settings icon
share icon
Soru

144.000 kimdir?

Yanıt


Vahiy Kitabı’nı yorumlamak her zaman zor olmuştur. Bu kitap, insanların bu kitabın bütünü hakkındaki anlayışlarına göre farklı olarak yorumladıkları canlı betimlemeler ve sembolizmle doludur. Vahiy Kitabı’na dört ana yorum yaklaşımı vardır: 1) Preterist (Vahiy Kitabı’ndaki olayların hepsinin ya da çoğunun I. yüzyılın sonuna kadar zaten gerçekleşmiş olarak gören görüştür); tarihçi (Vahiy Kitabı’nı elçilerin zamanından günümüze kilise tarihinin bir özeti olarak gören görüştür); 3) idealist (Vahiy Kitabı’nı iyiyle kötü arasındaki mücadelenin bir tanımı olarak gören görüştür); 4) gelecekçi (Vahiy Kitabı’nı gelecekteki olaylar hakkında bir peygamberlik olarak gören görüştür). Bu dördünün içinden sadece gelecekçi yaklaşım Vahiy Kitabı’nı Kutsal Yazılar’ın geri kalanı gibi aynı gramatik-tarihsel yöntemle yorumlar. Vahiy Kitabı’nın kendisi de peygamberlik olduğunu söylediğinden bu görüş daha iyi uymaktadır (Vahiy 1:3; 22:7, 10, 18, 19).

Bu yüzden, “144.000 kimdir?” sorusunun yanıtı, Vahiy Kitabı hakkında hangi yorumsal yaklaşıma sahip olduğunuza bağlıdır. Fütürist yaklaşım hariç, bütün diğer yaklaşımlar 144.000’i sembolik olarak kilisenin temsili olarak ve 144.000 sayısını da bütünlüğün sembolü, yani kilisenin tam sayısı olarak yorumlar. Buna karşın, “Mühürlenmiş olanların sayısını işittim. İsrailoğulları'nın bütün oymaklarından 144 000 kişi mühürlenmişti” sözlerini (Vahiy 7:4) olduğu gibi aldığımızda, bu ayette 144.000’in “İsrailoğulları’nın bütün oymaklarından” 12’şer bin olmak üzere Yahudiler’in gerçek sayısı olduğundan başka bir şey olduğu yorumunu destekleyecek bir söz yoktur. Yeni Antlaşma olan İncil, İsrail’in yerine kiliseyi koyan kesin bir metin sunmaz.

Bu Yahudiler “mühürlenmiştir,” bu da onların Büyük Sıkıntı dönemi sırasında misyonlarını yerine getirebilmeleri için ilahi yargılara ve Mesih-karşıtı’na karşı Tanrı’dan özel bir korunmaya sahip oldukları anlamına gelir (bkz. Vahiy 6:17, bu dönemde insanlar gelecek olan gazaptan kimin kurtulabileceğini merak ederler). Büyük Sıkıntı dönemi, Tanrı’nın Kendisini ret edenlere karşı ilahi yargısını getirip İsrail ulusu için kurtuluş planını tamamlayacağı gelecekteki yedi yıllık bir dönemdir. Bütün bunlar Tanrı’nın peygamber Daniel’e bildirdiği vahiye göredir (Daniel 9:24-27). 144,000 Yahudi, daha önce peygamberlik edildiği üzere (Zekeriya 12:10; Romalılar 11:25-27) kurtarılmış İsrail’in bir tür “ilk ürünleri”dir (Vahiy 14:4) ve bu kişilerin misyonları İsa Mesih geri gelip bütün gerçek inanlıları göğe aldıktan sonraki dünyaya müjdeyi bildirmek ve büyük sıkıntı zamanında da müjdeyi bildirmektir. Onların hizmetinin sonucu olarak milyonlarca insan, “Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık” Mesih’e iman edecektir (Vahiy 7:9).

144.000 ile ilgili karışıklığın büyük bir kısmı Yehova Şahitleri’nin sahte doktrinin sonucudur. Yehova Şahitleri, 144.000’in, cennette Mesih’le birlikte hüküm sürüp sonsuzluğu Tanrı’yla birlikte geçirecek olan insanların sayısına bir sınır olduğunu iddia ederler. 144,000, Yehova Şahitleri’nin göksel umut dedikleri şeye sahip olacak. 144.000’den biri olmayanlar yeryüzündeki umut adı verilen şeyin tadını çıkartacaklardır; bu da Mesih ve 144.000 tarafından yönetilen yeryüzündeki cennettir. Yehova Şahitleri’nin öğretisinin öbür dünyada yönetenler (144.000) ve yönetilenlerden oluşan bir kast sistemi oluşturduğunu açıkça görebiliriz. Kutsal Kitap böyle “iki sınıflı” bir doktrin öğretmez. Vahiy 20:4’e göre, bin yıllık dönem sırasında Mesih’le birlikte yönetimde olacak olan insanların var olacağı doğrudur. Bu kişiler kiliseden (İsa Mesih’e inanlılardan), Eski Antlaşma kutsallarından (Mesih’in yeryüzüne ilk gelişinden önce ölen inanlılardan) ve büyük sıkıntı zamanında yaşayan kutsallardan (büyük sıkıntı zamanında Mesih’i kabul edenlerden) oluşacaklardır. Buna karşın Kutsal Kitap bu grup için sayısal bir sınır koymaz. Ayrıca, bin yıllık dönem, bin yıllık dönemin sonunda gerçekleşecek olan sonsuz konumdan farklıdır. O sırada Tanrı, Yeni Yeruşalim’de bizimle birlikte yaşayacaktır. O bizim Tanrımız olacak ve biz de O’nun halkı olacağız (Vahiy 21:3). Mesih’te olan ve Kutsal Ruh tarafından mühürlenmiş olan bize vaat edilen miras (Efesliler 1:13-14) bizim olacak ve bizler de Mesih’le birlikte ortak mirasçılar olacağız (Romalılar 8:17).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

144.000 kimdir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries