gerçek Işığı gönderdi. Kendi yarattığımız bir kuraklıkta ölüyorduk ama O bize Diri Su'yu gönderdi.

Tanrı'nın lütfu ve iyiliği Hristiyan barışmasında tam olarak sergilenir. “Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. Şimdiyse Mesih sizi Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı” (Koloseliler 1:21-22).

Tanrı'yla barışmış olanlar olarak bize "barıştırma görevi" verilmiştir (2. Korintliler 5:18). Bizlere "barıştırma sözü" emanet edilmiştir (ayet 19). Şimdi müjdeyi ölmekte olan bir dünyaya götürerek, "Mesih adına yalvarıyoruz: Tanrı'yla barışın" diyoruz (ayet 20). İsa'nın çarmıhtaki kusursuz kurbanı günaha kefaret etmiştir (İbraniler 2:17). Ölümüyle Tanrı'yla olan ilişkimize uyum getirdi. Kurtulmamış olanlara Mesih'e iman etmeleri ve Hristiyan barışmasının sevinçlerini tatmaları için yalvarıyoruz.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Hristiyan Barışması Nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries