settings icon
share icon
إمسقسي

غورك/م تودرت إدومن؟

أرور


ديسنعات لكتاب لمقدس يان أبريد إزديكن ستودرت إدومنن . تيزويري إخصا أد نيسين بلي هات نخضا ﯕ ادمن ربي « أشكو كلو مدن خضان د قصرن سكجيهة نربي« (روما 3:23). هات نسكر كولوياغ خلاه نلحوايش أوريتيري ربي، دهات نستحقا العقاب. حيت كلو لحوايج دغ ﯕ نخضا ﯕانت ضد نربي يدومن. أوريصليح غاس لعقاب إدومن. «لجر نلفعال نغ نكات الموت، ولكن تكي نربي تگات تودرت إيدومن غوف يسوع لمسيح ربينغ»

وخا إمكيناغ يغولد يسوع المسيح، بلا دنوب (1 بطرس 2:22)، أفروخ نربي إدومن أرﯕاز (يوحنا 1:114) نا إيموتن باش اد إك لغرامت. « ربي داغيسنعات المحبتنس ﯕيدغ : لوقتليغ ﯕنسول نخضا، إموت لمسيح غوفتغ » (روما 5:8). إموت المسيح غوف الصليب (يوحنا 19: 31-42)، إتوعاقاب غوفنغ نكني داتيستاحقان (2 كورنثوس 5:21). ضارت تلتيام إنكرد سﯖ لموت (1 15: 1-4 كورنثوس)، ناديسبيان تيرنينس ن دنوب دلموت « سﯖ رحمتنس تاخاتارت نتوارو ديغ درجانغ ستنكرا نيسوع لمسيح سﯖ لموت»(1 بطرس 1:3).

سﯖ ليمان، يخصا أد نبدل طريقة نتفكيرنغ غوف لمسيح- ميتا نتا- ميديسكر- دماغ- غوف أفوكو (الأعمال 3:19). مكيس نومن نتا، دلموتنس غوف صليب باش أد إكفر غوف دنوبنغ، هات أدغوفنغ إغفر نتوجازا س تودرت نيﯖنا إدومن « أشكو ربي يرا العالم كولو سيات الدرجة ناس إيكا إي أوفروخنس أفردي باش أدور إهلك ويدا ييسيُومن دفاد أدغورس تيلي تودرت إيدومن » (يوحنا 3:16). « مك تقرات سيمينك » يسوع ربي أيديﯖا « د تومنت سك أولنك بلي ربي إرفعت سﯕ الأموات، يفرو » (روما 10:9). ليمان إيوادونس سلعمل نلمسيح أمﯖارو غوف صليب إﯕا أبريد أفردي إحقان نتودرت إدومن «أشكو هات سنعمت أس تفووكام، سليمان – دويدغ هات ماشي سﯖ إغفاوننون، هات سﯖ تيكي نربي – دوريد سلاعمال ، باش أدور تباهى كان يان» (أفسس 2: 8-9).

مك تريت أتقبلت لمسيح أكي فوكو، هان تزليت دغ، سمكتي بلي تزليت دغ نغد كا يدنين أريعويل أكي فوكو، غير ليمان س لمسيح أيد راكيفوكو سك دنوب. تزاليط دغ تكا يات لوسيلة إوهن باش أتعبرت غيف ليمان نك د شكر نك غوف أفوكو نا كيفوكا. " يا ربي، هات سنغ إس ﯕيغ غ فمي توعاقابغ دستاحقاغت. ولكن يسوع لمسيح إتوعاقب لعوقوبة نايستحقا باش أتوغفرغ سليمانينو إس. أدسيرسغ لمانينو ديك باش ادي تفوكوت تنميرت نك غيف نعمنك إحلان دلغوفراننك – تيكي نتودرت إيدومن، أمين"

إس تختارت إعيسى سݣويدغ تغريت دا ؟ مكيد سنيت، أكل خف الزر دغ نيزدار «قبلغ سعيسى إݣا ربي».

Englishعايد س صفحة تمزواروت نتشلحيت

غورك/م تودرت إدومن؟
© Copyright Got Questions Ministries