settings icon
share icon
Soru

Etkili duanın anahtarı nedir?

Yanıt


Herkes dualarının “etkili” olmasını ister, hatta bunu o kadar çok ister ki, dualarımızın “sonuçlarına” odaklandığımızda, duayla sahip olduğumuz inanılmaz ayrıcalığı gözden kaçırırız. Bizim gibi insanların Evrenin Yaratıcısı ile konuşabilmesi bile başlı başına hayret verici bir şeydir. Daha da şaşırtıcı olanı, O’nun bizi duyması ve bizim namımıza etkin olmasıdır! Etkili dua hakkında anlamamız gereken ilk şey, Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in, bizim ibadet etmek ve dua etmek için lütuf tahtına yaklaşmamızı bile mümkün kılmak için çarmıhta acı çekip ölmesi gerekmiş olduğudur (İbraniler 10: 19-25).

Her ne kadar Kutsal Kitap Yaratıcı ile iletişimimizi nasıl derinleştirebileceğimiz konusunda bize epey rehberlik sunsa da, etkili dua, “nasıl” dua edeceğimizden çok, dua eden kişiyle ilgilidir. Kutsal Yazı şöyle der: “Doğru kişinin duası güçlü ve etkilidir” (Yakup 5:16) ve “Çünkü Rab’bin gözleri doğru kişilerin üzerindedir. Kulakları onların yakarışına açıktır” (1. Petrus 3:12; Mezmur 34:15) ve yine, “Doğruların duası O’nu hoşnut eder” (Süleyman’ın Özdeyişleri 15:8). Dua, doğru Daniel’i aslanın ininden kurtardı (Daniel 6:11) ve Tanrı’nın seçilmiş halkı çöldeyken Musa’nın Tanrı’nın önünde doğru konumda durmasından yararlandı (Mısır’dan Çıkış 16-17). Kısır Hanna’nın sebatlı ve alçakgönüllü duaları peygamber Samuel ile sonuçlandı (1. Samuel 1:20) ve elçi Pavlus’un duaları dünyanın sarsılmasına bile neden oldu (Elçilerin İşleri 16:25-26). Tanrı’nın doğru çocuklarının tutkulu duaları çok şey başarabileceği açıktır (Çölde Sayım 11:2).

Dualarımızın Tanrı'nın isteği ile uyumlu olduğundan emin olmalıyız. “Tanrı’nın önünde güvenimiz şu ki, O’nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir” (1. Yuhanna 5:14-15). Tanrı’nın isteğine göre dua etmek özde O’nun isteyeceklerine uygun bir şekilde dua etmektir ve Tanrı’nın Kendi isteğini de Kutsal Yazılar boyunca bildirdiğini görebiliyoruz. Ve eğer ne için dua edeceğimizi bilmiyorsak, Pavlus bize Tanrı’nın çocukları olarak bizim için aracılık etmesi üzere Kutsal Ruh’a güvenebileceğimizi hatırlatır: “Çünkü Ruh, Tanrı’nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder” (Romalılar 8:27). Ve Tanrı’nın Ruhu Tanrı’nın düşüncelerini bildiğinden, Ruh’un duası her zaman Baba’nın iradesiyle uyumludur.

Buna ek olarak, dua, iman edenlerin “sürekli” olarak yapması gereken bir şeydir (1. Selanikliler 5:17). Örneğin, Luka 18:1’de bize ısrarla dua etmemiz ve “pes etmememiz” söylenmiştir. Ayrıca, Tanrı’ya isteklerimizi sunduğumuzda, imanla (Yakup 1:5; Markos 11:22-24), şükran ile (Filipililer 4:6), başkalarına karşı bağışlama ruhuyla (Markos 11:25), Mesih’in adında (Yuhanna 14:13-14) ve yukarıda belirtildiği gibi, Tanrı’yla doğru konumda olan bir yürekle (Yakup 5:16) dua etmeliyiz. Kendisine dua ettiğimiz Tanrı’yı memnun eden dualarımızın uzunluğu değil, inancımızın gücüdür, bu yüzden Tanrı'yı güzel sözlerimiz veya zekâmızla etkilememize gerek yoktur. Ne de olsa, Tanrı ihtiyaçlarımızın ne olduğunu biz dilemeden önce bile bilir (Matta 6:8).

Ayrıca, dua ederken kalbimizde itiraf edilmemiş bir günah olmadığından emin olmalıyız, çünkü bu kesinlikle etkili duanın önünde bir engel olacaktır. “Ama suçlarınız sizi Tanrınız’dan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü O’nun yüzünü göremez, sesinizi işittiremez oldunuz” (Yeşaya 59:2, Mezmur 66:18). Şanslıyız ki, “Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır” (1. Yuhanna 1:1).

Tanrı ile etkili iletişimin bir diğer engeli de bencil arzularla ve yanlış motivasyonlarla dua etmektir. “Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla, tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz” (Yakup 4:3). Tanrı’nın çağrısını reddetmek ya da O’nun öğüdünü görmezden gelmek (Süleyman’ın Özdeyişleri 1:24-28), putlara tapınmak (Yeremya 11:11-14) ya da yoksulların feryadına kulağını tıkamak (Süleyman’ın Özdeyişleri 21:13) etkili bir dua yaşamına ek engeller oluşturur.

Etkili dua, cennetteki Babamız’la olan ilişkimizi güçlendirmenin bir yoludur. O’nun Sözü’nü inceleyip, ona itaat edip O’nu hoşnut etmeye çalıştığımızda, Yeşu’nun duası üzerine güneşin hareket etmemesini sağlayan Tanrı (Yeşu 10:12-13), bizi lütuf tahtının önüne cesurca gelmeye ve ihtiyaç anımızda bize merhametini ve lütfunu vereceği konusunda güvenle dua etmemizi ister (İbraniler 4:16).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Etkili duanın anahtarı nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries