settings icon
share icon
Kysymys

Miksi on monia eri teorioita sovitustyöstä?

Vastaus


Kautta kirkkohistorian eri henkilöillä ja uskontokunnilla on ollut erilaisia näkemyksiä sovituksesta. Jotkut niistä ovat oikeita ja jotkut vääriä. Yksi syy näihin eri näkemyksiin on se, että sekä Vanha ja Uusi testamentti paljastavat monia eri puolia Kristuksen sovitustyöstä, jonka johdosta on vaikeaa jos ei peräti mahdotonta löytää yhtä yksittäistä "teoriaa", jossa yhdistyvät tai joka selittää kaikki sovitustyön eri osa-alueet. Raamattua opiskelemalla havaitsemme sovitustyön olevan rikkaan ja monipuolisen, koska Raamattu esittää monia toisiinsa liittyviä tosiasioita Kristuksen tekemästä sovituksesta. Toinen syy eri näkemyksiin sovitustyöstä on se, että monet sitä koskevat tosiasiat paljastuvat Jumalan kansan kokemusten ja näkökulman kautta Vanhan testamentin uhrijärjestelmän alaisuudessa.

Kristuksen sovitustyö, sen päämäärä ja seuraukset on niin rikas aihepiiri, että siitä on kirjoitettu tuhansia kirjoja. Tässä artikkelissa annamme pelkästään yleiskuvan eri teorioista, jotka ovat olleet vallalla eri aikoina. Tarkastellessamme ei sovitusteorioita, meidän on muistettava, että näkemys on parhaimmillaankin puutteellinen ja huonoimmillaan vääräoppinen, jos se ei tunnista ihmisen syntisyyttä tai sovitustyön sijaiskuolemaa.

Paholaisen lunnasteoria: Tämän näkemyksen mukaan Kristuksen sovitustyö oli lunnasmaksu Saatanalle ihmisen vapauden ostamiseksi ja vapauttamiseksi Saatanan orjuudesta. Se perustuu uskoon, että ihmisen on hengellisesti Saatanan orjuudessa ja Kristuksen kuoleman tarkoitus oli taata Jumalan voitto Saatanasta. Tälle teorialle ei löydy juurikaan raamatullisia todisteita ja sillä on ollut vain harvoja tukijoita kirkkohistorian aikana. Se on epäraamatullinen siinä mielessä, että sen mukaan synnin rangaistus on maksettava Saatanalle Jumalan sijaan. Se laiminlyö kokonaan Jumalan oikeudenmukaisuuden vaatimukset, jotka ovat selvästi esillä kaikkialla Raamatussa. Se myös muodostaa meille Saatanasta liian suurellisen käsityksen antaen hänelle suuremman vallan, kuin mitä hänellä itse asiassa on. Raamattu ei millään tavoin tue näkemystä, että syntinen on mitään velkaa Saatanalle. Päinvastoin, kautta koko Raamatun käy ilmi, että Jumala vaatii maksun synnistä.

Ennalleenpalauttamisteoria eli rekapitulaatioteoria: Tämän teorian mukaan Kristuksen sovitustyö käänsi ihmiskunnan suunnan tottelemattomuudesta tottelevaisuuteen. Kristuksen elämässä toistuivat kaikki ihmiselämän vaiheet ja sen myötä peruuntui Aadamin käynnistämä tottelemattomuus. Tälle teorialle ei ole raamatullista tukea.

Christus Victor eli Kristus on voittaja -teoria: Tämän näkemyksen mukaan Kristuksen sovitustyö takasi voiton jumalallisessa taistelussa hyvän ja pahan välillä, jonka myötä ihmiskunta vapautui Saatanan orjuudesta. Kristuksen kuoleman merkitys oli taata Jumalan voitto Saatanasta ja mahdollistaa maailman vapauttaminen pahuuden kahleista.

Mystinen teoria: Mystisen teorian mukaan Kristuksen sovitustyö merkitsi hänen voittoaan omasta syntisestä luonnostaan Pyhän Hengen avulla. Tämän teorian kannattajat uskovat tämän tiedon vaikuttavan meissä mystillisesti ja herättävän meissä piilevän jumala-tietoisuuden. He uskovat niinikään ihmisen synnillisen tilan johtuvan jumala-tietoisuuden puutteesta eikä synnistä. Tämä teoria on selvästi raamatunvastainen. Tämän näkemyksen mukaan Kristuksella oli synnillinen luonto, mutta Raamattu kertoo selkeästi Jeesuksen olleen täydellisen Jumala-ihmisen koko olemukseltaan (Hepr. 4:15).

Moraalinen sovitusteoria: Tämä on usko Kristuksen sovitustyön olleen Jumalan rakkauden osoitus, jonka seurauksena ihmisen sydän heltyy ja tekee parannuksen. Tämän kannattajat uskovat ihmisen olevan hengellisesti sairaan ja avun tarpeessa. Nähdessään Jumalan rakkauden meitä kohtaan, ihminen motivoituu hyväksymään Jumalan anteeksiannon. He uskovat Kristuksen kuoleman tarkoituksen olleen osoittaa Jumalan rakkaus. Vaikka Kristuksen sovitustyö on Jumalan korkein rakkauden osoitus, on tämä teoria Raamatun opetusten vastainen, koska se ei tunnusta ihmisen oikeaa hengellistä tilaa - kuollut rikoksissa ja synneissä (Ef. 2:1) - ja koska se kieltää Jumalan tarvitsevan maksun tehdyistä synneistä. Tämä Kristuksen sovitustyötä koskeva teoria jättää ihmiskunnan ilman uhria tai maksua tehdyistä synneistä.

Esimerkkiteoria: Tämän näkemyksen mukaan Kristuksen sovintotyö antoi ainoastaan esimerkin uskosta ja tottelevaisuudesta innostaakseen meitä olemaan kuuliaisia Jumalalle. Tämän kannattajien mukaan ihminen on hengellisesti elossa ja Kristuksen elämä ja sovitustyö olivat yksinkertaisesti esimerkkejä oikeasta uskosta ja tottelevaisuudesta, joiden pitäisi toimia meille esimerkkeinä elääksemme samankaltaista uskon ja tottelevaisuuden elämää. Tämä ja moraaliteoria ovat samankaltaisia siinä suhteessa, että ne molemmat kieltävät Jumalan oikeudenmukaisuuden vaativan maksun tehdyistä synneistä ja että Kristuksen kuolema ristillä oli sen maksusuoritus. Suurin ero moraaliteorian ja esimerkkiteorian välillä on, että moraaliteorian mukaan Kristuksen kuolema opettaa meille kuinka paljon Jumala rakastaa meitä, kun esimerkkiteoria taas uskoo Kristuksen kuoleman opettavan meille kuinka meidän pitäisi elää. On tietenkin totta, että Kristus on meille esimerkki ja samaa voidaan sanoa hänen kuolemastaan, mutta esimerkkiteoria ei tunnista ihmisen oikeaa hengellistä tilaa ja Jumalan oikeudenmukaisuuden vaatimusta synnin maksusta, jota kukaan ihminen ei pysty itse maksamaan.

Hyvitysteoria: Hyvitysteorian mukaan Kristuksen sovintotyö toi Jumalalle äärettömästi kunniaa. Tämän johdosta Jumala antoi Kristukselle palkkion, jonka hän itselleen tarpeettomana antoi edelleen ihmisille. Tämän kannattajat uskovat ihmisen hengellisen tilan olevan Jumalalle häpeällinen ja koska Kristus kuolemallaan toi Jumalalle äärettömästi kunniaa, voidaan se käyttää edelleen syntisten pelastukseen. Tämä teoria monien muiden lailla kieltää syntisten todellisen hengellisen tilan ja heidän tarpeensa saada kokonaan uusi luonto, joka on saatavilla ainoastaan Kristuksen kautta (2. Kor. 5:17).

Juridinen sovitusteoria: Tämän teorian mukaan Kristuksen sovitustyö osoitti, kuinka tärkeä laki on Jumalalle ja hänen suhtautumisensa syntiä kohtaan. Kristuksen kuoleman kautta Jumalalla on keino antaa synnit anteeksi niille, jotka tekevät parannuksen ja hyväksyvät Kristuksen sijaiskuoleman. Tämän teorian kannattajat uskovat ihmisen hengellisen tilan olevan saman, kuin Jumalan lakia rikkoneella. Kristuksen kuoleman tarkoitus ristillä oli olla sijaismaksu syntien rangaistuksen edestä. Koska Kristus maksoi synnin rangaistuksen, Jumalan on laillisesti mahdollista antaa anteeksi Kristuksen sijaismaksun vastaanottaneille. Tämän näkemyksen puutteena on, että se ei opeta Kristuksen todella maksaneen ihmisten todellisten syntien rangaistukset. Sen sijaan hänen kärsimyksensä osoittivat ihmiskunnalle, että Jumalan lakia oli rikottu ja jonkinasteinen maksu oli suoritettu synneistä.

Sijaisrangaistusteoria: Tämän teorian mukaan Kristuksen sovitustyö oli sijaiskuolema, joka täytti Jumalan lain kaikki vaateet synnin osalta. Uhrinsa kautta Kristus maksoi ihmiskunnan synnin rangaistuksen tuoden anteeksiannon, julistaen heidät oikeamielisiksi ja tehden sovinnon Jumalan ja ihmisen välillä. Tämä teorian kannattajat uskovat ihmisen jokaisen osa-alueen - mielen, tahdon ja tunteiden - olevan läpikotaisin synnin saastuttama niin, että ihminen on täysin turmeltunut ja hengellisesti kuollut. Tämän näkemyksen mukaan Kristuksen kuolema maksoi synnin rangaistuksen ja ihminen voi uskon kautta hyväksyä Kristuksen sovitustyön syntiensä maksuksi. Tämä sovitusnäkemys on parhaiten sopusoinnussa Raamatun kanssa, mitä tulee syntiin, ihmisluontoon ja Kristuksen kuoleman seurauksiin ristillä.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Miksi on monia eri teorioita sovitustyöstä?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries