settings icon
share icon
Kysymys

Mitä on teistinen evoluutio?

Vastaus


Teistinen evoluutio on yksi kolmesta elämän syntyyn liittyvästä näkemyksestä. Toinen on ateistinen evoluutio, jota kutsutaan myös darwinistiseksi tai naturalistiseksi evoluutioksi. Kolmas on Jumalan suorittama luominen.

Ateistisen evoluution mukaan ei ole Jumalaa ja elämä voi kehittyä ja se myös kehittyi luonnollisesti olemassa olevista, elottomista rakennusosista, jotka olivat luonnonvoimien vaikutuksen alaisia (esim., painovoima, säteily, jne.). Se ei kuitenkaan selitä noiden luonnonlakien alkuperää. Luomisuskon mukaan Jumala loi elämän, joko tyhjästä tai jo olemassa olevasta materiaalista.

Teistisen evoluution kannattajat jakautuvat kahteen ryhmään. Ensimmäisen mukaan Jumala on olemassa, mutta hän ei ollut suoraan mukana elämän synnyssä. Hän on kenties luonut olemassa olevan maailmankaikkeuden, luonnonlait, jopa tietyt elämää varten tarvittavat aineosat, mutta jossain vaiheessa hän päätti aktiivisen osallistumisensa maailmankaikkeuden kulkuun ja antoi kehityksen jatkua itsenäisesti. Hän salli tapahtumien kulkea omaa rataansa ja viimein elämä kehittyi elottomista aineosasista. Tämä teoria on hyvin samankaltainen ateistisen evoluution kanssa ja se olettaa naturalistisen elämän synnyn.

Toisen teistisen teoriavaihtoehdon mukaan Jumala ei suorittanut ainoastaan muutamia ihmeitä saattaakseen elämän alulle. Hänen suorittamansa ihmeet olivat lukemattomat. Hän ohjasi elämän kehitystä askel askeleelta sen kehittyessä yksinkertaisista eliölajeista nykyiseen monimuotoisuuteensa. Tämä ajatus on samankaltainen Darwinin kehityspuu -ajatuksen kanssa, jos sammakkoeläimet syntyivät kaloista, matelijat syntyivät sammakkoeläimistä, linnut ja selkärankaiset syntyivät matelijoista, jne. Jumala auttoi aina tarpeen tullen, kun elämä ei pystynyt kehittymään omin voimin (kuten linnun siivet matelijoiden jaloista). Tämä näkemys on samankaltainen luomisopin kanssa siinä mielessä, että siinä oletetaan Jumalan toimineen yliluonnollisesti tuottaakseen elämän nykyisin tuntemassamme muodossa.

Teistisen evoluution ja raamatullisen luomisopin välillä on monia eroavaisuuksia. Yksi tärkeimmistä liittyy käsitykseen kuolemasta. Teistinen evolutionisti uskoo maapallon olevan miljardeja vuosia vanhan ja geologisten kerrostumien ja sen fossiilijäänteiden esittävän pitkiä aikakausia. Koska ihmisestä ei ole merkkejä ennen kuin myöhäisissä fossiilikerrostumissa, teistiset evolutionistit uskovat monien lajien eläneen ja kuolleen sukupuuttoon paljon ennen ihmisen myöhäisempää ilmestymistä. Näin ollen kuolema oli jo ennen Aadamia ja hänen syntiinlankeemustaan.

Raamatullisen luomisopin kannattajat uskovat maan olevan suhteellisen nuoren ja fossiilikerrostumien syntyneen Nooan tulvan aikana. Hydrologisen lajittelun ja nesteyttämisen uskotaan olleen syynä kerroksellisuuteen. Nämä molemmat ilmiöt ovat tunnettuja ja havaittavissa nykypäivinäkin. Näin ollen fossiilikerrostumat ja kuolema tapahtuivat satoja vuosia Aadamin syntiinlankeemuksen jälkeen.

Toinen merkittävä ero näiden kahden teorian välillä on 1. Mooseksen kirjan tulkinta. Teistiset evolutionistit tyypillisesti kannattavat aikakausiteoriaa, joka on luomisviikon vertauskuvallinen tulkintatapa. Nuoren maan luomisopin kannattajat tulkitsevat 1. Mooseksen kirjan luomisviikon päivät 24-tuntisina kirjaimellisina päivinä.

Molemmat teistiset evoluutioteoriat ovat kristillisestä näkökulmasta tarkasteltuina virheellisiä, koska ne ovat ristiriidassa Raamatun luomiskuvauksen kanssa.

Teistiset evolutionistit hyväksyvät darwinistisen asetelman, jossa tähdet kehittyivät, sitten aurinkokuntamme, maa, kasvit, eläimet ja lopulta ihminen. Mainitsemamme kaksi teististä evoluutiokäsitystä eroavat Jumalan roolista näissä tapahtumissa, mutta ovat suhteellisen yksimielisiä darwinistisesta aikajärjestyksestä. Tämä aikajärjestys on ristiriidassa Raamatun luomiskuvauksen kanssa. 1. Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun mukaan mm. maa luotiin ensimmäisenä päivänä, kun taas aurinko, kuu ja tähdet luotiin vasta neljäntenä päivänä. Joidenkin mielestä luomiskertomuksen sanoitus mahdollistaa auringon, kuun ja tähtien luomisen ensimmäisenä päivänä, mutta niitä ei voitu havainnoida maan ilmakehän lävitse ennen kuin neljäntenä päivänä, jonka johdosta ne mainittiin vasta neljännen päivän tapahtumina. Tällaiset selittely-yritykset eivät ole uskottavia, silla Raamatun mukaan on selvää, että maalla ei ollut ilmakehää ennen kuin vasta toisena päivänä. Jos aurinko, kuu ja tähdet luotiin ensimmäisenä päivänä, ne olisivat olleet näkyvissä jo tuona ensimmäisenä päivänä.

Samoin 1. Mooseksen kirjan mukaan linnut luotiin yhdessä vesieläimien kanssa viidentenä päivänä ja maaeläimet luotiin vasta kuudentena päivänä. Tämä on ristiriidassa darwinistisen näkemyksen kanssa, jonka mukaan linnut kehittyivät maaeläimistä. Raamatun mukaan linnut olivat ennen maaeläimiä. Teistisen evolutionistin mielipide on vastakkainen.

Nykyisen kristillisyyden yksi valitettavimpia piirteitä on, että luomiskertomus yritetään tulkita evoluutioteorioiden hyväksymällä tavalla. Monet tunnetut raamatunopettajat ja apologeetat ovat myöntyneet evolutionistien edessä ja kuvittelevat kirjaimellisen luomiskertomuksen hyväksymisen olevan vahingollista kristillisyyden uskottavuudelle. Päinvastoin, evolutionistit eivät enää kunnioita niitä, joiden usko Raamattuun on niin heikko, että he ovat valmiita tekemään kompromisseja sen tulkinnassa. Luomisopin kannattajien lukumäärä tiedemaailmassa saattaa olla vähenemään päin. On kuitenkin olemassa järjestöjä kuten Answers in Genesis, Creation Research Institute ja Institute for Creation Research, jotka opettavat uskollisesti, että Raamattu ei ole ainoastaan yhteensopiva oikean tieteen kanssa, vaan myös kuinka yhtään Raamatun väitettä ei ole koskaan mitätöity tieteen toimesta. Raamattu on Jumalan elävä Sana, jonka maailmankaikkeuden Luoja on meille antanut. Se kertoo meille, kuinka hän loi maailman, eikä tämä kuvaus ole yhteensopiva evoluutioteorian eikä edes teistisen evoluutiokäsityksen kanssa.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mitä on teistinen evoluutio?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries