settings icon
share icon
Soru

Nasıl daha çok Mesih benzerliğinde olabilirim?

Yanıt


Tanrı’nın Kendisini tanıyan herkes için arzusu, daha çok Mesih benzerliğinde olmamızdır. Bunu ilk olarak Mesih hakkındaki bilgilerimizi arttıırak gerçekleştiririz. Tabii ki, tanımadığımız biri gibi olmamamız mümkün değildir. Mesih hakkındaki bilgimiz ne kadar derin olursa, O’nu anlayışımız da daha derin olur ve O’na daha çok benzeriz. İmanımızda güvende olmak için diğer nedenlerin yanı sıra, Mesih’i çok iyi tanımamız ve anlamamız gerektir.

Elçi Pavlus, bu gerçeği Efesliler 4:14-16’de yinelemektedir: “Böylece artık insanların kurnazlığıyla, aldatıcı düzenler kurmaktaki becerileriyle, her öğretinin rüzgarıyla çalkalanıp öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayacağız. Tersine, sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih’e doğru her yönden büyüyeceğiz. O’nun önderliğinde bütün beden, her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor.” Bu gerçek 2. Petrus 3:17-18’de bir kez daha tekrarlanır: “Bu nedenle, sevgili kardeşlerim, ilke tanımayan kişilerin aldatmasıyla sürüklenip kararlılığınızdan sapmamak için bunları önceden bilerek sakının. Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in lütfunda ve O’nu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek O’na yücelik olsun! Amin.” Bu ayetler bize Mesih’in bilgisiyle büyümenin bizi inanç yıkıcı hatalardan koruyacağını göstermektedir.

Tabii ki, bilgi tek başına Mesih benzeri bir karakter üretmeyecektir. Tanrı’nın Sözü’nden edindiğimiz bilgi kalplerimizi etkilemeli ve bizi öğrendiklerimize itaat etme ihtiyacına ikna etmelidir. Romalılar 12:1-2 bize, zihinlerimizi Tanrı’nın bilgisiyle doldurma sürecinin bizi sadece Mesih benzerliğine yaklaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda o bilgiye itaat etmenin bizi Tanrı’nın kusursuz iradesiyle aynı hizaya getirdiğini vurgular: “Öyleyse kardeşlerim, Tanrı’nın merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı’nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.”

Tanrı’yı tanımanın ve O’na itaat etmenin doğal sonucu, Tanrı’nın git gide daha büyük bir hale gelmesi, bizimse oysa yaşamlarımızın kontrolünü O’na teslim ettikçe git gide daha küçülmemizdir. Tıpkı Vaftizci Yahya’nın “O büyümeli, bense küçülmeliyim” gerçeğini bildiği gibi (Yuhanna 3:30), Hıristiyan kişi de Mesih’i daha fazla yansıtacak ve kendi doğasını daha az gösterecek şekilde gelişir. Luka, İsa’nın öğrencilerine söylediklerini tanımlarken bunu en iyi şekilde özetlemektedir: “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır” (Luka 9:23-24). Çarmıh bir ölüm aracıydı ve İsa da bizi, eski günahlı doğamızı çarmıhın üzerinde öldürmek üzere çarmıhımızı yüklenmeye teşvik etmektedir. Tanrı bu dünyayı ve onun geçici zevklerini unutmamızı ve Kendi Sözü’ne itaat etmemizi ister. İsa diri Söz’dür (Yuhanna 1:1) ve Kutsal Kitap da Tanrı’nın yazılı Sözü’dür. Bu nedenle, Tanrı Sözü'ne uymak Mesih'e uymaktır.

Mesih benzerliğinde olmanın, O’nu bizi günahlarımızdan Kurtarıcı olarak kabul ederek başladığını anlamak önemlidir. Bundan sonra, Tanrı hakkındaki bilgimizde her gün Kutsal Kitap’ı okuyarak, inceleyerek ve söylediklerine itaat ederek gelişiriz. Bu süreç, büyümemize neden olur ve Mesih’te tüm bir yaşam boyunca devam eder. Bu süreç ancak Tanrı ile birlikte sonsuza dek cennete girdiğimizde sona erer. EnglishTürkçe anasayfaya dön

Nasıl daha çok Mesih benzerliğinde olabilirim?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries