settings icon
share icon
Kysymys

Mikä on synoptinen ongelma?

Vastaus


Verrattaessa kolmea ensimmäistä evankeliumia, Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan, käy ilmi, kuinka ne ovat sisältönsä ja ilmaisujensa puolesta toistensa kaltaisia. Tämän vuoksi niitä kutsutaan "synoptisiksi evankeliumeiksi". Sana synoptic tarkoittaa "samaa näkökulmaa”. Synoptisten evankeliumien samankaltaisuudet ovat herättäneet kysymyksen, oliko niiden kirjoittajilla yhteinen lähde liittyen Kristuksen syntymään, elämään, opetustyöhön, kuolemaan ja ylösnousemukseen, josta he saivat lähtöaineistonsa evankeliumejaan varten. Kysymystä synoptisten evankeliumien samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien selittämisestä kutsutaan synoptiseksi ongelmaksi.

Joidenkin mielestä Matteus, Markus ja Luukas ovat niin toistensa kaltaisia, että he ovat käyttäneet joko toisiaan tai jotakin muuta yhteistä lähdettä hyväkseen. Tälle näennäiselle "lähteelle" on annettu nimeksi "Q", joka tulee saksankielisestä sanasta quelle, joka tarkoittaa "lähde". Löytyykö "Q-lähteelle" mitään todisteita? Ei löydy. Mitään "Q-lähdettä" tai sen osaa ei ole koskaan löydetty. Kukaan varhaisista kirkkoisistä ei koskaan maininnut mitään evankeliumien "lähdettä" kirjoituksissaan. "Q" on liberaalien "tutkijoiden" keksintö, koska he kieltävät Raamatun innoituksen. Heidän mukaansa Raamattu ei ole muita kirjallisia töitä kummempi ja näin ollen se on altis samanlaiselle kritiikille kuin mitkä tahansa muut kirjalliset teokset. "Q:n" olemassaololle ei ole mitään raamatullisia, teologisia tai historiallisia todisteita.

Jos Matteus, Markus ja Luukas eivät käyttäneet mitään "Q-lähdettä", kuinka niiden samankaltaisuus on selitettävissä? Siihen on olemassa useita mahdollisia selityksiä. On mahdollista, että myöhäisemmillä evankeliumien kirjoittajilla on ollut mahdollisuus käyttää ensimmäiseksi kirjoitettua evankeliumia (mahdollisesti Markuksen evankeliumia, vaikka kirkkoisien mukaan Matteuksen evankeliumi oli kirjoitettu ensimmäiseksi). Jos Matteus tai Luukas kopioi osan kirjoituksistaan Markukselta, siitä ei aiheudu minkäänlaisia ongelmia. Ehkä Luukkaalla oli käytettävänään Markus ja Matteus ja kenties hän käytti molempia lähdeaineistonaan omassa evankeliumissaan. Luuk. 1:1-4 kertoo meille, "Jo monet ovat ryhtyneet työhön ja laatineet kertomuksia niistä asioista, jotka meidän keskuudessamme ovat toteutuneet, sen mukaan kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta alkaen olivat silminnäkijöitä ja joista tuli sanan palvelijoita. Niin olen nyt minäkin, otettuani alusta asti kaikesta tarkan selon, päättänyt kirjoittaa yhtenäisen esityksen sinua varten, kunnioitettu Teofilos, jotta tietäisit, kuinka luotettavaa sinulle annettu opetus on".

Loppujen lopuksi "synoptinen ongelma" ei ole niin iso ongelma kuin miltä jotkut haluavat sen näyttävän. Selitys synoptisten evankeliumien samanlaisuudelle johtuu siitä, että Pyhä Henki innoitti kunkin kirjoittajan ja jokainen heistä oli silminnäkijä kuvaamilleen tapahtumille tai heille kerrottiin samoista tapahtumista. Apostoli Matteus kirjoitti nimeään kantavan evankeliumin. Hän oli yksi kahdestatoista miehestä, jonka Jeesus oli kutsunut seuraamaan itseään. Johannes Markus kirjoitti Markuksen evankeliumin. Hän oli Pietarin läheinen ystävä ja yksi kahdestatoista opetuslapsesta. Luukas, apostoli Paavalin läheinen työtoveri, kirjoitti Luukkaan evankeliumin. Miksi emme voisi odottaa heidän kertomustensa olevan hyvin samankaltaisia? Jokainen evankeliumi on viime kädessä Pyhän Hengen innoittama (2. Tim. 3:16-17; 2. Piet. 1:20-21). Näin ollen voimme odottaa niiden olevan sopusoinnussa keskenään ja toistensa kaltaisia.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä on synoptinen ongelma?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries