settings icon
share icon
Soru

Göğe alınma sırasında göğe alınmaya nasıl hazır olabilirim?

Yanıt


Bu düşünebileceğinizden daha basittir. Kısa yanıt, İsa Mesih’i Kurtarıcınız olarak kabul etmeniz gerekmesidir. Şimdi uzun yanıtı vereyim. Bu soruyu sorduğunuzda, Göğe Alınma olayı gerçekleştiğinde tüm Hristiyanlar’ın göğe alınmayacağını duymuş olduğunuzu varsayıyoruz. Size büyük bir olasılıkla sadece kutsal bir yaşam süren “süper Hristiyanlar”ın göğe alınacağını ve tüm diğer Hristiyanlar’ın Sıkıntı zamanında eza cefa çekecekleri söylenmiştir. Bu doğru değildir ve bunun neden doğru olmadığını size Kutsal Yazılar’dan göstereceğiz.

Anlamanız gereken ilk şey, Sıkıntı’nın amacıdır. Sıkıntı, yeryüzünde bir yargı ve İsrail için bir ceza zamanıdır. İsrail ve Kilise’nin aynı insan grubu olmadığına dikkatinizi çekerim. Kilise ruhsal bir organizmadır. Kilisedeki insanlar ruhsal doğuşlarından (yeniden doğmalarından) ötürü birbirleriyle akrabadır Yuhanna 3:3). İsrail halkı (Yahudiler) birbirlerine kan bağıyla bağlıdır. İsrail, Tanrı’nın Eski Antlaşma’da özel vaatlerde bulunduğu özel bir ırktır. Tanrı, sadakatsizliklerinden ötürü İsrail üzerine bir yargı zamanı geleceğini bildirir. Bu yargı zamanının sadece İsrail için olduğu açıkça bildirilmiştir (Daniel 9:24-27).

Cebrail, Tanrı’dan Daniel’e bir mesaj getirmiştir (9:20-21). Daniel 9:24 şöyle der: "Başkaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm ve peygamberliği mühürlemek, En Kutsal’ı meshetmek için senin halkına ve kutsal kentine yetmiş hafta kadar zaman saptanmıştır." Cebrail bu mesajda bu zamanın “senin halkına” olduğunu kesin bir şekilde bildirmiştir. Daniel’in halkı, İsrail halkı olan Yahudiler’di. Tanrı, İsrail halkının aleyhinde 70 hafta olacağını bildirmişti. Bu “70 hafta” İbranice’de asıl itibariyle “70 tane 7” anlamına gelir. Yani, 70 kere 7 yıl ya da 490 yıl. Bu yılların 483 yılı (69 kere 7) İsrail’in Babil’deki sürgününün sonundan Mesih’in öldürülmesine (Mesih’in çarmıha gerilmesi) kadarki zaman olarak yerine gelmişti. Bundan da geriye yerine gelmesi gereken 7 yargı yılı daha kalıyor. Bu 7 yıl, Sıkıntı zamanının yıllarıdır. Mesele şudur: Bu peygamberlik öncelikle İsrail’le ilgilidir ve bu yargının amacı şudur: "Başkaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm ve peygamberliği mühürlemek, En Kutsal’ı meshetmek için senin halkına ve kutsal kentine yetmiş hafta kadar zaman saptanmıştır."

Şimdi Kutsal Yazılar’dan Hristiyanların Sıkıntı zamanında dünyada var olmayacaklarını da gösterebiliriz. 1. Selanikliler 4:13’ den başlayarak 5:9 sonuna kadar olan kısmın incelenmesi bunu gösterir. Bu ayetlerde, Pavlus Göğe Alınma ve Rab’bin Günü hakkında yazar. Birinci Selanikliler 5:9 Hristiyanlara şu vaadi verir: “Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi.” Bu ayete çok dikkat edin. Pavlus, “Tanrı’nın bizi gazaba, kesin olarak da Rab’bin Günü’ndeki gazaba belirlemedi” der (5:2).

Hristiyanların Sıkıntı zamanını yaşamayacakları konusundaki daha çok kanıt 1. Korintliler’de yer alır. Pavlus bu mektupta Hristiyanları benliğe uyan Hristiyanlar olduklarından ötürü azarlamaktadır. Ama Pavlus bölüm 15’de Göğe Alınma hakkında yazar ve hiçbir zaman Korintli inanlıların hiçbirinin, benliğe ne kadar uyarlarsa uysunlar, geride bırakılacakları gibi bir şey belirtmez. İsa Mesih’e gerçekten iman edenlerin Sıkıntı dönemine katlanmaları gerekmeyecektir.

Göğe Alınma sırasında geride bırakılmanızın tek yolu, Mesih’i Kurtarıcınız olarak kabul etmemeniz olacaktır.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Göğe alınma sırasında göğe alınmaya nasıl hazır olabilirim?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries