settings icon
share icon
إمسقسي

ميدا يتعني أتقبلت أديك يسوع أسنجام نك أشخصي ؟

أرور


إس تقبلت أديك يسوع المسيح أسنجام نك أشخصي ؟ باش انفهم إسقسي دغ سيات طريقة إصحان، خصاك بعدا أتفهمت لمصطلحات نيسوع لمسيح، شخصي دو أسنجام.

مايديكان يسوع لمسيح؟ خلاه ارا ديعتارفن سيسوع لمسيح بلي إكا معقول ديان أسلماذ أخاتار نغد اود نبي نربي. بلاشك أيدغ دايتنطباق غيف يسوع، ولاكن أوردايتحداد مايتا نتا بصح. داغيتيني لكتاب لمقدس بلي يسوع إﯕات ربي ﯕ لجسد، ربي ﯕصيفتن نبنادم ( سوكر يوحنا 1:1، 14) ربي إيداد س دونيت باش اداغيسلمد، يسيوجياغ، إصحاياغ، إغفراغ إمت غوفنغ، يسوع لمسيح ربي أيتيكان، لخالق، رب سيادي، إستقبلت سيدغ لمسيح ؟

مايديﯖان أسنجام، دماغ أك أليﯖ داتينتحتادجا ؟ داغيتيني لكتاب لمقدس بلي هات كولوياغ نخضا، كولوياغ نﯕا لفعال أوريحلين (روما 3: 10-18). ستييرا دانتستحقا لغضب نربي د لقضاء نس. العقوبة تفرديت نا إﯕان عادلة غوف دنوب نا يتسكارن ضذ كربي إدومن تﯕا عقوبة نوبدا اوريتكمالن (روما 6:23 ؛ الوحي 20: 11-15). أيدغ أس نحتادجا لمخلص.

إيداد يسوع لمسيح س دونيت إمت ﯕودغارنغ. تلا تﯕا لموت نيسوع دفعة أوريتكمالن ندنوب (2 كورنثوس 5:21). إموت يسوع إخلص ثمن ن دنوبنغ (روما 5:8). إيسكر يسوع إيمكناغ باش أدور نتعاقب نكني. تنكرا ن يسوع سﯕ سﯖ لموت تﯕا دليل أنه لموتنس تقضا باش أديكفر غوف دنوبنغ. أيناغ أس يسوع إﯖا لمخلص أفردي (يوحنا 14:07 ؛ أعمال 4:12) إس نا نامن س يسوع أكسنجم؟

إيس إكا يسوع لمخلصنك شخصي ؟ خلاه ﯕ مدن غالن لمسيحية إس تﯖا توادى س لكنيسة، أرسكارن ن لعوايد، نغد أونا دور سكارن كان دنوب. تادغ أورتﯖي لمسيحية. لمسيحية تاحقيقيت تﯖات تمياسا شخصية مع ليسوع. لقبولن ن يسوع أم لمخلص شخصي دايتعني لإيمانك د ثقنك ديكس. أوريلي كا تيتفوكو ليمان نوياض. أوريلي كا يتوغفارن س لفعال معينة. أبريد أفردي نوسنجم إﯕات لقبول نيسوع أديﯖ لمخلصنك، د ليمان سلموتنس باش أديكفر غيف دنوبنك د تنكرا نس ديغ باش أداكيضمن يات الحياة إدومن (يوحنا 3:16). إيس إﯕا يسوع لمخلصنك شخصي؟

مك تريت أتقبل أسنجم ن يسوع لمسيح، إني لكلمات دغ إربي :د، سمكتي بلي تزليت دغ نغد كا يدنين أريعويل أكي فوكو، غير ليمان س لمسيح أيد راكيفوكو سك دنوب. تزاليط دغ تكا يات لوسيلة إوهن باش أتعبرت غيف ليمان نك د شكر نك غوف أفوكو نا كيفوكا. " يا ربي، هات سنغ إس ﯕيغ غ فمي توعاقابغ دستاحقاغت. ولكن يسوع لمسيح إتوعاقب لعوقوبة نايستحقا باش أتوغفرغ سليمانينو إس. أدسيرسغ لمانينو ديك باش ادي تفوكوت تنميرت نك غيف نعمنك إحلان دلغوفراننك د تيكي نتودرت إيدومن، أمين"

إس تختارت إعيسى سݣويدغ تغريت دا ؟ مكيد سنيت، أكل خف الزر دغ نيزدار «قبلغ سعيسى إݣا ربي».

Englishعايد س صفحة تمزواروت نتشلحيت

ميدا يتعني أتقبلت أديك يسوع أسنجام نك أشخصي ؟
© Copyright Got Questions Ministries