settings icon
share icon
Kysymys

Rangaistaanko lapsia heidän vanhempiensa synneistä?

Vastaus


Lapsia ei rangaista heidän vanhempiensa suorittamista synneistä, eikä vanhempia rangaista heidän lastensa syntien tähden. Meistä jokainen on vastuullinen omista synneistään. Hesekiel 18:20 kertoo meille, "Mutta sen, joka tekee syntiä, on kuoltava. Ei poikaa panna vastaamaan isänsä synneistä eikä isää poikansa synneistä." Tämä jae opettaa selvästi, että jokainen on vastuussa omista synneistään.

On kuitenkin jae, jonka perusteella jotkut uskovat Raamatun opettavan sukupolvien myötä tapahtuvaa rangaistuksen siirtymistä, mutta tämä tulkinta on väärä. Kyseinen jae löytyy 2. Moos. 20:5, missä epäjumaliin viitaten sanotaan, "Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua." Tässä jakeessa on paremminkin kyse seurauksista kuin rangaistuksesta. Siinä todetaan synnin seurausten tuntuvan vielä sukupolvia myöhemmin. Jumala sanoi israelilaisille, että heidän lapsensa tuntisivat vanhempiensa sukupolven tekojen seuraukset luonnollisena seuraamuksena heidän tottelemattomuudestaan ja vihastaan Jumalaa kohtaan. Sellaisessa ympäristössä kasvatetut lapset harjoittaisivat samanlaista epäjumalanpalvelusta ja seuraisivat vanhempiensa tottelemattomuuden esikuvaa, Tottelemattoman sukupolven pahuus iskostuisi niin syvälle, että kestäisi useampia sukupolvia päästä siitä eroon. Jumala ei pidä meitä vastuullisina vanhempiemme synneistä, mutta me kärsimme joskus vanhempiemme tekemistä synneistä, kuten 2. Moos. 20:5 meille kertoo,

Kuten Hes. 18:20 käy ilmi, jokainen meistä on vastuullinen omista synneistään ja kärsii niiden rangaistuksen. Emme voi jakaa syyllisyyttämme muiden kanssa, eikä ketään muuta voi pitää siitä vastuullisena. On kuitenkin yksi poikkeus tähän sääntöön. Yksi mies kärsi muiden syntien seuraukset ja maksoi niiden rangaistuksen, jotta syntiset olisivat täysin hurskaita ja puhtaita Jumalan silmissä. Hän oli Jeesus Kristus. Jumala lähetti hänet maailmaan vaihtamaan hänen täydellisyytensä meidän synteihimme. "Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden” (2. Kor. 5:21). Jeesus Kristus pyyhki pois synnin rangaistuksen niiltä, jotka tulevat hänen luokseen uskoen.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Rangaistaanko lapsia heidän vanhempiensa synneistä?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries