settings icon
share icon
Kysymys

Vaatiiko Jumala kristityiltä sapatin pitämistä?

Vastaus


Kol. 2:16-17 Paavali kirjoittaa, "Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte tai miten noudatatte juhla-aikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa; todellista on Kristuksen ruumis." Samoin Room. 14:5 kuuluu, "Joku pitää yhtä päivää toista parempana, toiselle kaikki päivät ovat samanarvoisia. Kukin olkoon omassa vakaumuksessaan varma." Näiden raamatunkohtien perusteella on selvää, että kristitylle sapatin pitämisessä on kyse hengellisestä vapaudesta eikä kyseessä ole Jumalan käsky. Sapatin pitäminen on sellainen asia, jossa Jumalan Sana kehottaa meitä olemaan tuomitsematta muita. Sapatin noudattaminen on asia, jossa jokaisella kristityllä on oltava rauha omantuntonsa kanssa.

Apostolien tekojen ensimmäisissä luvuissa kristityt olivat suurimmaksi osaksi juutalaisia. Kun ei-juutalaiset alkoivat saada pelastuksen lahjan Jeesuksen Kristuksen kautta, juutalaisilla kristityillä oli ongelma. Mitä Mooseksen lain kohtia ja juutalaisen perinnesääntöjä ei-juutalaisten kristittyjen tulisi noudattaa? Apostolit kokoontuivat keskustelemaan tätä asiaa Jerusalemin kokouksessa (Ap. t. luku 15). Päätös kuului, "Tästä syystä ei mielestäni pidä hankaloittaa niiden elämää, jotka vieraista kansoista kääntyvät Jumalan puoleen. Meidän on kuitenkin lähetettävä heille kirje ja kehotettava heitä karttamaan sellaista, minkä epäjumalanpalvelus on saastuttanut, sekä haureutta, verta ja lihaa, josta verta ei ole laskettu (Ap. t. 15:19-20). Sapatin noudattaminen ei apostolien mielestä ollut ei-juutalaisille uskoville tarpeellinen käsky. Ei ole todennäköistä, että apostolit olisivat laiminlyöneet sapatti-käskyn mukaan lukemisen, jos se olisi ollut Jumalan kristityille antama käsky.

Hyvin yleinen sapatti-keskusteluun virhe on se, että sapatti oli jumalanpalvelukseen varattu päivä. Seitsemännen Päivän Adventistien kaltaisten ryhmien mielestä Jumala vaatii seurakunnan jumalanpalveluksen tapahtuvan lauantaina, sapattipäivänä. Sapattikäskyä ei annettu tätä varten. Sapattikäsky annettiin, jotta sapattina ei työskenneltäisi (2. Moos. 20:8-11). Missään raamatunkohdassa ei käsketä pitämään sitä jumalanpalveluspäivänä. On totta, että juutalaiset pitivät lauantaita Vanhan testamentin ja Uuden testamentin aikana ja pitävät vielä nykyäänkin sitä jumalanpalveluspäivänä, mutta se ei ole sapattikäskyn ydinkohta. Kun Apostolien teoissa viitataan sapattipäivän kokouksiin, ovat kyseessä aina juutalaiset eivätkä kristityt.

Milloin alkuseurakunnan kristityt kokoontuivat yhteen? Ap. t. 2:46-47 kertoo meille vastauksen, "Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä jotka pelastuivat." Jos oli sellainen päivä, jolloin kristityt kokoontuivat säännöllisesti, se oli viikon ensimmäinen päivä (meidän sunnuntai) (Ap. t. 20:7; 1. Kor. 16:2). Kunnioittaakseen Kristuksen sunnuntaina tapahtunutta ylösnousemusta, varhaiset kristityt käyttivät sunnuntaita päivänä palvoakseen Jeesusta Kristusta, mutta kyseessä ei ollut kristillinen sapatti.

Onko juutalaisten sapattina, lauantaina, tapahtuvassa jumalanpalveluksessa mitään väärää? Ehdottomasti ei! Meidän on hyvä palvella Jumalaa jokaisena päivänä, eikä ainoastaan lauantaina tai sunnuntaina. Monilla seurakunnilla on sekä lauantai ja sunnuntai jumalanpalvelukset. Tässä on kyse uskonvapaudesta Kristuksessa (Room. 8:21; 2. Kor. 3:17; Gal. 5:1). Pitäisikö kristityn noudattaa sapatin pitämistä eli välttää lauantaina työskentelemistä. Jos kristitty tuntee johdatuksen tällaiseen menettelyyn, hän voi niin tehdä (Room. 14:5). Kuitenkaan sapattia noudattavien ei pitäisi tuomita niitä, jotka eivät sitä noudata (Kol. 2:16). Samoin niiden, jotka eivät noudata sapattia, ei pitäisi olla kompastuskalliona niille (1. Kor. 8:9), jotka haluavat sitä noudattaa. Gal. 5:13-15 antaa yhteenvedon tästä asiasta: "Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Mutta jos te revitte ja raastatte toinen toistanne, pitäkää varanne, ettette lopullisesti tuhoa toisianne."

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Vaatiiko Jumala kristityiltä sapatin pitämistä?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries