settings icon
share icon
Kysymys

Kuinka voin voittaa synnin kristillisessä elämässäni?

Vastaus


Raamattu antaa meille useita eri keinoja synnin voittamiseen. Emme koskaan tämän elämän aikana pysty täydellisesti voittamaan syntiä (1. Joh. 1:8), mutta sen pitäisi kuitenkin olla yritystemme määränpää. Jumalan avulla ja seuraamalla hänen Sanansa periaatteita, voimme vähä vähältä saada yliotteen synnistä ja tulla yhä enemmän Kristuksen kaltaisiksi.

Ensimmäinen Raamatun mainitsema keino synnin voittamiseen on Pyhä Henki. Jumala on antanut meille Pyhän Hengen, jotta olisimme voitokkaita kristillisessä elämässämme. Jumala asettaa vastakkain lihalliset himot ja Pyhän hengen hedelmät Gal. 5:16-25. Tässä raamatunkohdassa meitä kehotetaan elämään Hengen varassa. Kaikilla uskovilla on Pyhä Henki, mutta näiden jakeiden mukaan meidän elää Hengen johdattamina myöntyen hänen ohjaukselleen. Tämä merkitsee jatkuvaa Pyhän Hengen seuraamista hänen ohjatessaan elämäämme sen sijaan, että seuraamme lihallisia halujamme.

Pyhän Hengen aikaansaama ero näkyy selvästi Pietarin elämässä, joka ennen Pyhällä Hengellä täyttymistä kielsi Jeesuksen kolmesti. Tämä siitä huolimatta, että hän oli luvannut seurata Kristusta kuolemaan saakka. Pyhällä Hengellä täyttymisen jälkeen hän puhui avoimesti ja rohkeasti juutalaisille helluntaina.

Me kuljemme Hengen johdattamina, kun emme tukahduta hänen ohjaustaan elämässämme (kuten käy ilmi 1. Tess. 5:19) ja annamme Hengen täyttää meidät (Ef. 5:18-21). Kuinka me täytymme Pyhällä Hengellä? Ensimmäiseksi, se on Jumalan valinta niin kuin oli asianlaita Vanhassa testamentissa. Hän valitsi tietyt henkilöt työtään varten ja täytti heidät Hengellään (1. Moos. 41:38; 2. Moos. 31:3; 4. Moos. 24:2; 1. Samuel 10:10). Ef. 5:18-21 ja Kol. 3:16 antavat viitteitä siitä, että Jumala täyttää Hengellä ne, jotka ovat täyttäneet itsensä Jumalan Sanalla. Tämä johtaa meidät toiseen keinoon.

Jumalan Sana, Raamattu, sanoo Jumalan antaneen meille Sanansa tehdäkseen meidät kaikkeen hyvään kykeneviksi (2. Tim. 3:16-17). Se opettaa meitä elämään ja uskomaan, se paljastaa meille valitsemamme väärät polut, se auttaa meitä palaamaan kaidalle tielle ja pysymään sillä. Hepr. 4:12 kertoo meille, kuinka Jumalan Sana on elävä ja väkevä, joka iskee syvää ja tunkeutuu sieluumme ja paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Psalmien kirjoittaja kertoo sen elämää muuttavasta voimasta Psalmissa 119. Joosualle sanottiin vihollisten voittamisen salaisuuden olevan Jumalan Sanan muistamisessa, sen jatkuvassa mietiskelemisessä ja noudattamisessa. Näin hän teki jopa silloin, kun Jumalan antamat käskyt eivät tehneet sodankäynnillisesti mitään järkeä. Tämä oli avain hänen saavuttamiin voittoihin Luvatussa maassa.

Raamattu on apuneuvo, johon me suhtaudumme aivan liian heppoisesti. Me annamme sille ikään kuin silmänpalvelusta kantamalla sen seurakunnan tilaisuuksiin tai lukemalla päivittäisen raamatunkohdan siitä, mutta emme opettele siitä jakeita ulkoa, meditoi sen opetuksilla, sovella sitä elämäämme; me emme tunnusta sen paljastamia syntejämme tai ylistä Jumalaa sen ilmoittamista lahjoista. Olemme Raamatun suhteen usein joko ruokahaluttomia tai ahmimishäiriöisiä. Me käytämme sitä juuri riittävästi, jotta pysymme niukin naukin hengellisesti elossa (mutta emme nauti sitä riittävästi tullaksemme terveiksi, voimakkaiksi kristityiksi) tai käytämme sitä ylen määrin, mutta emme koskaan mietiskele riittävän pitkään saadaksemme siitä hengellistä ravintoa.

On tärkeää, että jos sinulla ei vielä ole päivittäistä tapaa opiskella ja tallentaa Jumalan Sanaa muistiisi, että alat tehdä niin viipymättä. Joitakin auttaa päiväkirjan pitäminen. Muodosta itsellesi tapa lukea Raamattua niin kauan, että olet ammentanut siitä jotakin hyödyllistä muistiin kirjoitettavaksi. Jotkut kirjoittavat muistiin rukouspyyntöjä, joissa he pyytävät Jumalaa auttamaan heitä muuttumaan jollakin tietyllä alueella, josta Jumalan Sana on heitä muistuttanut. Raamattu on Pyhän Hengen käyttämä työkalu elämässämme (Ef. 6:17), samoin kuin olennainen osa Jumalan kristitylle antamaa suojavarustusta hengelliseen sodankäyntiin (Ef. 6:12-18).

Kolmas olennainen ase käytössämme syntiä vastaan on rukous. Se on myös apuneuvo, jota kristityt monesti käyttävät ainoastaan nimellisesti. Osallistumme rukouskokouksiin tai meillä on omat rukoushetkemme, mutta emme käytä rukousta alkuseurakunnan tavoin (Ap. t. 3:1; 4:31; 6:4; 13;1-3). Paavali toisti jatkuvasti, kuinka hän rukoili muiden puolesta. Jumala on antanut meille suurenmoiset lupaukset koskien rukousta (Matt. 7:7-11; Luuk. 18:1-8; Joh. 6:23-27; 1. Joh. 5:14-15) ja Paavali sisälsi rukouksen hengellisen sodankäynnin suojavarustuksiin (Ef. 6:18).

Kuinka tärkeä rukous on synnin voittamiseksi elämässämme? Voimme lainata Kristuksen sanoja Getsemanin puutarhassa juuri ennen kuin Pietari kielsi hänet. Jeesuksen rukoillessa Pietari nukkuu. Jeesus herättää hänet ja sanoo, "Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko" (Matt. 26:41) Me haluamme Pietarin tavoin tehdä sitä, mikä on oikeaa, mutta meillä ei ole voimaa siihen. Meidän on noudatettava Jumalan kehotusta ja etsittävä, koputettava ja pyydettävä - hän antaa meille tarvitsemamme voiman (Matt. 7:7). Rukous ei ole mikään ihmeellinen ratkaisu. Sen kautta me ilmaisemme omat rajalliset kykymme ja Jumalan rajattoman voiman ja käännymme hänen puoleensa pyytäen voimaa tehdä hänen tahtonsa sen sijaan, että toimisimme oman tahtomme mukaisesti (1. Joh. 5:14-15).

Neljäs voimavara synnin voittamiseen on seurakunta ja muiden uskovien tuki. Jeesus lähetti opetuslapsensa liikkeelle pareittain (Matt. 10:1). Samoin Apostolien teoissa lähetyssaarnaajat eivät toimineet yksin, vaan kahden tai useamman ryhmissä. Jeesus muistuttaa meitä käymään seurakunnan kokouksissa ja rohkaisemaan toinen toisiamme rakkaudessa ja hyvissä töissä (Hepr. 10:24). Hän kehottaa meitä tunnustamaan syntimme toinen toisillemme (Jaak. 5:16). Vanhan testamentin viisauden kirjoissa meille kerrotaan raudan hiovan rautaa ja ihmisen hiovan toista ihmistä (Sananl. 27:17). Joukossa on voimaa (Saarn. 4:11-12).

Monet kristityt ovat havainneet hyödylliseksi, kun heillä on luottohenkilö, jonka kanssa keskustella sitkeistä synneistä. Toisen henkilön kanssa voit keskustella, rukoilla, saada rohkaisua ja tarvittaessa jopa vastaanottaa moitteita. Tällainen on useimmille suureksi avuksi. Me kaikki olemme alttiita houkutuksille (1. Kor. 10:13). Luottohenkilö tai tukiryhmä voi rohkaista meitä riittävästi päästäksemme eroon sitkeistä synneistämme.

Joskus tällaiset voitot tulevat nopeasti. Toisinaan se vie pitkän aikaa. Jumalan on luvannut meille, että hyödyntäessämme hänen voimavarojaan, hän muuttaa elämäämme vähä vähältä. Me voimme täten kestää yrityksissämme voittaa synti, koska tiedämme hänen pitävän meille antamansa lupaukset.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Kuinka voin voittaa synnin kristillisessä elämässäni?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries