settings icon
share icon
Kysymys

Mikä on Pentateukki?

Vastaus


Pentateukki on Raamatun ensimmäisille viidelle kirjalle annettu nimi ja ne ovat konservatiivisten raamatuntutkijoiden mielestä Mooseksen kirjoittamat. Vaikka Pentateukissa ei selvästi nimetä niiden kirjoittajaa, monet sen jakeista viittaavat joko Moosekseen tai hänen sanoihinsa (2. Moos. 17:14; 24:4-7; 4. Moos. 33:1-2; 5. Moos. 31:9-22). Yksi kaikkein tärkeimmistä todisteita sen puolesta, että Mooses oli niiden kirjoittaja, on Jeesus itse, sillä hän kutsui tätä Vanhan testamentin osaa "Mooseksen laiksi" (Luuk. 24:44). Vaikka jotkut Pentateukin jakeet näyttävät olevan muiden kirjoittamia, kuten esim. 5. Moos. 34:5-8, missä kuvataan Mooseksen kuolema ja hautaaminen, suurin osa tutkijoista pitää Moosesta näiden kirjojen kirjoittajana. Vaikka Joosua tai joku muu olisi kirjoittanut varsinaiset käsikirjoitukset, Jumala antoi niiden opetukset ja ilmestykset Moosekselle. Näin ollen oli se kuka tahansa, joka kirjoitti varsinaiset sanat muistiin, niiden laatija oli Jumala ja nuo kirjat ovat Jumalan innoittamat.

Sana "Pentateukki" tulee kreikankielen sanoista penta, viisi, ja teuchos, kirjakäärö. Näin ollen "Pentateukki" merkitsee viittä kirjakääröä, jotka sisältävät ensimmäisen osan kolmiosaisesta juutalaisesta kaanonista. Pentateukki-sana juontaa juurensa noin vuoteen 200 jKr., jolloin Tertullias viittasi Raamatun ensimmäisiin viiteen kirjaan tällä nimellä. Ne tunnetaan myös nimellä Toora, joka on hepreankielen sana tarkoittaen "laki". Nämä viisi kirjaa koostuvat Mooseksen viidestä kirjasta. Niiden kreikkalais-latinalaiset nimet ovat Genesis, "Synty" (Ensimmäinen Mooseksen kirja); Exodus, "Lähtö" (Toinen Mooseksen kirja); Leviticus, "Leeviläinen" (Kolmas Mooseksen kirja); Numeri, "Luvut" (Neljäs Mooseksen kirja); ja Deuteronomium, "Toinen laki" (Viides Mooseksen kirja).

Juutalaiset tyypillisesti jakavat Vanhan testamentin kolmeen osaan: lakiin, profeettoihin ja kirjoituksiin. Laki eli Toora koostuu historiallisista kuvauksista alkaen luomisesta ja kuinka Jumala valitsi Aabrahamin ja juutalaiset kansakseen. Toorassa on myös Israelille Siinain vuorella annettu laki. Raamattu viittaa näihin viiteen kirjaan useilla nimillä. Joos. 1:7 nimittää niitä "laiksi (Toora), jotka palvelijani Mooses sinulle antoi." Niitä kutsutaan myös nimellä "Mooseksen laki" 1. Kun. 2:3.

Näistä viidestä kirjasta alkaa Jumalan progressiivinen ilmoitus ihmiskunnalle. 1. Mooseksen kirjassa kuvataan luominen, syntiinlankeemus, lupaus lunastuksesta, sivilisaation alku ja Jumalan liitto valitun kansan Israelin kanssa.

Seuraava kirja on 2. Mooseksen kirja, missä kuvataan, kuinka Jumala vapautti kansansa orjuudesta ja sen valmistautuminen Jumalan sille lupaaman Luvatun maan valloittamiseen. Siinä kerrotaan Israelin vapautus Egyptistä 400:n vuoden orjuuden jälkeen, kuten Jumala oli luvannut Aabrahamille (1. Moos. 15:13). Siihen on kirjoitettu, kuinka Jumala teki liiton Israelin kanssa Siinain vuorella, antoi ohjeet Telttamajan rakentamiseksi, antoi kymmenen käskyä ja ohjeet Israelille Jumalan palvomiseksi.

Kolmas Mooseksen kirja selittää tarkemmin, kuinka liiton alla elävän Israelin kansan piti palvoa Jumalaa ja hallita itseään. Se ohjeisti uhrijärjestelmäkäytännön, jonka avulla Jumala saattoi katsoa läpi sormiensa kansansa syntejä, kunnes Kristuksen täydellinen uhri sovittaisi ne täydellisesti.

Neljäs Mooseksen kirja keskittyy Israelin neljänkymmenen vuoden pituiseen erämaavaellukseen ja antaa niin ikään ohjeita Jumalanpalvelusta ja liittokansana elämistä varten.

Viides Mooseksen kirja on viimeinen Pentateukin kirjoista. Sitä kutsutaan myös "toiseksi laiksi" tai "toistetuksi laiksi". Siinä ovat Mooseksen viimeiset sanat Israelin kansan edessä ennen heidän Luvattuun maahan saapumista (5. Moos. 1:1). Jumalan Siinain vuorella antama laki toistetaan ja selitetään tarkemmin. Israelin ollessa uuden aikakauden edessä, Mooses muistutti heitä Jumalan käskyistä. Lisäksi hän puhui siunauksista, jotka tulisivat heidän osakseen Jumalaa tottelemalla ja kirouksista, joita he kärsisivät tottelemattomuuden seurauksena.

Pentateukin kirjoja pidetään historiallisina, koska niihin on tallennettu historiallisia tapahtumia. Vaikka niitä kutsutaan Tooraksi tai laiksi, niissä on paljon enemmän kuin lakeja. Niistä selviää Jumalan lunastussuunnitelman yleiskuvaus ja tausta kaikille muille Raamatun tapahtumille. Kuten muukin Vanha testamentti, Pentateukin lupaukset, esikuvat ja profetiat kokivat täyttymyksensä Jeesuksen Kristuksen persoonassa ja elämäntyössä.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä on Pentateukki?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries