settings icon
share icon
Soru

Günaha Düşüş insanlığı nasıl etkiledi?

Yanıt


“Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı” (Romalılar 5:12). Günaha Düşüş’ün etkileri çok sayıda ve geniş kapsamlıdır. Günah, varlığımızın her yönünü etkilemiştir. Yeryüzündeki yaşamlarımızı ve sonsuz geleceğimizi etkilemiştir.

Düşüş’ün derhal gerçekleşen etkilerinden biri de insanlığın Tanrı'dan ayrılmasıydı. Adem ve Havva Aden Bahçesi'nde Tanrı'yla kusursuz bir iletişim ve paydaşlığa sahipti. Tanrı’ya karşı ayaklandıklarında, bu paydaşlık bozuldu. Günahlarının bilincine vardılar ve O’nun önünde utanç duydular. O’ndan saklandılar (Yaratılış 3:8-10) ve insan o zamandan beri Tanrı'dan saklanmaktadır. O paydaşlık sadece Mesih aracılığıyla geri gelebilir, çünkü bizler O'nda Tanrı'nın gözünde Adem ve Havva günaha düşmeden önce oldukları gibi doğru ve günahsız kılınırız. “Tanrı, günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı’nın doğruluğu olalım” (2. Korintliler 5:21).

İnsanlığın Günaha Düşüşü’nden ötürü ölüm gerçeğe dönüştü ve tüm yaratılış ölüme tabii oldu. Tüm insanlar ölür, tüm hayvanlar ölür, tüm bitkilerin yaşamı son bulur. “Bütün yaratılışın,” Mesih’in onu ölümün etkilerinden özgür kılmak için geri geleceği zamanı bekleyerek “şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz” (Romalılar 8:22). Günah yüzünden ölüm kaçınılmaz bir gerçektir ve kimse ölüme bağışık değildir. “Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır” (Romalılar 6:23). Daha da kötüsü, sadece ölmekle kalmayız, Mesihsiz olarak ölürsek sonsuz ölümle karşılaşırız.

Düşüş’ün bir diğer etkisi de insanların yaratılmalarının amacını unutmuş olmalarıydı. Yaşamın en önemli ve yüksek amacı, Tanrı'yı yüceltmek ve sonsuza dek onun keyfini çıkarmaktır (Romalılar 11:36; 1. Korintliler 6:20; 1. Korintliler 10:31; Mezmur 86:9). Böylece her türlü ahlak ve iyiliğin özünde Tanrı'ya sevgi bulunur. Bunun tersi, üstün olarak kendini seçmektir. Günaha Düşüş’ün özü bencilliktir ve onu Tanrı'ya karşı işlenen diğer suçlar izler. Günah, her bakımdan kendimize dönüştür ve hayatımızı nasıl yaşadığımızla doğrulanır. Kendimize, iyi özelliklerimize ve başarılarımıza dikkat çekeriz. Kusurlarımızı azmış gibi gösteririz. Hayatta, başka kimsenin sahip olmadığı ekstra bir yardım isteyerek, hayatta özel kayrılmalar ve fırsatlar ararız. Başkalarının istediklerini ve ihtiyaçlarını göz ardı ettiğimiz halde kendi istek ve ihtiyaçlarımız konusunda tetikteyizdir. Kısacası, kendimizi hayatımızın tahtının üstüne koyar ve Tanrı'nın rolünü üstleniriz.

Adem, Yaratıcısı'na karşı isyan etmeyi seçtiğinde, masumiyetini yitirdi, fiziksel ve ruhsal ölüm cezası aldı ve kendisi ve ardından gelenlerin zihinleri günahla karardı. Elçi Pavlus putperestler için, "Tanrı’yı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara teslim etti" (Romalılar 1:28) demişti. Korintliler’e, “Tanrı’nın görünümü olan Mesih’in yüceliğiyle ilgili Müjde’nin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye, bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir” demiştir (2. Korintliler 4:4). İsa, "Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye, dünyaya ışık olarak geldim" demiştir (Yuhanna 12:46). Pavlus, Efesliler’e, “Bir zamanlar karanlıktınız, ama şimdi Rab’de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın” diye hatırlatmıştı (Efesliler 5:8). Kurtuluşun amacı, “ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, Şeytan’ın hükümranlığından Tanrı’ya döndürmek”tir (Elçilerin İşleri 26:18).

Günaha Düşüş, insanlarda bir ahlaksızlık durumu oluşturdu. Pavlus, “vicdanları dağlanmış olanlardan” (1.Timoteos 4:2) ve gerçeği reddetmelerinin sonucu olarak düşüncelerinin ruhsal bakımdan karanlığa düştüğü” kişilerden söz etmiştir (Romalılar 1:21). İnsan, bu durumda iken, Tanrı'nın lütfu dışındadır, Tanrı için kabul edilebilir olanı yapamaz veya seçemez. "Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı’ya düşmandır; Tanrı’nın Yasası’na boyun eğmez, eğemez de..." (Romalılar 8:7).

Kutsal Ruh'un doğaüstü yeniden doğdurması olmadan, bütün insanlar düşmüş durumlarında kalırlar. Tanrı, lütfu, merhameti ve şefkatinde Oğlu’nu çarmıhta ölmesi ve günahımızın cezasını Kendi üzerine alması için gönderdi. İsa bunu yaparak bizi Tanrı’yla barıştırdı ve Kendisiyle sonsuz yaşamı mümkün kıldı. Günaha Düşüş’te kaybedilen şey Çarmıh’ta geri kazanıldı.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Günaha Düşüş insanlığı nasıl etkiledi?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries