settings icon
share icon
Soru

Büyük Sıkıntı nedir?

Yanıt


Sıkıntı, Rab’bin planının en az iki yönünü gerçekleştireceği gelecekteki bir zaman dönemidir. 1) İsrail ulusunu disiplin etmesini tamamlayacaktır (Daniel 9:24) ve 2) Yeryüzünde yaşayan iman etmeyen tanrısız insanları yargılayacaktır (Vahiy 6 - 18). Sıkıntı’nın uzunluğu yedi yıldır. Bu, Daniel’in yetmiş haftasını anlayarak belirlenir (Daniel 9:24-27 ayrıca bkz. Sıkıntı hakkındaki makale. Büyük Sıkıntı, Sıkıntı zamanının üç buçuk yıl uzunluğundaki son yarısıdır. Sıkıntı zamanından ayrılır çünkü bu dönemde Canavar ya da Mesih karşıtı ortaya çıkacak ve Tanrı’nın gazabı büyük ölçüde yoğunlaşacaktır. Böylece bu noktada Sıkıntı ve Büyük Sıkıntı’nın eş anlamlı terimler olmadığını vurgulamak önemlidir. Kıyamet bilim (gelecekteki şeylerin incelenmesi) içinde Sıkıntı tam yedi yıllık dönemden ve “Büyük Sıkıntı” ise Sıkıntı’nın ikinci yarısından söz eder.

“Büyük Sıkıntı” sözünü, Sıkıntı’nın ikinci yarısı için kullanan Mesih’in Kendisidir. İsa, Matta 24:21’de, “Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır “der. İsa bu ayette, yıkıcı iğrenç şeyin, aynı zamanda Mesih karşıtı olarak tanınan adamın ortaya konulmasını tanımlayan Matta 24:15’deki olaydan söz etmektedir. İsa ayrıca Matta 24:29-30’ da şöyle bildirir: “O günlerin sıkıntısından hemen sonra. . . O zaman İnsanoğlu’nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu’nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.” İsa bu parçada Büyük Sıkıntı’yı (ayet 21), yıkıcı iğrenç şeyin ortaya konulmasıyla başlayan (ayet 15) ve Mesih’in İkinci Gelişiyle sona eren (ayet 30) bir dönem olarak tanımlar.

Büyük Sıkıntı’dan söz eden başka ayetler şunlardır: Daniel 12:1b, "Ulusun oluşumundan beri hiç görülmemiş bir sıkıntı dönemi olacak." İsa, Matta 24:21’de kaydedilen bu sözleri söylediğinde bu ayeti aktarıyor görünmektedir. Büyük Sıkıntı’dan söz eden bir başka ayet de Yeremya 30:7’dir: "Ah, ne korkunç gün! Onun gibisi olmayacak.

Yakup soyu için sıkıntı dönemi olacak, yine de sıkıntıdan kurtulacak." “Yakup soyu için sıkıntı dönemi” sözü, o zamana dek hiç görülmemiş olan zulümler ve doğal afetleri yaşayacak olan İsrail ulusundan söz etmektedir.

Mesih’in Matta 24:15-30’da bize verdiği bilgiyi göz önünde bulundurarak Büyük Sıkıntı döneminin başının Mesih karşıtının bir etkinliği olan yıkıcı iğrenç şeyle çok alakalı olduğu sonucuna varmak kolaydır. Daniel 9:26-27’de, bu adamın dünyayla yedi yıl boyunca (bir “hafta,” yine bkz. Sıkıntı hakkındaki makale) bir “antlaşma” (bir barış anlaşması) yapacağını görüyoruz. Yedi yıllık dönemin ortasında, “haftanın ortasında” kurban ve tahıl sunularını durdurarak yapmış olduğu antlaşmayı bozacağı söylenmiştir ki bu da özel olarak gelecekteki yeniden yapılmış tapınaktaki davranışlarından söz etmektedir. Vahiy 13:1-10 Canavar’ın davranışları hakkında daha çok ayrıntı verir ve aynı derecede önemli olan şey de onun güçte olacağı zamanın uzunluğunu da doğrulamaktadır. Vahiy 13:5, onun 42 ay boyunca yani Büyük Sıkıntı’nın uzunluğu olan üç buçuk ay, güçte olacağını bildirir.

Büyük Sıkıntı hakkındaki en fazla bilgiyi bize Vahiy sunar. Canavar’ın ortaya konulduğu Vahiy 13’den Mesih’in geri döndüğü Vahiy 19’a kadar bize, inançsızlık ve asilikten ötürü, Tanrı’nın yeryüzündeki gazabının bir resmi verilmektedir (Vahiy 16-18). Bu ayrıca Tanrı’nın, yeryüzünde bir egemenlik kurarak İsrail’e vaadini yerine getirene dek (Vahiy 20:4-6) halkı İsrail’i nasıl disiplin ettiği ve aynı zamanda İsrail halkını koruduğunun (Vahiy 14:1-5) bir resmidir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Büyük Sıkıntı nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries