settings icon
share icon
Soru

Denenmenin nasıl üstesinden gelebilirim?

Yanıt


Kutsal Yazılar bize, hepimizin denenmelerle karşı karşıya olduğumuzu söyler.

Birinci Korintliler 10:13 şöyle der: “Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız.”

Sık sık dünyanın sadece bize yüklendiğini ve diğer insanların denenmelere karşı bağışık olduğunu düşündüğümüzden belki de bu bize fazla bir teselli sağlamaz.

Bize Mesih’in de denendiği söylenmiştir:

“Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir” (İbraniler 4:15).

O zaman bu denenmeler nereden geliyor?

İlk olarak, Tanrı bunlara izin verse de, bunlar Tanrı’dan gelmezler.

Yakup 1:13 , “Çünkü Tanrı kötülükle ayartılamadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz” der.

Eyüp'ün ilk bölümünde, Tanrı'nın Şeytan'ın Eyüp'ü denemesine izin verdiğini, ancak bu konuda bazı kısıtlamalar koyduğunu görüyoruz.

Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor (1. Petrus 5:8).

9. ayet bize, “diğer Hristiyanlar’ın da aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan İblis’e karşı direnin” der.

Bu ayetlerden ayartılmaların İblis’ten geldiğini bilebiliriz.

Yakup 1:14’de, denenmenin bizde de kaynaklandığını görüyoruz  .

“Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır” (ayet 14).

Kendimizin bazı düşünceleri düşünmemize, gitmememiz gereken yerlere gitmemize izin veriyoruz ve bizi denenmeye götüren arzularımızı temel alan kararlar alıyoruz.

O zaman denenmelere nasıl karşı koyabiliriz?

Her şeyden önce, İsa'nın çölde İblis tarafından denenmesi örneğine geri dönmeliyiz : Matta 4:1-11.

İsa, İblis’in ayartmalarının her birini aynı yanıtla karşıladı:

“Yazılmıştır,” diyerek ardından ilgili ayeti söyledi.

Eğer Tanrı’nın Oğlu, ayartılmaları etkili bir şekilde sona erdirmek için Tanrı Sözü’nü kullandıysa – ki bunun işe yaradığını biliyoruz, çünkü İblis, üç başarısız çabadan sonra “O’nu terk etti” (ayet 11); bizim de ayartılmalarımıza karşı koymak için Tanrı Sözü’nü çok daha fazla kullanmamız gerekir.

Tanrı Sözü’nü sürekli okuma, etüt etme ve onun üzerinde düşünme aracılığıyla Kutsal Ruh tarafından güçlendirilmedikçe karşı koyma konusundaki tüm çabalarımız zayıf ve etkisiz olacaktır.

Ancak Kutsal Ruh’un yardımıyla, “düşüncemizin yenilenmesiyle değişeceğiz” (Romalılar 12:2).

Ayartılmaya karşı, “Tanrı’nın Sözü olan Ruh’un kılıcı” dışında başka bir silah yoktur (Efesliler 6:17).

Koloseliler 3:2 şöyle der: “Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün.”

Düşüncelerimiz en yeni TV şovları, müzik ve kültürün sunduğu diğer şeylerle doluysa, bizi kaçınılmaz bir şekilde günahlı arzulara götürecek mesajların bomba yağmuruna tutuluruz.

Ama eğer düşüncelerimiz Tanrı’nın yüceliği ve kutsallığı, Mesih’in sevgisi ve merhameti ile ve her ikisinin de kusursuz Sözü’nde yansıyan parlaklığıyla doluysa, dünyanın arzularına olan ilgimizin azaldığını ve kaybolduğunu göreceğiz.

Ama Söz’ün düşüncelerimiz üzerindeki etkisi olmadan, İblis’in bize atmak istediği her şeye açığızdır.

Öyleyse, günah kaynaklarını bizden uzak tutmak için kalplerimizi ve zihinlerimizi korumanın tek yolu budur.

İsa’nın ele verildiği gece bahçede öğrencilerine söylediği sözleri hatırlayın:

“Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama beden güçsüzdür” (Matta 26:41).

Çoğu Hristiyan açıkça günaha atlamak istemez, ancak benliğimiz karşı koyacak kadar kuvvetli olmadığından günaha düşmeye karşı koyamayız.

Kendimizi bizi günaha götüren durumlara sokarız ya da düşüncelerimizi tutkulu arzularla doldururuz.

Romalılar 12:1-2’de anlatıldığı gibi düşüncelerimizi yenilememiz gerekmektedir .

Artık dünyanın düşündüğü gibi düşünmemeli ya da dünyanın yaşadığı gibi yaşamamalıyız.

Süleyman’ın Özdeyişleri 4:14-15, “Kötülerin yoluna ayak basma,

yürüme alçakların yolunda.

O yoldan sakın, yakınından bile geçme,

yönünü değiştirip geç” der.

Bizi denenmeye sürükleyen dünyanın yolundan kaçınmalıyız, çünkü benliğimiz zayıftır.

Kendi şehvetlerimiz tarafından ruhsallıktan kolayca uzaklaştırılıyoruz.

Matta 5:29’da harika bir tavsiye bulunmaktadır.

“Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir.”

Kulağa ağır geliyor!

Günah ağır bir şeydir!

İsa, bize vücudumuzun parçalarını çıkarmamız gerektiğini söylemiyor.

Gözün çıkartılması sert bir önlemdir ve İsa bize, günahtan kaçınmak için eğer gerekirse sert bir önlem alınması gerektiğini öğretmektedir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Denenmenin nasıl üstesinden gelebilirim?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries