settings icon
share icon
Soru

Antinomianizm nedir?

Yanıt


Antinomianizm sözcüğü iki Yunanca sözcükten gelir: "karşı"; anlamına gelen anti ve “yasa” anlamına gelen nomos. Antinomianizm “yasaya karşı” anlamına gelir. Teolojik olarak, antinomianizm, Tanrı’nın Hristiyanlar’ın itaat etmesini beklediği hiçbir ahlaksal yasanın var olmadığı inancıdır. Antinominianizm, Kutsal Kitap’a ait bir öğretiyi Kutsal Kitap’a uygun olmayan bir sonuca götürür. Kutsal Kitap’a ait öğreti, Hristiyanlar’dan Eski Antlaşma Yasası’nı kurtuluşun bir yolu olarak yerine getirmeleri talep edilmediğidir. İsa Mesih çarmıhta öldüğünde, Eski Antlaşma Yasasını yerine getirmiştir (Romalılar 10:4; Galatyalılar 3:23-25; Efesliler 2:15). Kutsal Kitap’a uygun olmayan sonuç, Tanrı’nın Hristiyanlar’ın itaat etmesini beklediği hiçbir ahlaksal yasa olmadığıdır.

Elçi Pavlus, Romalılar 6:1-2’de antinomianizm sorununu ele almıştır: “Öyleyse ne diyelim? Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır! Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız?” Kurtuluşun sadece lütufla olduğu doktrinine yapılan en sık saldırı onun insanlara günah işleme cesaretini verdiğidir. İnsanlar, “Eğer lütufla kurtulduysam ve bütün günahlarım bağışlandıysa, neden istediğim kadar günah işlemeyeyim?” diye düşünebilirler. Böyle bir düşünce, gerçekten iman etmiş birinin düşüncesi değildir çünkü gerçek iman, itaat etmek için daha az değil, daha çok arzu oluşturur. Tanrı’nın arzusu ve biz O’nun Ruhu aracılığıyla yeniden doğduğumuzda, bizim arzumuz, günah işlememek için uğraşmamızdır. Tanrı’nın lütfu ve bağışlamasına minnettarlıktan ötürü O’nu hoşnut etmek isteriz. Tanrı, İsa aracılığıyla kurtuluşla bize sonsuzlarca lütufkâr armağanını vermiştir (Yuhanna 3:16; Romalılar 5:8). Bizim buna vermemiz gereken karşılık, O’nun bizim için yaptıklarından ötürü hayatlarımızı O’na sevgi, tapınma ve minnettarlıkla adamaktır (Romalılar 12:1-2). Antinomianizm, Tanrı’nın lütufkâr kayrasının anlamını yanlış kullandığı için Kutsal Kitap’a uygun değildir.

Antinomianizmin Kutsal Kitap’a uygun olmayışının ikinci bir nedeni de, Tanrı’nın itaat etmemizi beklediği ahlaksal bir yasanın varlığıdır. Birinci Yuhanna 5:3 bize şöyle der: “Tanrı’yı sevmek O’nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O’nun buyrukları da ağır değildir.” Tanrı’nın itaat etmemizi beklediği bu yasa nedir? Mesih’in yasasıdır: “Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal Yasa’nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır” (Matta 22:37-40). Hayır, biz Eski Antlaşma Yasası altında değiliz. Evet, biz Mesih’in yasası altındayız. Mesih’in yasası kanunlardan oluşan uzun bir liste değildir. Bir sevgi yasasıdır. Eğer Tanrı’yı bütün kalbimizle, canımız, aklımız ve kuvvetimizle seversek, O’nu hoşnut etmeyecek bir şey yapmayız. Eğer komşularımızı kendimiz gibi seversek, onlara zarar verecek bir şey yapmayız. Kurtuluşumuzu kazanmak ya da korumak için Mesih’in yasasına itaat etmek şart değildir. Mesih’in yasası, Tanrı’nın bir Hristiyan’dan beklediği şeydir.

Antinomianizm, Kutsal Kitap’ın öğrettiği her şeye aykırıdır. Tanrı bizim ahlaklı, doğru ve sevgi dolu bir yaşam sürmemizi bekler. İsa Mesih bizi Eski Antlaşma Yasası’nın ağır buyruklarından özgür kıldı ancak bu, günah işlemek için bir lisans değil, bir lütuf antlaşmasıdır. Bize yardım etmesi için Kutsal Ruh’a güvenerek günahı yenip doğruluğu edinmek için çabalamalıyız. Lütufkâr bir biçimde Eski Antlaşma Yasası’nın taleplerinden özgür kılınmış olmamız, yaşamlarımızı Mesih’in yasasına itaat içinde yaşamamıza neden olmalıdır. Birinci Yuhanna 2:3-6 şöyle bildirir: “Buyruklarını yerine getirirsek, O’nu tanıdığımızdan emin olabiliriz. ‘O’nu tanıyorum’ deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır, kendisinde gerçek yoktur ama O’nun sözüne uyan kişinin Tanrı’ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. Tanrı’da olduğumuzu bununla anlarız. ‘Tanrı’da yaşıyorum’ diyen, Mesih’in yürüdüğü yolda yürümelidir.”

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Antinomianizm nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries