settings icon
share icon
Kysymys

Mikä pitäisi olla perhesuhteiden tärkeysjärjestys?

Vastaus


Raamattu ei anna yksityiskohtaista kuvausta perhesuhteiden tärkeysjärjestyksestä. Pyhien kirjoitusten perusteella löydämme kuitenkin yleisiä periaatteita, joita voidaan soveltaa perhesuhteiden tärkeysjärjestyksen laatimiseen. Jumala tietysti on ensimmäisenä. 5. Moos. 6:5 kuuluu, "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi". Henkilön sydämen, sielun ja ruumiin pitäisi keskittyä Jumalan rakastamiseen tehden hänestä kaikkein tärkeimmän.

Jos olet aviossa, puoliso on seuraavaksi tärkein. Naimisissa olevan miehen pitäisi rakastaa vaimoaan niin kuin Kristus rakasti seurakuntaansa (Ef. 5:25). Kristuksen elämässä etusijalla, Isänsä tottelemisen ja kirkastamisen jälkeen, oli seurakunta. Tätä esimerkkiä aviomiehen pitäisi noudattaa: Jumala ensimmäisenä, vaimo toisena. Samalla tavoin vaimojen on alistuttava miehelleen niinkuin Herralla (Ef. 5:22). Periaatteena on se, että vaimon elämässä aviomies on toisella tärkeyssijalla, välittömästi Jumalan jälkeen.

Jos mies ja vaimo ovat Jumalan jälkeen seuraavaksi tärkeimmät ja koska mies ja vaimo ovat yhtä lihaa (Ef. 5:31), voimme päätellä avioliiton tuotoksen, lasten, olevan seuraavana. Vanhempien päämääränä on kasvattaa jumalaapelkääviä lapsia. Tämä seuraava sukupolvi puolestaan rakastaa Herraa koko sydämestään (Sananl. 22:6 Ef. 6:4) osoittaen Jumalan jälleen olevan kaikkein tärkein. Kaikkien muiden sukulaissuhteiden pitäisi heijastaa tätä samaa periaatetta.

5. Moos. 5:16 kehottaa meitä kunnioittamaan vanhempiamme, jotta me eläisimme pitkään ja menestyisimme. Koska mitään ikärajaa ei ole mainittu, uskomme vanhempien kunnioittamisen olevan elinikäinen velvollisuus. Tietysti lapsen tullessa täysi-ikäiseksi, hän ei ole enää velvollinen tottelemaan heitä ("lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia...), mutta kunnioittamiselle ei ole ikärajoitusta. Päättelemme tästä, että vanhempamme ovat Jumalan, puolison ja lasten jälkeen seuraavina tärkeysjärjestyksessä. Vanhempia seuraavat kaikki muut sukulaiset (1. Tim. 5:8).

Sukulaisten jälkeen vuorossa ovat uskossa olevat ystävät. Room. 14 kertoo, että meidän ei pidä halveksi uskonveljiämme (jae 10), eikä tehdä mitään, joka loukkaa tai horjuttaa heitä hengellisesti. Suurin osa 1. Korinttolaiskirjeestä on Paavalin ohjeita koskien seurakunnan elämää rakkaudessa ja toinen toistaan rakastaen. Seuraavassa on muita uskonveljiin ja -sisariin liittyviä kehotuksia: "rakastakaa ja palvelkaa toisianne" (Gal. 5:13); "olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden" (Ef. 4:32); "rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne" (1. Tess. 5:11); ja "pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin." (Hepr. 10:24). Tämän jälkeen tärkeysjärjestyksessä on muu maailma (Matt. 28:19), jolle meidän pitää saarnata evankeliumi tehden heistä Kristuksen opetuslapsia.

Yhteenvetona toteamme Raamatun opettaman tärkeysjärjestyksen olevan: puoliso, lapset, vanhemmat, uskonveljet ja -sisaret, muu maailma. Joskus elämäntilanne vaatii johonkin tiettyyn henkilöön keskittymistä. Kuitenkaan tarkoituksena ei ole laiminlyödä ketään lähipiirissämme. Noudattamalla raamatullista tärkeysjärjestystä perhesuhteissamme, voimme huolehtia niistä kaikista Jumalan haluamalla tavalla.


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä pitäisi olla perhesuhteiden tärkeysjärjestys?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries