settings icon
share icon
Kysymys

Mikä on Matt. 16:18 mainitsema kallio?

Vastaus


Monia kiivaita keskusteluja on käyty siitä, mille "kalliolle" Kristus rakentaa kirkkonsa. Onko tuo "kallio" Pietari vai Pietarin tunnustus, "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika" (Matt. 16:16). Meidän on kaikessa rehellisyydessä myönnettävä, että emme voi olla täysin varmoja oikeasta tulkinnasta. Kieliopillinen tulkinta mahdollistaa kummankin näkemyksen.

Ensimmäisen näkemyksen mukaan Pietari oli se "kallio", jolle Jeesus rakentaa kirkkonsa. Jeesus näyttää leikkineen sanoilla. "Sinä olet Pietari (petros), ja tälle kalliolle (petra) minä rakennan kirkkoni." Koska Pietarin nimi merkitsee "kalliota" ja Jeesus rakentaisi kirkkonsa kalliolle, näyttää kuin Kristus olisi liittänyt nuo kaksi yhteen. Jumala käytti Pietari suuresti luodessaan perustan kirkolleen. Pietari oli ensimmäinen, joka julisti evankeliumin sanomaa helluntaina (Ap. t. 2:14-47). Pietari oli myös läsnä, kun samarialaiset saivat ensi kertaa Pyhän Hengen (Ap. t. 8:14-17) ja hän julisti evankeliumia ensimmäisenä ei-juutalaisille (Ap. t. 10:1-48). Tässä mielessä Pietari oli todella alkuseurakunnan tai kristillisen kirkon perustus.

Toinen suosittu tulkinta on, että Jeesuksen viittaus kallioon ei tarkoittanut Pietaria, vaan Pietarin uskontunnustusta jakeessa 16: "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika." Jeesus ei ollut koskaan nimenomaisesti opettanut Pietarille ja muille opetuslapsille täyttä identiteettiään ja nyt hän myönsi, kuinka Jumala oli kaikkivaltaisuudessaan avannut Pietarin silmät tunnistamaan, kuka Jeesus todella oli. Pietarin tunnustus Jeesuksesta Jumalan Poikana pulppusi hänen sydämestään ja oli samalla Pietarin henkilökohtainen tunnustus uskosta Kristukseen. Juuri henkilökohtainen usko on oikean kristityn tuntomerkki. Kaikki Kristukseen uskossa turvatutuneet, kuten Pietari, muodostavat maailmanlaajuisen seurakunnan (kirkon). Pietari ilmaisee tämän totuuden 1. Piet. 2:4-5: "Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden."

Pietarin tunnustuksen jälkeen Jeesus julistaa Jumalan paljastaneen totuuden Pietarille. Sana "Pietari", Petros, merkitsee "pientä kiveä" (vrt. Joh. 1:42). Seuraavaksi Jeesus käyttää samankaltaista sanaa, petra, mikä merkitsee "järkälettä, perustusta." Tätä samaa sanaa käytetään Matt. 7:24-25, missä Jeesus kertoo viisaan miehen rakentaneen talonsa kalliolle. Pietari käyttää samaa mielikuvaa ensimmäisessä epistolassaan: kirkko on rakennettu monista elävistä kivistä (petros) (1. Piet. 2:5), jotka yhtyvät Pietarin tunnustukseen siitä, että Jeesus on Kristus, elävän Jumalan Poika. Nämä tunnustukset ovat seurakunnan perustus.

Tämän lisäksi Uudesta testamentista käy hyvin selväksi, että Kristus on seurakunnan perustus (Ap. t. 4:11-12; 1. Kor. 3:11). On virhe kuvitella, että Jeesus antoi tämän etuoikeuden Pietarille. Tietyssä mielessä kaikilla apostoleilla oli tärkeä rooli seurakunnan (kristillisen kirkon) perustamisessa (Ef. 2:20), mutta tärkein rooli oli ilman muuta Kristuksella. Häntä kutsutaan "kulmakiveksi" (1. Piet. 2:6, 7; Ef. 2:20; Luuk. 20:17; Ap. t. 4:11). Jos Kristus on kulmakivi, kuinka Pietari voi olla se kivi tai kallio, jolle seurakunta on perustettu?

Näin ollen Jeesuksen sanat Matt. 16:18 on parasta ymmärtää sanaleikiksi. Voimme pukea sen muotoon: "Pietari, sinä olet pieni kivi, mutta suustasi lähteneelle järkälemäiselle totuudelle minä rakennan seurakuntani."

Roomalaiskatolinen kirkko väittää Pietarin ollen Jeesuksen tarkoittama kallio ja se käyttää sitä todisteena väittäessään olevansa ainoa oikea kirkko. Mutta kuten olemme edellä todenneet, tämä ei ole ainoa mahdollinen tulkinta. Vaikka Pietari olisikin Matt. 16:18 kallio, se ei silti anna roomalaiskatoliselle kirkolle mitään auktoriteettia. Raamattu ei missään kohdin kerro Pietarin käyneen Roomassa. Raamattu ei kerro Pietarilla olleen minkäänlaista auktoriteettia muiden apostolien ylitse tai että hän olisi ollut varhaisseurakunnan pääasiallisin johtaja. Pietari ei ollut ensimmäinen paavi. Roomalaiskatolisen kirkon juuret eivät ole Pietarin tai muiden apostolien opetuksissa.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä on Matt. 16:18 mainitsema kallio?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries