settings icon
share icon
Kysymys

Mikä on oikea tapa opiskella Raamattua?

Vastaus


Raamatun oikea tulkinta on yksi uskovan tämän elämän tärkeimmistä tehtävistä. Jumala ei käske meitä ainoastaan lukemaan Raamattua. Meidän pitää myös opiskella ja käsitellä sitä oikein (2. Tim. 2:15). Raamatun opiskeleminen on haastavaa. Pintapuolinen Raamatun silmäily voi joskus johtaa erittäin väärin johtopäätöksiin. Siksi on elintärkeää ymmärtää seuraavat periaatteet tulkitaksemme Raamattua oikein.

Ensimmäiseksi, Raamatun opiskelijan pitää rukoilla ja pyytää ymmärrystä Pyhältä Hengeltä, sillä se on yksi hänen tehtävistään. "Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva." (Joh. 16:13). Niin kuin Pyhä Henki johdatti apostoleja kirjoittamaan Uuden testamentin, samoin hän ohjaa meitä sen ymmärtämisessä. Meidän on muistettava, että Raamattu on Jumalan kirja ja että me tarvitsemme hänen apuaan sen ymmärtämiseksi. Jos sinä olet kristitty, Raamatun kirjoittaja – Pyhä Henki – asuu sisälläsi ja hän haluaa sinun ymmärtävän kirjoituksiaan.

Toiseksi, mitään Raamatun jaetta ei saa irrottaa ympäröivistä jakeista niin, että jae tulkitaan sitä ympäröivän sisällön ulkopuolella. Meidän pitää aina lukea ympäröivät jakeet ja luvut asiasisällön ymmärtämiseksi. Kaikki Raamatun kirjoitukset ovat Jumalalta (2. Tim. 3:16; 2. Piet. 1:21) ja Jumala käytti ihmisiä niiden kirjoittamiseen. Näillä kirjoittajilla oli teema ja syy kirjoittamiseensa. Opiskellessamme jotakin Raamatun kirjaa, meidän tulee ottaa selvää kirjan taustasta saadaksemme selville, kuka sen kirjoitti, kenelle se kirjoitettiin, milloin se kirjoitettiin ja miksi se kirjoitettiin. Meidän pitää myös antaa kirjoituksen puhua omasta puolestaan. Toisinaan ihmiset siirtävät oman tulkintansa Raamatun sanoihin päätyäkseen haluamaansa lopputulokseen.

Kolmanneksi, meidän ei pidä yrittää olla täysin itsenäisiä opiskellessamme Raamattua. Olemme ylimielisiä jos kuvittelemme, että emme voi hyötyä muiden elinikäisestä Raamatun tutkimisesta. Jotkut lähestyvät Raamattua sikäli virheellisesti, että he jättäytyvät täysin Pyhän Hengen varaan ja kuvittelevat löytävänsä kaikki Raamatun kätketyt salaisuudet. Kristus, Pyhän Hengen kautta, on antanut hengellisiä lahjoja seurakunnalle. Yksi näistä lahjoista on opettamisen lahja (Ef. 4:11-12; 1. Kor. 12:28). Herra antoi opettajia auttaakseen meitä ymmärtämään ja noudattamaan Kirjoituksia oikein. On aina viisasta opiskella Raamattua muiden uskovien kanssa, auttaen toinen toistaan ymmärtämään ja soveltamaan Jumalan Sanan totuuksia.

Niinpä yhteenvetona, mikä on oikea tapa opiskella Raamattua? Ensimmäiseksi, rukouksen ja nöyryyden avulla meidän pitää luottaa Pyhän Hengen kautta saatavaan ymmärrykseen. Toiseksi, meidän pitää opiskella Raamattua huomioiden tekstin asiayhteys ja tausta, sillä Raamattu selittää itse itseään. Kolmanneksi, meidän pitää kunnioittaa muiden kristittyjen työpanosta, menneitten ja nykyisten sukupolvien, jotka ovat pyrkineet opiskelemaan Raamattua oikein. Muista, että Jumala on Raamatun kirjoittaja ja että hän haluaa meidän ymmärtävän sitä.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä on oikea tapa opiskella Raamattua?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries