settings icon
share icon
إمسقسي

مايديكان امسيحي؟

أرور


أسنمل ن لقاموس أماسيحي إﯕا كان الحاجت يكسولن ديان ادعان ليمان سيسوع بلي لمسيح ايديكا، نغد سدين نا ديدان غوف تينمالين ن يسوع. أيدغ إﯕا يات تمزويري احلان أمكيدا ديدان ك خلاه نتسنملين نلقاموس. غاس هيلي سيان الحد نسكولون تيدت توراتيت ن مايديﯕان اتﯖت أمسيحي. دتوستخدام تگاوري ن كريستيان كرات تيكال ﯕ العهد أوجديد (الاعمال 11:26؛ 26:28; 1بطرس4:16 ). تسمان اميطفارن نلمسيح تيكلت تمزواروت س لمسيحين ﯕ انطاكية (الأعمال 11:26) اشكو لفعالسن د إيواليونسن اكسولن دوين المسيح. تگاوري ن لمسيح تكا حرفيا تاگمانيت سلحزب نلمسيح د إمياطفارنس.

تﯖا يان وناز أمخيب أدورياد تغول تگاوري ن لمسيحي تﯖا تخاتارت ام سﯖات لحال د خلاه ايدا إتستوخدام غوف يان بنادم إتدينن نغد كا مغور الانت تيغاريوين تيخاتارين ولكن إغي أدوريلي إطفار يسوع المسيح سسنيت. خلاه ﯕ مدن اورداتمن سيسوع المسيح ار تﯖان إغفاونسن دلمسيحيين غير اشكو تدعايان لكنيسة نغد عيشن أماسن ايماسيحيتن. غير هلي توادى سلكنيسة نغد لخدمت غور ونا مغور زهر إﯕارنك، ميد أرتﯖيت يان بنادم إحلان نا راك ديﯖن دلمسيحي. توادى سلكنيسة ارتعويل اكيتك دلمسيحي يكسول داميتديت س لمراب تﯕت طونوبيل. أود مك تكيت أمسكاي ﯕ لكنيسة نغد داتيليت ديناغ سلينتضام ارتماراست الهمنسن اورناكﯕ دأماسيحي.

دغيتعلام لكتاب اقدسن انه كولو تيمسكار فولكينين ننتﯖا اوريمكين اداغدسغولنت نتوقبال دات ربي . داتيني تيطس5:3: صافي ندا، ماشي اشكو غوف أيدا نسكر، ولكن سرحمنس. إيفوكياغ ستاردا نتروا توجديت، د أسماينو سروح اقدسن (يوحنا 3:3 ؛ يوحنا7:3 ؛ 1 بطرس 1:23) دإيﯖا الثقة دليمان ك يسوع لمسيح. داغتيني افسس8:2 بلي نعمت ناتسنجمم سك لمانت مشي سكيغفاونون، هات تيكي نربي ايتﯖا .

لمسيحي نسنيت اﯕات بنادمداغ اﯕان ثقة دليمان ﯕأودمن نيسوع لمسيح. نبدر الموتنس غوف الصليب دومزيرينس ندنوب دادو تنكرنس ﯕواس ويس كراد. داغتيني12:1، كولو نا ايسيرحبن، دويدا اومنين سيسمنس، اﯕا الحق أدوغولن افرخان ن ربي. لبشارت ن المسيحي نسنيت تﯕاد المحبة نوياض د طاعة ن تگاوري ن ربي (1 يوحنا 2:4، 10) لمسيحي ن سنيت اﯕات ايميسن نربي، د يان سﯖ لعايلة نربي نسنيت. ديات تودرت توجديت ﯕ يسوع المسيح .

إس تختارت إعيسى سݣويدغ تغريت دا ؟ مكيد سنيت، أكل خف الزر دغ نيزدار «قبلغ سعيسى إݣا ربي».

Englishعايد س صفحة تمزواروت نتشلحيت

مايديكان امسيحي؟
© Copyright Got Questions Ministries