settings icon
share icon
Kysymys

Mitkä ovat miehen ja vaimon roolit perheessä?

Vastaus


Vaikka miehen ja naisen asema Kristuksen edessä on samanlainen, Raamattu opettaa heillä olevan eri roolit perhe-elämässä. Aviomiehellä on täysi vastuu perheen johtamisesta (1. Kor. 11:3; Ef. 5:23). Tämä johtajuus ei saa olla diktaattorimaista, vähättelevää tai ylimielistä vaimoa kohtaan, vaan sen pitää perustua Kristuksen esimerkkiin seurakuntaa kohtaan. "Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla" (Ef. 5:25). Kristus rakasti seurakuntaansa (omiansa) myötätuntoisuudella, armolla, anteeksiannolla, kunnioituksella ja epäitsekkäästi. Aviomiesten pitää rakastaa vaimojaan samalla tavoin.

Vaimojen on alistuttava miestensä auktoriteetille. "Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon niin kuin Herran tahtoon, sillä mies on vaimonsa pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää; onhan hän seurakunnan, oman ruumiinsa, pelastaja. Niin kuin seurakunta alistuu Kristuksen tahtoon, niin myös vaimon tulee kaikessa alistua miehensä tahtoon" (Ef. 5:22-24). Vaikka vaimojen pitäisi alistua aviomiehilleen, Raamattu kertoo miehille moneen kertaan, kuinka heidän pitää kohdella vaimojaan. Mies ei saa olla tyranni, vaan hänen on kunnioitettava vaimoaan ja hänen mielipiteitään. Itse asiassa Ef. 28-29 kehottaa miehiä rakastamaan vaimojaan kuten omaa ruumistaan, raviten ja vaalien häntä. Miehen rakkaus vaimoaan kohtaan pitäisi olla samanlainen kuin Kristuksen rakkaus hänen ruumistaan eli seurakuntaa kohtaan.

"Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon, niin kuin Herraan uskoville sopii. Miehet, rakastakaa vaimoanne, älkää kohdelko häntä tylysti" (Kol. 3:18-19). "Samoin te, miehet, eläkää vaimonne kanssa ymmärtäväisesti, muistaen, että hän on heikompi osapuoli. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, sillä hän on yhtä lailla armon ja elämän perillinen. Näin ei mikään tule esteeksi rukouksillenne" (1. Piet. 3:7). Näistä jakeista opimme, kuinka rakkauden ja kunnioituksen pitäisi olla tyypillistä sekä miehille että vaimoille. Jos näin on asianlaita, silloin auktoriteetti, johtajuus, rakkaus ja alistuminen eivät ole minkäänlainen ongelma kummallekaan osapuolelle.

Mitä tulee perheen sisäisiin velvollisuuksiin, Raamatun mukaan miesten pitää huolehtia perheensä tarpeista. Tämän mukaan hänen on työskenneltävä ja ansaittava riittävästi huolehtiakseen vaimonsa ja lastensa kaikista tarpeista. Tässä epäonnistuminen tuo mukanaan hengellisiä seuraamuksia. "Mutta se, joka ei huolehdi omaisistaan ja kaikkein lähimmistään, on kieltänyt uskonsa ja on epäuskoista pahempi" (1. Tim. 5:8). Näin ollen mies, joka ei välitä perheensä tarpeista ei ole sovelias kutsumaan itseään kristityksi. Tämä ei merkitse, ettei vaimo voi auttaa perheen toimeentulossa. Sananlaskujen luku 31 kuvaa selkeästi, mitä kaikkea hurskas vaimo voi tehdä. Perheen toimeentulo on kuitenkin pääsääntöisesti miehen harteilla. Samoin aviomies voi auttaa lastenhoidossa ja kotitaloustöissä (joka on osa vaimon rakastamista). Sananlaskujen luvusta 31 käy hyvin selville, että koti on vaimon tärkein vastuualue. Hänen täytyy huolehtia perheestään, vaikka se vaatisi työskentelyä pitkälle iltaan ja aikaisin ylösnousemista. Tämä ei ole helppo elämäntapa naisille, erityisesti länsimaissa. Monet naiset ovat hyvin stressaantuneita ja katkeamispisteessä. Tämän ehkäisemiseksi sekä aviomiehen että aviovaimon pitäisi rukoilemisen avulla selkiinnyttää tehtäviensä tärkeysjärjestys ja noudattaa Raamatun ohjeita perheen sisäisissä rooleissa.

On selvää, että avioliiton sisäisessä tehtävänjaossa tulee aika ajoin ristiriitoja, mutta jos molemmat ovat kuuliaisia Kristukselle, on näiden konfliktien määrä pieni. Jos heillä taas on usein voimakkaita riitoja näiden asioiden suhteen tai jos riidat ovat ylipäätään tyypillisiä heidän avioliitolle, silloin ongelma on hengellinen. Sellaisessa tapauksessa heidän pitää rukoilla tämän asian edestä, omistautua uudelleen ensinnä Kristukselle ja sen jälkeen toinen toisilleen rakkauden ja kunnioituksen periaatetta noudattaen.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mitkä ovat miehen ja vaimon roolit perheessä?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries