settings icon
share icon
Kysymys

Mitä on parannus ja onko se tarpeellinen pelastukseen?

Vastaus


Monet ymmärtävät sanan parannus tarkoittavan “kääntymistä pois synnistä.” Tämä ei kuitenkaan ole ilmaisun raamatullinen tulkinta. Raamatussa sana parannus tarkoittaa "mielensä muuttamista". Raamatun mukaan oikea parannus johtaa myös muuttuneeseen käytökseen (Luuk. 3:8-14; Ap. t. 3:19). Ap. t. 26:20 julistaa, "...minä olen julistanut, että kaikkien tulee katua syntejään, kääntyä Jumalan puoleen ja tehdä tekoja, joissa heidän parannuksensa näkyy." Parannuksenteon raamatullinen määritelmä on mielenmuutos ja siitä seuraava käytöksen muutos.

Mikä sitten on parannuksen ja pelastuksen yhteys? Apostolien teot keskittyy erityisesti parannuksen tekoon pelastukseen liittyen (Ap. t. 2:38; 3:19; 11:18; 17:30; 20:21; 26:20). Parannuksen teko, pelastukseen liittyen, merkitsee mielipiteen muuttamista koskien Jeesusta Kristusta. Pietarin saarna helluntaina (Ap. t. luku 2) päättyy hänen kehotukseensa kääntymiseen (Ap. t. 2:38). Kääntyminen (parannus) mistä? Pietari kehottaa Jeesuksen hyljänneitä (Ap. t. 2:36) muuttamaan mielensä ja hyväksymään hänet "Herrana ja Messiaana (Ap. t. 2:36).

Parannus ja usko voidaan tulkita "saman kolikon kahdeksi eri puoleksi". Sinun on mahdotonta laittaa uskoasi Jeesukseen Kristukseen pelastajanasi, jos et ennen sitä muuta mielipidettäsi siitä kuka hän on ja mitä hän on tehnyt. Riippumatta siitä, johtuiko hylkääminen tahallisuudesta, tietämättömyydestä vai kiinnostuksen puutteesta, on kyseessä joka tapauksessa mielenmuutos. Raamatullinen pelastukseen liittyvä parannus tarkoittaa mielenmuutosta Kristuksen hylkäämisestä hänen vastaanottamiseen uskossa.

On erittäin tärkeää, että ymmärrämme, että parannus ei ole teko, jonka kautta ansaitsemme pelastuksemme. Kukaan ei voi tehdä parannusta ja tulla Jumalan luo ilman että Jumala vetää hänet luokseen (Joh. 6:44). Ap. t. 5:31 ja 11:18 mukaan parannuksen teko on Jumalan teko - se on mahdollista ainoastaan hänen armonsa kautta. Kukaan ei voi tehdä parannusta, ellei Jumala suo parannusta. Kaikki pelastukseen liittyvä, mukaan lukien parannus ja usko, ovat seurausta Jumalan toiminnasta elämässämme: hän vetää meitä luokseen, avaa silmämme, ja muuttaa sydämemme. Jumalan kärsivällisyys auttaa meitä tekemään parannuksen (2. Piet. 3:9), samoin kuin hänen hyvyytensä (Room. 2:4).

Vaikka parannuksenteko ei pelasta meitä, parannus johtaa tekoihin. On mahdotonta muuttaa oikeasti ja läpikotaisin mieltäsi ilman, että se johtaa muuttuneisiin tekoihin. Raamatussa parannuksen teko johtaa muuttuneeseen käytökseen. Tästä syystä Johannes Kastaja kehotti ihmisiä, "Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy!" Matt. 3:8). Kristuksen hyljänneen henkilön tekemä parannus ja sitä seurannut Kirstukseen uskominen näkyy muuttuneena elämänä (2. Kor. 5:17; Gal. 5:19-23; Jaak. 2:14-2). Näin ollen voimme todeta, että oikein määriteltynä parannuksen teko on ehto pelastukselle. Raamatullinen parannuksen teko tarkoittaa mielipiteen muuttamista ja Jumalan puoleen kääntymistä pelastuksen saamiseksi (Ap. t. 3:19). Synnistä pois kääntyminen ei ole parannuksen teon määritelmä, mutta se on sellaisen parannuksen teon seuraus, mikä pohjautuu aitoon uskoon Jeesukseen Kristukseen.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mitä on parannus ja onko se tarpeellinen pelastukseen?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries