settings icon
share icon
Kysymys

Mitä on premillenialismi?

Vastaus


Premillenialismi on näkökanta, jonka mukaan Kristuksen toinen tuleminen tapahtuu ennen hänen tuhatvuotisen valtakuntansa perustamista ja että tuhatvuotinen valtakunta merkitsee Kristuksen kirjaimellista hallintaa maan päällä tuhannen vuoden ajan. Ymmärtääksemme ja tulkitaksemme lopun aikaa käsittelevät raamatunkohdat oikein, meidän on ymmärrettävä seuraavat kaksi asiaa oikein: Raamatun oikea tulkintatapa, sekä Israelin (juutalaisten) ja seurakunnan (kaikkien kristittyjen muodostama yhteisö) välinen ero.

Ensimmäiseksi, oikea tapa Raamatun tulkitsemiseksi vaatii sen, että se tulkitaan sisällön kannalta yhdenmukaisella tavalla. Tämän mukaan raamatunkohta täytyy tulkita tavalla, joka on yhdenmukainen sanoman vastaanottaneen kohderyhmän kanssa, sanoman keskeisten henkilöiden kanssa, kuka sen kirjoitti, jne. On tärkeää tuntea jokaisen tulkittavan raamatunkohdan kirjoittaja, tarkoitettu kuulijakunta, ja historiallinen tausta. Historiallinen ja kulttuurillinen viitekehys paljastaa usein raamatunkohdan oikean merkityksen. On myös muistettava, että Raamattu tulkitsee Raamattua. Tämän mukaan raamatunkohta käsittelee usein aihetta, jota käsitellään muuallakin Raamatussa. On tärkeää, että kaikki nämä raamatunkohdat tulkitaan keskenään yhdenmukaisella tavalla.

Lopuksi kaikkein tärkein huomio: raamatunkohdat täytyy aina ymmärtää niiden normaalissa. tavanomaisessa, kirjaimellisessa merkityksessä, ellei raamatunkohdan viitekehyksen perusteella voida päätellä kyseessä olevan vertauskuvan. Kirjaimellinen tulkinta ei sulje pois kielikuvien käyttöä. Päinvastoin, se rohkaisee tulkitsijaa olemaan lukematta kielikuvia raamatunkohdan sisällön merkitykseen, ellei siihen viitekehyksen perusteella ole erityistä syytä. On elintärkeää olla etsimättä "syvällisempää, hengellisempää" tulkintaa, kuin mikä esitetään. Raamatunkohdan hengellinen tulkinta on vaarallista, koska se siirtää tarkan, Raamattuun pohjautuvan, tulkitsemisen lukijan ajatuksiin. Silloin jokainen henkilö tulkitsee Raamattua oman mielensä subjektiivisella tavalla. 2. Piet. 1:20-21 muistuttaa meitä siitä, "ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta."

Näiden raamatuntulkintaperiaatteiden mukaisesti on selvästi nähtävissä, että Israel (Aabrahamin fyysiset jälkeläiset) ja seurakunta (kaikki Uuden testamentin uskovat) ovat kaksi erillistä ryhmää. On elintärkeää erottaa Israel ja seurakunta toisistaan, koska tämän väärinymmärrys johtaa Raamatun virheelliseen tulkintaan. Erityisen alttiita väärintulkinnalle ovat ne raamatunkohdat, joissa käsitellään Israelille annettuja lupauksia (sekä täyttyneitä, että täyttymättömiä). Näitä lupauksia ei pidä soveltaa seurakuntaan. On muistettava, että raamatunkohdan viitekehyksen perusteella päätellään, kenelle sanoma oli osoitettu ja se johtaa oikeimpaan tulkintaan.

Pitäen nämä suuntaviivat kirkkaana mielessämme, voimme seuraavaksi katsoa premillenialismia puoltavia raamatunkohtia. 1. Moos. 12:1-3: "Ja Herra sanoi Abramille: Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä."

Jumala lupasi Aabrahamille seuraavat kolme asiaa: Aabrahamille olisi paljon jälkeläisiä, tällä kansalla olisi oma maa asuttavanaan ja Aabrahamin jälkeläisten (juutalaiset) kautta tulisi ihmiskunnalle maailmanlaajuinen siunaus. 1. Moos.15:9-17 Jumala vahvistaa lupauksensa Aabrahamille. Vahvistus tapahtuu sillä tavoin, että Jumala asettaa kaiken vastuun lupauksesta omille harteilleen. Näin ollen Aabraham ei voi tehdä mitään tai epäonnistua millään tavoin mitätöidäkseen Jumalan antaman lupauksen. Tässä raamatunkohdassa on niin ikään määritelty juutalaisten asuttaman maan rajat. Nämä rajat on tarkemmin määritelty 5. Moos. 34. Moos. 34. Lupauksen maata koskevia jakeita on myös 1. Moos. 30:3-5 ja Hesekiel 20:42-44.

2. Samuel 7:10-17 näemme Jumalan lupauksen kuningas Daavidille. Sen mukaan Jumala lupaa Daavidille jälkeläisiä, joiden kautta muodostuisi iankaikkinen valtakunta. Tämä on viittaus Kristuksen hallintaan tuhatvuotisen valtakunnan ja iankaikkisuuden aikana. On tärkeää muistaa, että tämä lupaus täyttyy kirjaimellisesti ja että se on vielä täyttymättä. Joidenkin mielestä Salomonin hallinta oli tämän profetian kirjaimellinen täyttymys, mutta tässä tulkinnassa on ongelmakohtia. Salomonin hallitsema alue ei ole tänä päivänä Israelin hallinnassa, eikä Salomon hallitse nykyään Israelin valtiota. Jumala lupasi Aabrahamille hänen jälkeläistensä pitävän maata hallussaan iankaikkisesti. Niin ikään 2. Samuelin luvun 7 mukaan Jumala asettaa valtaan kuninkaan, joka hallitsee iankaikkisesti. Salomo ei voinut olla tuon Daavidille annetun lupauksen täyttymys. Näin ollen tämä lupaus on vielä täyttymättä.

Pitäen kaiken edellä esitetyn mielessä, tutkitaan seuraavaksi Ilm. 20:1-7. Tässä raamatunkohdassa useamman kerran mainitut tuhat vuotta rinnastuvat Kristuksen tuhatvuotiseen hallintaan maan päällä. Daavidille annettu lupaus hallitsijasta on täytyttävä kirjaimellisesti ja näin ei ole vielä tapahtunut. Premillenialismin mukaan tämä kohta kuvailee tulevaisuudessa tapahtuvaa lupauksen täyttymystä, joka tapahtuu valtaistuimella olevan Kristuksen kautta. Jumala antoi ehdottoman lupauksen sekä Aabrahamille että Daavidille. Kumpikaan näistä lupauksista ei ole täyttynyt täysimittaisesti tai pysyvästi. Ainoastaan Kristuksen fyysinen ja kirjaimellinen hallinta voi täyttää nämä Jumalan antamien lupausten mukaisesti.

Raamatun kirjaimellinen tulkinta saattaa palapelin kaikki osat yhteen. Kaikki Vanhan testamentin profetiat Jeesuksesta täyttyivät kirjaimellisesti hänen ensimmäisessä tulemuksessaan. Siksipä voimme olettaa kaikkien hänen toista tulemustaan koskevien profetioiden täyttyvän niin ikään kirjaimellisesti. Premillenialismi on ainoa tulkintatapa, joka mahdollistaa Jumalan lupauksia ja lopun aikoja koskevien profetioiden kirjaimellisen tulkinnan.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mitä on premillenialismi?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries