settings icon
share icon
إمسقسي

مايديكان أغراس لخلاص ؟

أرور


إس كي نغا لاز؟ أورينغي لاز كصحة تينو، ولكن أست تجوعت غيف كا إﯕار ﯕلحياة ؟ إس إلا كا أﯕنسونك إغبان أوريﯖي أكال ؟ مكيد إمكيناغ، هات يسوع أيديكان أغاراس- إنا يسوع، نكين ﯕيغ أغرومن نتودرت. ونا ديدان زاري أريعويل أتينغ لاز أك، د ونا ييس يومن أريعويل أتنينغ فاد أك (يوحنا 6:35).

إيس تومياسات ؟ إس أورتغيت أتافت يان أبريد نغد لهدف ﯕلحياة؟ إس إسيد كا أيد غوف كي سخسين إسيدن دأورتغيت أتافت تاسروت؟ مك إيد إيمكيناغ، هات يسوع أيديكان أغاراس نلخلاص- إعلن يسوع، بلي نتا ايﯕان نور ن دونيت. ونا ييطفارن أرعويل أديدو ﯕ تيلاس أك، د ادغورس ييلي نور كتودرتنس (يوحنا 8:12).

إيس تحسات كان واس بلي توحرامت تﯕ لحياة؟ إيس تجربت خلاه ن تفلوين، غير باش أتسوﯕرت دراسن إخوا د أورغورس إيلي لمعنا؟ إيس داتينيﯖت غيف أسكجام نتودرت إﯕان مرضية ؟ مكيد إيمكيناغ، هات يسوع أيديكان أغاراس نلخلاص- إعلن يسوع، بلي نتا أيﯕان تيفلوت نوسكجام، كولو نا دي كجمن سﯕ ديﯕي أتيفوكوغ. أديدو إيفغ ياف تكسا (يوحنا 10:9).

إس داكسخوبن وياد ديما؟ إيس تﯕا تمياسا نك ديدسن تخوا د ترشا ؟ إيس كلو مدن داكديتبايان داكيتستاغلان ؟ مكيد إمكيناغ هات يسوع أيديكان أغاراس- إنا يسوع، بلي نتا أيﯕان أمكسا إغودان. أمكسا إيغودان دايتمتات غيف إكرواننس. نكين ﯕيغ أمكسا إيغودان، سنغ إكروانينو ديتني سني (يوحنا 10:11، 14).

إس دانسقسا مايتوقاعن دارت تودرت؟ إس تمقت لعيشت غيف أتسنت لحوايج تخماجنين تصدانين صافي؟ إيس داتشكات إتسنت تيكال بلي تودرت أك أور غورستلي لمعنى؟ إس تريت أتعيشت دارت لموتنك؟ مكيد إيمكيناغ، هات يسوع أيديكان أغاراس نلخلاص – إعلن يسوع، نتا أيﯕان دونيت دلاخرا.

مايﯕان أغاراس؟ مايﯕان لحقيقة؟ مايﯕان تودرت؟ يجاوبد يسوع، نك أيﯕان أبريد دلحق دتودرت. أوريلي مايديتدون س الاب(ربي) غس مكيد غوفي (يوحنا 14:6).

لاز ناستحساس إﯕا لجوع نروحينو، أرغي أتيشبع غاس يسوع. يسوع إيواضونس أي ديغين أيكس تيلاس. يسوع أيدﯕان تيفلوت ن تودررت إيدومن إيﯕان مرضية. يسوع أيدﯕان أسمون د أمكسا نا مغوف تليت داتينيﯕت. لمسيح نتا أيﯕان تودرت دلاخر. لمسيح نتا أيﯕان أبريد نلخلاص.

سبب ناكيودجان أتحسات سلاز، دسبب ناكيودجان أتزلت ﯕ تيلاس، د ناكيودجان أدورت تافت لفايت كدونيت، إيﯕات أشكو تبضيت د ربي. داغيتيني لكتاب لمقدس بلي كولوياغ نخضا نبضو غيف أبريد نربي (الجامعة 7:20 ؛ روما 3:23). لخوا نا ستحسات ك أولنك إكات ربي نا أورتﯕيت ﯕتودرتنك. توخلاقت باش أتمياسات دربي س سباب ندنوبنك، كيين تبضيت د تمياسا ناغ.

مايديﯕان لحل نتمكريستدغ؟ لمسيح أيديﯕان أغاراس نلخلاص- يوسي يسوع دنوبنك غيف إغفنس (2 كورنثوس 5:21). إموت يسوع ﯕودغارنك (روما 5:8)، ديوسي لعقوبة نا يتاحقا. دارت ثلث يام، أنكرد يسوع سﯕ لموت، نايﯕان دليل غيف تيرني نس ن دنب د لموت (روما 6:45). ماغ أليغ إسكر إيمكيناغ؟ يجاوب يسوع غوف إيسقسيدغ سيغفنس: لمحبة تاخاتارت أورغورس إيلي كا بلا أيدغ، إيضحا سلحياتنس غوف إيسموننس (يوحنا 15:13). إيموت يسوع باش أتعيشت كيين .

مك تسيرست ليمان نك ﯕيسوع، تامنت سلموتنس باش أديكفر غوف دنوب نك، دنوبنك كلو قتوغفارنت. ديناغ قنا تشبعت لازن روحنك. إسيدن قنا داغن. دادغورك يلي أغاراس س يات تودرت اﯕان مرضية. قناتيسينت أسمون إفولكين دومكسا إيحلان. قنا تيسينت بلي غورك لحياة نا قنا ترات تﯕنوت ديما د يسوع.

“أشكو ربي إيرا لعالم كولو سيات درحة أنه إيكا أربانس أفردي، وينا يس يومن أورعويلن أتوهلكن تيلي غورسن يات تودرت إيدومن “(جون 3:16)

إس تختارت إعيسى سݣويدغ تغريت دا ؟ مكيد سنيت، أكل خف الزر دغ نيزدار «قبلغ سعيسى إݣا ربي».

Englishعايد س صفحة تمزواروت نتشلحيت

مايديكان أغراس لخلاص ؟
© Copyright Got Questions Ministries