settings icon
share icon
Soru

Gerçek kurtaran imanın belirtilerinden bazıları nelerdir?

Yanıt


Bu, Hristiyan yaşamının en önemli sorularından biridir. Birçok inanlı, kendi hayatlarında gerçek imanın belirtilerini görmedikleri için kurtuluşundan kuşku duyar. Mesih’i izleme kararımız konusunda hiçbir zaman kuşku duymamamız gerektiğini söyleyenler vardır ancak Kutsal Kitap bizleri,” iman yolunda olup olmadığımızı” anlamak için kendimizi sınayıp yoklamaya teşvik eder. Hamdolsun ki, Tanrı bizlere, sonsuz hayatımız olup olmadığını kesin olarak nasıl bileceğimiz konusunda bol bol talimat vermiştir. Birinci Yuhanna Kitabı da aslında bu amaçla yazılmıştı, çünkü 1. Yuhanna 5:13’de şöyle der: “Tanrı Oğlu’nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım."

1. Yuhanna’da kendimizi ve imanımızı sınamak için kullanabileceğimiz bir dizi test vardır. Bunlara bakarken, kimsenin bunların hepsini her zaman kusursuz bir şekilde yerine getiremeyeceğini unutmayın, ancak bunlar lütufta büyürken yaşamlarımızı niteleyen tutarlı bir eğilimi ortaya koymalıdır.

1. Mesih’le ve O’nun kurtarılmış halkıyla paydaşlık etmekten zevk alıyor musunuz? (1. Yuhanna 1:3)

2. İnsanlar sizin için ışıkta yürüdüğünüzü mü, yoksa karanlıkta yürüdüğünüzü mü söyleyecektir? (1. Yuhanna 1: 6-7)

3. Günahlarınızı kabul edip itiraf ediyor musunuz? (1. Yuhanna 1:8)

4. Tanrı Sözü’ne itaatkâr mısınız? (1. Yuhanna 2: 3-5)

5. Hayatınız dünya yerine Tanrı’yı sevdiğinizi gösteriyor mu? (1. Yuhanna 2:15)

6. Hayatınızı “doğru olan şeyleri yapmak” mı niteliyor? (1. Yuhanna 2:29)

7. Pak bir hayatı sürdürmeyi arzuluyor musunuz? (1. Yuhanna 3:3)

8. Hayatınızda günah kalıbının git gide azalışını görüyor musunuz? (1. Yuhanna 3:5-6) [Not: Bu, hayatınızda hiçbir günah olmaması demek değildir: bir yaşam biçimi olarak günahta devam etmemeniz demektir.]

9. Diğer Hristiyanlar’a sevgi gösteriyor musunuz? (1. Yuhanna 3:14)

10. Bir Hristiyan gibi konuşmak yerine, bir Hristiyan gibi yaşıyor musunuz? (1. Yuhanna 3:18-19)

11. Rahat bir vicdanla yaşamayı sürdürüyor musunuz? (1. Yuhanna 3:21)

12. Hristiyan hayatınızda zafer yaşıyor musunuz? (1. Yuhanna 5:4)

Eğer bu sorulara (ya da çoğuna) gerçekten “Evet” diye yanıt verebiliyorsanız (veremediklerinizin de üzerinde çalışıyorsanız), o zaman hayatınız gerçek kurtuluşun meyvesini vermektedir. İsa O’nun öğrencileri olarak meyvelerimizden tanınacağımızı söylemiştir (Matta 7:20). Meyve vermeyen çubuklar: imanlı olduklarını söyleyip de yaşamlarında Ruh’un meyvesini vermeyen kişiler (Galatyalılar 5:22;23) kesilip ateşe atılır (Yuhanna 15:2). Gerçek bir iman sadece Tanrı’ya iman etmekle kalmaz (çünkü cinler de iman ederler) Yakup 2:19), kişiyi günahı ve Mesih’in buyruklarına itaatsizliği de açık bir şekilde itiraf etmeye yöneltir. İşlerle değil, iman aracılığıyla, lütufla kurtulduğumuzu unutmayın (Efesliler 2:8-9), ama işlerimiz kurtulmuş olduğumuzun gerçekliğini ortaya koymalıdır (Yakup 2:17-18). Gerçek, kurtaran iman her zaman iyi işler oluşturacaktır; sürekli olarak iyi işlerden yoksun olan bir iman, iman değildir ve kimseyi kurtarmaz

Bu onaylara ek olarak, Tanrı’nın vaatlerini ve içinde bulunduğumuz savaşın gerçek olduğunu hatırlamamız lazımdır. İblis de İsa Mesih kadar gerçektir ve canlarımızın ürkütücü bir düşmanıdır. Mesih’e iman ettiğimizde, İblis bizi kandırmak ve yenmek için her fırsatı kollayacaktır. Bizi değersiz ve başarısız kişiler olduğumuza ya da Tanrı’nın bizi gözden çıkarttığına ikna etmeye çalışacaktır. Mesih’te olduğumuzda, O’nun tarafından korunduğumuz güvencesine sahibiz. İsa Kendisi bizim için dua etmiştir: Yuhanna 17:11. Baba’ya, "onları bana verdiğin kendi adınla koru ki, bizim gibi bir olsunlar” demiştir. 15’ci ayette de yine, “Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum” diye dua etmiştir. İsa, Yuhanna 10:27-29’da, "Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren Babam her şeyden üstündür. Onları Baba’nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez” demiştir. İsa’nın sesini işitir ve ona itaat ederseniz, o zaman siz O’nun koyunlarından birisiniz ve O sizi asla bırakmayacaktır. İsa, Hristiyanlar’ı Kendi sevgi dolu ellerinde güvende tuttuğunun ve Baba’nın her şeye gücü yeten ellerinin bize sarılı olduğunun harika bir resmini çizerek bize sonsuz güvenlik konusunda çifte güvence vermiştir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Gerçek kurtaran imanın belirtilerinden bazıları nelerdir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries