settings icon
share icon

Danielin kirja

Kirjoittaja: Kirjan mukaan profeetta Daniel on sen kirjoittaja (Daniel 9:2; 10:2). Myös Jeesus mainitsee Danielin olleen sen kirjoittaja (Matt. 24:15).

Kirjoitusajankohta: Se kirjoitettiin todennäköisesti vuosien 540 and 530 eKr. välillä.

Kirjan tarkoitus: Vuonna 605 eKr. Babylonian kuningas Nebukadnessar valloitti Juudan ja karkotti monet sen asukkaista Babyloniaan. Näin tapahtui myös Danielille. Daniel työskenteli Nebukadnessarin ja häntä seuranneiden hallitsijoiden hovissa. Kirjaan on tallennettu profeetta Danielin elämän vaiheet, profetiat ja näyt.

Tärkeimmät jakeet:
Daniel 1:19-20, “Kuningas puhui poikien kanssa, eikä koko joukosta löytynyt yhtäkään Danielin, Hananjan, Misaelin ja Asarjan vertaista, ja he pääsivät kuninkaan palvelukseen. Aina kun kuningas tiedusteli heiltä asiaa, joka vaati viisautta ja ymmärrystä, hän havaitsi heidät kymmenen kertaa paremmiksi kuin kaikki hänen valtakuntansa enteidenselittäjät ja loitsupapit."

Daniel 2:31, “Sinä katselit, kuningas, ja edessäsi oli suuri kuvapatsas. Patsas oli korkea, ja sen loisto oli suunnaton. Se oli sinun edessäsi, ja sen muoto oli kauhistava.”

Daniel 3:17-18, “Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista, ja hän voi pelastaa meidät myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka niin ei kävisikään, kuningas, saat olla varma siitä, että sinun jumaliasi me emme palvele ja sitä kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt, me emme kumarra."

Daniel 4:31-32, “Totisesti, hänen valtansa on ikuinen valta ja hänen valtakuntansa pysyy polvesta polveen! Maan asukkaat ovat kaikki tyhjän veroiset. Tahtonsa mukaisesti hän tekee taivaan joukoille ja maan asukkaille, eikä ole ketään, joka voisi estää hänen työtään ja joka voisi sanoa hänelle: "Mitä sinä teet?"

Daniel 9:25-27, "Sinun tulee tietää ja ymmärtää: Siitä ajasta, jolloin se sana lähti liikkeelle, Jerusalemin entiselleen palauttamista ja rakentamista koskevan sanan lausumisesta, on voidellun hallitsijan tuloon seitsemän vuosiviikkoa. Ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa rakennetaan kaupunkia ennalleen, toreineen ja vallihautoineen. Mutta vaikeat ajat tulevat. Ja kuudenkymmenenkahden vuosiviikon kuluttua raivataan voideltu tieltä, eikä kansalla ole enää toista. Uusi hallitsija lähettää väkensä ja saastuttaa kaupungin ja pyhäkön, mutta tulva tekee hänestä lopun. Ja tuho on säädetty, ja se kestää sodan loppuun asti. Hän on tekevä liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi sitä viikkoa hän on lakkauttava teuras- ja ruokauhrin. Ja temppelin ylimmällä kohdalla on oleva turmion iljetys aina siihen saakka kun turmion tuoja vääjäämättä joutuu turmioon."

Lyhyt yhteenveto: Danielin kirja voidaan jakaa kolmeen osaan. Luku 1 kuvaa, kuinka babylonialaiset valloittivat Jerusalemin. Monien muiden tavoin Daniel ja hänen kolme ystäväänsä karkotettiin Babyloniaan, missä heidän rohkeutensa ja Jumalan siunausten ansiosta heidät ylennettiin kuninkaan palvelukseen (Daniel 1:17-20).

Luvuissa 2-7 kerrotaan Nebukadnessarin unesta, jonka ainoastaan Daniel saattoi tulkita oikein. Nebukadnessarin uni suuresta patsaasta oli ennustus tulevista kuningaskunnista. Nebukadnessar valmistutti suuren patsaan itsestään ja pakotti kaikki palvomaan sitä. Sadrak, Mesak, and Abe-Nego kieltäytyivät ja Jumala pelasti heidät ihmeen kautta tulisesta pätsistä. Jumala tuomitsi Nebukadnessarin ylpeyden, mutta palautti hänet valtaan hänen tunnustettuaan Jumalan suuruuden.

Danielin luvussa viisi Nebukadnessarin poika Belsassar väärinkäyttää Jerusalemin temppelistä vietyjä kalleuksia ja Jumala antaa hänelle seinälle kirjoitetun viestin. Ainoastaan Daniel kykeni tulkitsemaan kirjoituksen, jonka sisältönä oli tuleva Jumalan tuomio. Dareioksen hallinnon aikana Daniel heitettiin leijonien luolaan hänen kieltäydyttyään rukoilemasta hallitsijaa, mutta hänen pelastui ihmeen kautta. Jumala antoi Danielille myös näyn neljästä eläimestä. Nuo neljä eläintä edustivat Babylonian, Meedia-Persian, Kreikan ja Rooman valtakuntia.

Luvuissa 8-12 kerrotussa näyssä esiintyvät pässi, vuohipukki ja monia sarvia. Ne viittaavat tuleviin valtakuntiin ja niiden hallitsijoihin. Luvussa 9 on Danielin profetia seitsemästäkymmenestä viikosta. Jumala antoi Danielille tarkan aikataulun milloin Messias saapuu ja kuolee. Tässä profetiassa mainitaan myös tuleva hallitsija, joka tekee sopimuksen Israelin kanssa. Kolmen ja puolen vuoden jälkeen hän rikkoo sopimuksen ja sitä seuraa suuri vaivanaika. Enkeli vahvistaa Danielia tämän näyn jälkeen ja selittää sen tarkoituksen yksityiskohtia myöten.

Ennakoinnit: Tulinen pätsi ja leijonien luola ovat ennakointeja Kristuksen tarjoamasta pelastuksesta. Danielin kolme ystävää julistavat, kuinka Jumala on pelastava Jumala, joka voi mahdollistaa pelastuksen tulisesta kuolemasta (Daniel 3:17). Samoin Jumala on antanut meille mahdollisuuden välttää helvetin tuli Jeesuksen syntiemme edestä kuolemisen kautta (1. Piet. 3:18). Danielin kohdalla Jumala lähetti enkelin sulkemaan leijonien kidat ja täten pelasti Danielin kuolemalta. Jeesus Kristus on meidän turvamme syntejä vastaan.

Danielin näky lopun ajoista kuvailee Messiaan, jonka kautta monet puhdistetaan ja pyhitetään (Daniel 12:10). Jumala on oikeamielinen (1. Piet. 5:21), jonka avulla syntimme voidaan pestä pois ja veren tahraama muuttuu vitivalkoiseksi (Jesaja 1:18).

Käytännön sovellutus: Sadrakin, Mesakin ja Abed-Negon tavoin meidän on aina seisottava oikeuden puolella. Jumala on suurempi kuin mikään meitä koskaan uhkaava kohtalo. Pelastaa hän meidät kiperästä tilanteesta tai ei, hän on aina luottamuksemme arvoinen. Jumala tietää, mikä on meidän parhaaksemme ja hän kunnioittaa niitä, jotka luottavat ja tottelevat häntä.

Jumalalla on suunnitelma ja se toteutuu pienimpiäkin yksityiskohtia myöten. Jumala tietää ja säätelee tulevaisuuden. Kaikki Jumalan ennustamat tapahtumat tulevat toteutumaan tarkalleen. Näin ollen meidän on uskottava ja luotettava, että kaikki tulevaisuuden tapahtumat toteutuvat juuri hänen säätämällään tavalla.

English


Vanhan testamentin yleiskatsausDanielin kirja
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries