settings icon
share icon
Kysymys

Miksi on tärkeää Raamattua lukiessa ottaa huomioon asiayhteys? Miksi on väärin erottaa jakeet asiayhteydestään?

Vastaus


On hyvin tärkeää lukea Raamattua huomioiden jakeiden ja kertomusten asiayhteys. Kun jakeet erotetaan asiayhteydestä, on seurauksena virhetulkintoja. Asiayhteyden ymmärtämiseen liittyy neljä periaatetta: kirjaimellinen tulkinta (mitä sanoilla tarkoitetaan), historiallinen ajankohta (kertomuksen tapahtumat, kenelle puhuttiin, kuinka kuulijat ymmärsivät annetun viestin), kieliopilliset seikat (lauseen ja luvun rakenne) ja synteesi (vertailu muihin raamatunkohtiin). Asiasisältö on tärkeää raamatulliselle eksegetiikalle. Raamatunkohdan kirjaimellisen tulkinnan, historiallisen tilanteen ja kieliopillisen rakenteen huomioimisen jälkeen on keskityttävä kirjan, luvun ja kappaleen rakenteeseen. Kaikki nämä liittyvät siis asiayhteyteen. Tätä voisi verrata siihen, kuinka Googlen karttasivustolla ensin tarkastelemme koko maailmaa ja pikkuhiljaa tarkennamme näkymää yhteen ainoaan taloon.

Lauseiden ja jakeiden irrottaminen asiayhteydestä johtaa lähes aina virheisiin. Esimerkiksi tarkastellessamme ilmaisua "Jumala on rakkaus" (1. Joh. 4:7-16) ilman asiayhteyttä, voisimme kuvitella, että Jumala rakastaa kaikkea ja kaikkia kaiken aikaa kuin joku romanttinen hupsu. Mutta kirjaimellisesta ja kieliopillisesta asiayhteydestä tiedämme "rakkauden" tässä viittaavan agape-rakkauteen, jonka perusolemus on uhrautuminen toisen hyväksi, eikä suinkaan tunneperäinen rakkaus. Tämän raamatunkohdan historiallinen asiayhteys on myös tärkeä, koska Johannes osoittaa sanansa ensimmäisen vuosisadan uskoville neuvoen heitä, ei suinkaan keskittymään Jumalan rakkauteen, vaan kuinka oikeat uskovat voi erottaa tekokristityistä. Oikea rakkaus on uhrautuvaa ja se on oikean uskovan tuntomerkki (jae 7). Ne, jotka eivät rakasta näin, eivät ole Jumalan omia (jae 8). Jumala rakasti meitä ennen kuin me rakastimme häntä (jakeet 9-10) ja tästä syystä meidän tulisi rakastaa toinen toisiamme ja siten todistaa kuuluvamme hänelle (jakeet 11-12).

Tämän lisäksi tarkastellessamme ilmaisua "Jumala on rakkaus" koko Raamatun valossa (synteesi), vältymme tekemästä sitä yleistä virhettä, että Jumala on ainoastaan rakkaus tai että hänen rakkautensa on muita hänen ominaisuuksiaan suurempi. Monista muista raamatunkohdista tiedämme Jumalan olevan pyhä, oikeamielinen, uskollinen, armollinen, lempeä, kaikkivoipainen, kaikkialla läsnä oleva, kaikkitietäväinen ja paljon muuta. Tiedämme, että Jumala ei ainoastaan rakasta, vaan hän myös vihaa (Ps. 11:5).

Raamattu on Jumalan antama (2. Tim. 3:16), jota meitä kehotetaan lukemaan, opiskelemaan ja ymmärtämään. Siinä meitä auttavat hyvät opiskelumenetelmät, Pyhän Hengen antama valaisu (1. Kor. 2:14) ja asiayhteyteen keskittyminen. Näennäisesti keskenään ristiriidassa olevat raamatunkohdat selkeytyvät, kun tarkastelemme niiden asiayhteyttä ja käytämme koko Raamattua ohjenuoranamme. Asiayhteys on monesti elintärkeä lauseen tai jakeen ymmärtämiselle. Sen laiminlyöminen vaarantaa opiskelumme tarkoitusperät.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Miksi on tärkeää Raamattua lukiessa ottaa huomioon asiayhteys? Miksi on väärin erottaa jakeet asiayhteydestään?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries